1967.02 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 065
 • 3 II. Plenum KP PZPR omawiało zagadnienia związane ze wzrostem szeregów partyjnych i pracą organizacji partyjnych z kandydatami. Sprawozdanie na ten temat wygłosił sekretarz KP Władysław Ilnicki. Na koniec roku 1966 świdnicka organizacja partyjna liczyła 7.596 członków. 380 z wyższym wykształceniem, w tym 169 inżynierów, 80 nauczycieli, 51 ekonomistów, 28 lekarzy i 28 agronomów.

  11 II. Koncert laureatów eliminacji powiatowych XIII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w Teatrze Miejskim. Pierwsze nagrody w pionie szkolnym i amatorskim otrzymali: Zbigniew Mich (I LO) i Leszek Markiewicz. W koncercie uczestniczył chór Liceum Pedagogicznego pod dyrekcją Eugeniusza Mireckiego oraz orkiestra Liceum Pedagogicznego pod dyrekcją Stefana Kwietnia.

  11 II. W hallu teatru otwarto wystawę plastyków świdnickich. W dniu 28 lutego komisja przybyła z Wrocławia, wytypowała na II Wojewódzki Przegląd 46 prac spośród 105 eksponowanych i przyznała nagrody 5 autorom: Emilii Pietrzkiewicz, Jerzemu Marciniakowi, Czesławowi Waligórze, Witoldowi Karstowi i Leszkowi Paterowi.

  14-15 II. Państwowy Teatr z Jeleniej Góry wystawił w Świdnicy widowisko muzyczne Agnieszki Osieckiej pt. „Niech no tylko zakwitną jabłonie”.

  20 II. Liceum Pedagogiczne zorganizowało sesję popularno-naukową, poświęconą geografii, historii i kulturze Wietnamu. Zaproszono na nią grupę Wietnamczyków studiujących na Politechnice Wrocławskiej, oraz wojewódzkie i powiatowe władze ZMS. Wygłoszono kilka referatów, poczem [następnie] wietnamscy goście wykonali pieśni i recytowali wiersze swego kraju. Uczniowie Liceum Pedagogicznego przekazali im dar dla uczniów szkół wietnamskich w postaci przyborów szkolnych.

  23 II. Ogólnopolska narada aktywu zakładów przemysłu automatyki i aparatury pomiarowej w Domu Kultury ZWAP. Przewodniczył dyrektor Zjednoczenia PAiAP Tadeusz Podgórski, referat na temat osiągnięć świdnickich Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej wygłosił dyrektor Stanisław Tracz, zaś sprawy wprowadzenia postępu technicznego omówił wicedyrektor ZWAP Zbigniew Salamon. Udział w naradzie wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

  24 II. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali PMRN przy placu Grunwaldzkim 14. Obradom przewodniczył Mieczysław Sikociński, a uczestniczyli w nich: Wojewódzki Konserwator Zabytków Mirosław Przyłęcki i radna WRN Felicja Strzemboszowa. Tematem sesji było omówienie stanu zabezpieczenia zabytków na terenie miasta, a także analiza działalności służby zdrowia. Ewidencją konserwatorską objęte były wówczas w Świdnicy 104 zabytki.

  24 II. Występ zespołu muzycznego „Polanie” w Teatrze Miejskim.

  25 II. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła SIMP przy ŚFUP. Wybrano nowy zarząd w składzie: Paweł Messer (przewodniczący), January Skórski (sekretarz), Henryka Paruch (skarbnik) i Zbigniew Łapacz. Koło powstało w roku 1952, a jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był Antoni Kłos, kierownik wydziału obróbki mechanicznej. Rozwiązane w roku 1958, w rok później wznowiło swoją działalność pod przewodnictwem Piotra Świtalskiego, starszego konstruktora w zakładzie.

  26 II. W powiatowych eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej, które odbyły się w Klubie ZZK w Jaworzynie Śląskiej, w kategorii małych zespołów amatorskich I miejsce zajął tercet męski DZBR „Renifer” (wyłoniony z chóru „Hejnał”), a trzecie – tercet żeński DZBR. W kategorii szkolnej I miejsce zdobyła Maria Mikołajewicz z Liceum Pedagogicznego, a w kategorii małych zespołów szkolnych – podwójny tercet żeński tegoż liceum. Koncert laureatów odbył się w dniu 20 marca w Teatrze Miejskim w Świdnicy.

  26 II. Zespół Koszalińskiego Towarzystwa Muzycznego odegrał w Teatrze Miejskim operetkę „Nitouche”. (Drugi spektakl odbył się 4 marca).

  ● W lutym oddany został do użytku nowo wybudowany blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Saperów 23-25a (80 mieszkań, 170 izb).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz