1967.03 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 923
 • 1 III. Nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw technicznych w ZWAP: został nim Jan Zbigniew Salamon (na miejsce Grzegorza Kierpiczowa).

  6 III. Zarząd Oddziału ZBoWiD na apel MK Frontu Jedności Narodu postanowił wpłacić 1.000 zł na fundusz odbudowy wieży ratuszowej.

  6 III. Uroczystość pięciolecia działalności Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich. Na uroczystym zebraniu załogi z udziałem władz terenowych Świdnicy i Dzierżoniowa podano do wiadomości, że świdnicki ODIM zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej.

  9 III. Zjazd bibliotekarzy województwa wrocławskiego w klubie Świdnickich Fabryk Mebli. Część artystyczną wypełnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Jednocześnie rozpoczęło się trzydniowe seminarium dla instruktorów i kierowników bibliotek związkowych województwa, zorganizowane od strony technicznej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną.

  15 III. W Świdnicy odbyło się plenarne wyjazdowe posiedzenie Dolnośląskiej Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK (przewodniczący Komisji – Włodzimierz Strasburger). Wzięli w nim udział: wojewódzki konserwator zabytków Mirosław Przyłęcki i kierownik wydziału propagandy Komendy Chorągwi ZHP Henryka Dega.

  15-17 III. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry w Teatrze Miejskim. („Wesele” Wyspiańskiego).

  16 III. Prezydium MRN omówiło warunki socjalno-bytowe załogi ZWAP. Z kolei na dalszych posiedzeniach poddano analizie warunki socjalno-bytowe pracowników Fabryki Wagonów (1 czerwca), ZEM (8 czerwca), DZBR „Renifer” (7 września) i ŚFUP (23 listopada 1967 roku).

  19 III. II Powiatowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Nowa Rada Hufca w składzie 21 osób wybrała komendantem hufca ponownie Jana Berkowskiego, a jego zastępcami Teresę Słupianek i Ryszarda Mackiewicza. W skład Komendy Hufca weszli ponadto: Anna Chomin, Zbigniew Repelowski, Aleksander Rybarczyk i Maria Stępień. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Witold Malinowski. Świdnicki Hufiec ZHP posiadał na terenie miasta i powiatu 201 drużyn harcerskich i zuchowych, skupiających 5.534 chłopców i dziewcząt. Wśród instruktorów harcerskich było 110 nauczycieli, 102 uczniów oraz 35 pracowników zakładów przemysłowych. Do najbardziej zasłużonych działaczy należeli: Jan Wróbel, Anna Chomin, Jan Berkowski, Stanisław Bugarewicz, Maria Przyborowska i Witold Malinowski. Prezesem Powiatowej Rady Przyjaciół Harcerstwa był Mikołaj Hankiewicz.

  19 III. W rozegranych w Świdnicy z udziałem 18 drużyn rejonowych eliminacjach VIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w pionie szkół zawodowych zwyciężyła drużyna ZSZ przy ZWAP, a w pionie szkół rolniczych drużyna świdnickiej Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Tegoż dnia na eliminacjach szkół ogólnokształcących OWoPiSW rozegranych w Jaworze, II miejsce zajęła drużyna II LO (identyczny wynik uzyskała następnie w eliminacjach wojewódzkich), a III – drużyna Liceum Medycznego.

  22 III. Uroczyste Plenum Zarządu Powiatowego ZMS z okazji 10-lecia powstania tej organizacji. W czasie obrad przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS Z. Kałamaga wręczył Srebrne Odznaki Janka Krasickiego Edwardowi Sulichowi, Franciszkowi Cundeli i Zenonowi Michalczykowi, brązową zaś otrzymał Ryszard Śnitko. Świdnicka organizacja ZMS liczyła wówczas ponad 5.000 członków w mieście i powiecie. Głównym tematem Plenum były sprawy jej zaangażowania w pracach samorządów robotniczych.

  31 III. Ze stanowiska przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów odwołany został Jakub Fajner, zastąpił go Joel Wajc. Funkcje wiceprzewodniczącego objął dokooptowany do Zarządu Marian Górecki.

  ● W pierwszym kwartale uruchomiono 16 nowych punktów usługowych branży malarskiej, fryzjerskiej, fotograficznej, ślusarskiej, mechaniki samochodowej itp. Ponadto Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług uruchomiło punkt wyrobu mebli na zamówienie.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz