1966.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 849
 • 5 X. Recital niewidomego poety-pieśniarza wrocławskiego Bartyńskiego w kawiarni Klubu PSS z okazji otwarcia roku kulturalno-oświatowego.

  9 X. X Powiatowy i Miejski Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego w siedzibie SD (Rynek 38) z udziałem 59 osób. Obradom przewodniczył Zdzisław Dziewanowski. Wybrano 19-osobowy Miejski i Powiatowy Komitet, którego Prezydium tworzyli: Stanisław Lasiewicz (przewodniczący), Halina Rosiak i Bolesław Wyszomirski (zastępcy przewodniczącego), Franciszek Jarzyna (sekretarz), Zdzisław Dziewanowski (skarbnik) oraz Maria Krasicka i Eugeniusz Szczurek. Przewodniczącym 5-osobowej Komisji Rewizyjnej został Władysław Czarny. W Zjeździe uczestniczyli jako goście: przewodniczący PMRN Józef Wilczak i przewodniczący PPRN Mikołaj Hankiewicz.

  11-13 X. Występy Państw. Teatru z Wałbrzycha w sali teatru („Żołnierz i bohater” Shawa).

  15-16 X. Przedstawienia sztuki „Drzewa umierają stojąc” Cassony w Teatrze Miejskim, zorganizowane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych.

  16 X. Uroczysta sesja Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i Miejskiej Rady Narodowej, w czasie której przekazano MRN sztandar ufundowany przez mieszkańców miasta.

  16 X. Na placu Tysiąclecia [1000-lecia Państwa Polskiego] odbyło się uroczyste odsłonięcie Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, zaprojektowanego przez świdnickiego plastyka Andrzeja Andrzejewskiego, połączone z manifestacją całego społeczeństwa. Pomnik wykonano niemal całkowicie w czynie społecznym. Największy wkład wnieśli pracownicy Strzegomskich Zakładów Kamienia Budowlanego, ZWAP, ŚFUP i uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na uroczystość przybyli m.in.: sekretarz KW PZPR Antoni Banaszak, zastępca przewodniczącego WRN Zdzisław Karst, gen. Leon Łapiński. Na balkonie siedziby KP PZPR odegrano hejnał miasta. Po odsłonięciu pomnika nastąpiło ślubowanie świdnickiej młodzieży. Poczta świdnicka stosowała w tym dniu okolicznościowy datownik z napisem: „Tysiąclecie Państwa 966-1966 Świdnica Śl. 16.10.1966.” Stemplowano nim pocztę przyjmowaną w specjalnie uruchomionym kiosku w Teatrze Miejskim.

  21 X. Występ zespołu muzycznego „Czerwono-Czarni” w Teatrze Miejskim.

  22 X. Uroczystość nadania szczepowi ZHP „Ślężanie” przy Liceum Pedagogicznym pierwszej na Dolnym Śląsku odznaki „Zasłużony dla ZHP”. Meldunek złożyła hm Teresa Słupianek, dekoracji sztandaru dokonał hm Bohdanowicz. Obecna była przy tym 4-osobowa delegacja młodzieży rumuńskiej z sekretarzem KC KZMR Gheorghe Stoica na czele oraz przedstawiciele władz miejskich.

  25 X. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Dokonano oceny pracy radnych i komisji oraz ustalono zasady współdziałania MRN z Miejskim Komitetem Frontu Jedności Narodu i organizacjami społeczno-politycznymi.

  26-28 X. W Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej przebywała przez 3 dni 4-osobowa delegacja węgierskiego przedsiębiorstwa Autovillamossaci Felszere Lese Gyara Budapeszt.

  30 X. Wrocławski Teatr „Rozmaitości” wystawił w Teatrze Miejskim „Derby w pałacu” Abramowa. Ponowne przedstawienie 15 stycznia 1967 roku.

  ● W październiku otwarto filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów (ulica Bohaterów Getta).

  ● Oddany został do użytku pierwszy na Osiedlu Młodych blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Władysława] Kniewskiego 35-39 [Mieczysława Kozara-Słobódzkiego] (45 mieszkań, 120 izb).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz