1966.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 739
 • 2 XII. Występ zespołu muzycznego „Niebiesko-Czarni” w Teatrze Miejskim.

  6 XII. Świdnicę odwiedzili przedstawiciele organizacji młodzieżowej FDJ z Drezna i Budziszyna w osobach sekretarzy: Wernera Moke i Kurta Kranke. Goście w towarzystwie sekretarza KP PZPR Tadeusza Sajana i przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMS Andrzeja Słabego spotkali się w II LO ze szkolnym aktywem ZMS.

  10 XII. Zmarł Aleksander Czurapski, jeden z założycieli spółdzielni „Świt” (później PSS), działacz polityczny i społeczny. Żył lat 78.

  15 XII. Wizyta delegacji działaczy kultury z NRD pod przewodnictwem Herberta Arnolda, kierownika Wydziału Kultury miasta Drezna. Goście zapoznali się z organizacją placówek kulturalno-oświatowych, odwiedzili też Klub Świdnickich Fabryk Mebli.

  27 XII. Otwarcie Klubu Prasy i Książki „Ruch” przy Technikum Mechanicznym. Gospodynią Klubu została Lidia Horbik.

  31 XII. W gospodarce uspołecznionej zatrudnionych było ogółem 19.440 osób, z czego na poszczególne działy przypadało osób:

  Dział gospodarki Osób
  Przemysł 12.871
  Rolnictwo (ogrodnictwo) 249
  Budownictwo 719
  Handel 1.725
  Łączność 1.649
  Leśnictwo 29
  Oświata i kultura 963
  Ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna 760
  Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 855
  Administracja i wymiar sprawiedliwości 285
  Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe 128
  Pozostałe 207

  31 XII. Obsady etatowe wydziałów PMRN w dniu tym przedstawiały się następująco: Wydział Budżetowo-Gospodarczy – 7 pracowników, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury – 4, Wydział Finansowy – 28, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 9, Wydział Komunikacji – 3, Wydział Kultury – 3, Wydział Spraw Lokalowych – 6, Wydział Organizacyjno-Prawny – 7, Wydział Przemysłu i Handlu – 5, Wydział Zatrudnienia – 5, Wydział Spraw Wewnętrznych – 10, Miejska Komisja Planowania Gospodarczego – 5, Urząd Stanu Cywilnego – 2, Powiatowy Sztab Wojskowy pracowników cywilnych – 3. Wyższe wykształcenie posiadało 6 pracowników, średnie – 60. Ponadto na etatach znajdowało się trzech stale urzędujących członków Prezydium MRN i 11 pracowników obsługi.

  31 XII. W administracji miejskiej znajdowało się ogółem 1.231 budynków, w tym 1.092 mieszkalne i 139 użytkowych. W ciągu 1966 roku oddano do użytku 992 izby mieszkalne, w tym 254 z budownictwa rad narodowych, 392 z budownictwa zakładów pracy, 328 z budownictwa spółdzielczego i 18 z budownictwa indywidualnego, rozebrano natomiast 21 budynków z uwagi na ich zły stan techniczny. MZBM zatrudniał 130 dozorców domowych.

  31 XII. W Świdnicy było 214 sklepów uspołecznionych i 14 prywatnych. Sieć handlowa zwiększyła się w roku 1966 o 7 nowych placówek, m.in. sklep filatelistyczny i 2 pawilony uruchomione przez MHD i PSS. W ponad 70 proc. sklepów przemysłowych wprowadzono tzw. preselekcję. Otwarto też pawilon gastronomiczny przy ulicy Westerplatte.

  ● Zakłady przemysłowe wykonały plan produkcji w 101,8%. Planu nie wykonały jedynie: DZBR „Renifer” z powodu trudności materiałowych, PZZ na skutek długotrwałej awarii odsiewacza w młynie, spółdzielnia „Nowe Życie” skutkiem produkcji odzieży z tańszych tkanin, spółdzielnia „Siła” z powodu zmiany cen i braku zamówień na usługi oraz spółdzielnia „Jedność” również na skutek zmiany cen i braku tworzyw sztucznych.

  ● Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej wyprodukowały 436.500 liczników 1-fazowych (w tym 15.000 dwutaryfowych), 171.400 liczników 3-fazowych (w tym 8.200 dwutaryfowych), 741.700 czujników samochodowych, 486.100 wskaźników samochodowych, 99.300 zestawów wskaźników, 59.700 mikrosilników i 1.400 zegarów kontrolnych. Stan zatrudnienia w ZWAP wynosił 2.234 osoby, w tym 1.813 robotników, 265 pracowników inżynieryjno-technicznych i 94 pracowników administracyjnych.

  ● Park maszynowy ZEM na koniec roku przedstawiał się jak następuje: tokarki i automaty – 148, wiertarki – 81, frezarki – 32, piły i przeciągarki – 22, szlifierki – 33, maszyny specjalizowane – 66, maszyny do obróbki plastycznej – 168. Z ogólnej liczby 550 maszyn 54 pochodziły z remanentów poniemieckich.

  ● Spółdzielnia „Nowe Życie” wyprodukowała 75.771 płaszczy damskich, z tego 68.931 wełnianych (w tym 7.500 dla Związku Radzieckiego), 3.790 laminowanych i 3.050 skóropodobnych. Odbiorcami krajowymi były hurtownie WPTO (26.488 sztuk) i WZGS (8.847 sztuk) oraz bezpośrednio sklepy detaliczne (32.936 sztuk). Spółdzielnia udzieliła wielu dotacji na cele społeczne, m.in. dla Ligi Kobiet 1.030 zł, dla Liceum Medycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 3.200 zł (na zakup książek), dla PCK 3.000 zł, dla Klubu Sportowego „Polonia” 1.000 zł, dla ZHP 2.200 zł, dla Związku Inwalidów 1.000 zł, dla TPPR 400 zł, dla Domu Dziecka 500 zł, dla ORMO 300 zł.

  ● W mieście założono 92 lampy rtęciowe na ulicach: Przyjaciół Żołnierza [Kościelna] (10 pkt. świetlnych), Kanonierskiej (8), Spacerowej (14), Armii Czerwonej [Armii Krajowej] (11), Wrocławskiej za mostem (24), Małej (2) i [Ludwika] Zamenhofa (23). Ponadto w ramach czynów społecznych założono oświetlenie na ulicach: Kolejowej, Okrężnej i na placu [Michała] Drzymały.

  ● W ciągu roku zarejestrowano 144 wypadki zachorowań na zapalenie wątroby, 7 na salmonellozę, 60 na biegunkę u dzieci do 2 lat, 87 na płonicę, 807 na odrę, 313 na ospę wietrzną, 216 na zapalenie przyusznicy, 47 na krztusiec i 22 na czerwonkę.

  ● Świdnicka Straż Pożarna wzywana była w ciągu roku do gaszenia 19 pożarów w mieście i 46 w powiecie.

  ● Zarejestrowano 374 małżeństwa, 689 urodzin i 251 zgonów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz