1967.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 237
 • 1 IV. W sali Teatru Miejskiego odbyło się spotkanie czytelników z pisarzem Marianem Załuckim.

  1 IV. Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 6 im. gen. Karola Świerczewskiego [1000-lecia Państwa Polskiego] w rocznicę śmierci patrona szkoły. Dla uczczenia jego pamięci młodzież podjęła zobowiązanie przepracowania 1.200 godzin przy porządkowaniu zieleni w mieście. Na zakończenie odbyło się przyrzeczenie i przyjęcie do ZHP 20 uczennic i uczniów. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i Wojska Polskiego.

  1 IV. Przy Fabryce Mebli zorganizowano Gospodarstwo Samochodowe dysponujące 27 pojazdami mechanicznymi, które obsługiwały również Fabrykę Mebli w Świebodzicach. Ta forma organizacji transportu przetrwała do 1 stycznia 1970 roku, gdy utworzono Wojewódzki Zakład Transportu Samochodowego dla przemysłu meblarskiego.

  2 IV. VI Walny Zjazd Oddziału PTTK. Obradom przewodniczył Kazimierz Olszycki. Wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się jak następuje: prezes – Jerzy Mencel, wiceprezesi – Jerzy Łopacki i Romuald Nowicki, sekretarz – Helena Fluder, skarbnik – Waldemar Goszko. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Maria Dąbrowska, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego – Tadeusz Kępiński. Według sprawozdania zarządu, PTTK liczyło 744 członków zrzeszonych w 23 kołach. W roku 1966 zorganizowano dwa duże rajdy w Góry Sowie i Wałbrzyskie z udziałem 720 osób, rekonesansowy spływ Bystrzycą ze Świdnicy do Kątów Wrocławskich oraz liczne wyjazdy narciarskie do Walimia i Rzeczki. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego zorganizowało w roku 1965 126 imprez, a w roku 1966 – 158. Przewodnicy obsłużyli w 1965 roku 48, a w 1966 roku. 57 wycieczek (łącznie 4380 osób).

  2 IV. W eliminacjach wojewódzkich Konkursu Piosenki Radzieckiej w Klubie TPPR we Wrocławiu II nagrodę zdobyła Maria Mikołajewicz, uczennica Liceum Pedagogicznego, a III – tercet żeński DZBR „Renifer” w składzie: Wiesława Dąbroś, Karolina Poparda i Krystyna Wójcik. Wyróżnienie uzyskał tercet męski DZBR w składzie: Zygmunt Stonkus, Edward Kozioł i Eugeniusz Zdrok.

  4 IV. Oddziałowe Zgromadzenie Delegatów Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców (dawnej PSS) w Klubie „Handlowiec” przy placu Grunwaldzkim 11 z udziałem 224 osób pod przewodnictwem prezesa Rady Spółdzielni Henryka Liberskiego. Zatwierdzono sprawozdania i bilans za 1966 rok.

  6 IV. Tercety: męski i żeński DZBR „Renifer” uczestniczyły w centralnych eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej w Łodzi. Na odbytym później koncercie laureatów w Cieplicach oba zespoły wokalne chóru „Hejnał” otrzymały nagrody ufundowane przez WKZZ i Zarząd Wojewódzki TPPR we Wrocławiu.

  9 IV. Pierwszy obchód Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Uczczono go uroczystą akademią w Szpitalu Miejskim.

  11 IV. Przeprowadzka Powiatowej Biblioteki Publicznej do nowego lokalu przy placu Tysiąclecia [1000-lecia Państwa Polskiego] 2, II p. (z placu Grunwaldzkiego 2). Na urządzenie nowej siedziby biblioteki PPRN wyasygnowało kwotę 40.000 zł.

  11-12 IV. Przedstawienia adaptacji scenicznej poematu Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” w wykonaniu zespołu Państwowego Teatru z Opola.

  14 IV. Młodzież wszystkich szkół wzięła udział w uroczystym capstrzyku z okazji Dnia Sapera.

  16 IV. VIII Zjazd Powiatowy Ligi Obrony Kraju. Zrzeszała w tym czasie 1.821 członków w 26 kołach, w tym 15 szkolnych. Liga prowadziła Klub Łączności (36 członków), Klub Oficerów Rezerwy (23), 2 społeczne kluby motorowe (31), Klub Wodny przy ZEM (38) i 5 modelarni szkolnych (38). LOK organizowała poza tym Spartakiady Kościuszkowskie (w latach 1965 i 1966 startowało w nich 2.876 osób) i szkolenie masowe ludności w zakresie obrony przeciwlotniczej, a także kursy samochodowe i motocyklowe (w latach 1965 i 1966 prawa jazdy otrzymało 2.231 osób).

  18 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali przy ulicy 1 Maja 21. Obradom przewodniczył Witold Badora. Przyjęto sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i budżetu za rok 1966, podjęto uchwałę na temat działalności służby zdrowia oraz wybrano nowe Kolegium Karno-Administracyjne w składzie 54 osób (przewodniczący – Jan Ławicki, zastępcy przewodniczącego – Maria Michalec i Henryk Orliński).

  19 IV. Zakończenie IV Spartakiady Międzyzakładowej, zorganizowanej przez Zarząd Powiatowy ZMS. Obejmowała ona gry towarzyskie: bridge, szachy, kometkę, a także gry sportowe.

  20 IV. Polskie Radio nadało o godz. 13.25 audycję poświęconą Państwowej Szkole Muzycznej. Wystąpili w niej uczniowie – soliści oraz zespoły: akordeonistów i instrumentów dętych.

  22 IV. Akademia-koncert w Teatrze Miejskim z okazji Dnia Włókniarza. Wystąpił m.in. chór „Hejnał”.

  23 IV. W eliminacjach okręgowych IX Olimpiady „Disce Puer” w Jeleniej Górze wśród laureatów nagrodzonych wycieczką do Związku Radzieckiego znalazły się dwie uczennice Liceum Pedagogicznego: Albina Piotrowska i Krystyna Cichy. Do udziału w wycieczce krajowej natomiast zakwalifikowano Kazimierę Porębską z I LO oraz Łucję Mikoszę i Antoniego Kotlarskiego z II LO.

  29 IV. W dniach 15-29 kwietnia przeprowadzony został (podobnie jak w całym kraju) spis zasobów mieszkaniowych. W ramach prac przygotowawczych uporządkowano numerację domów oraz zaktualizowano nazewnictwo ulic i placów. Komisarzem spisowym był Aleksander Olejnik, a jego zastępcą i zarazem kierownikiem Miejskiego Biura Spisowego – Alina Podolska, pracownica Inspektoratu Statystycznego.

  29 IV. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „Wielobranżowej” w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych z udziałem 69 osób. Przewodniczył Stanisław Szeleźnik. Przyjęto sprawozdanie za rok 1966 oraz nowy statut. Wybrano nową Radę Nadzorczą w składzie: Stanisław Szeleźnik, Stanisław Rynkiewicz, Tadeusz Kowal, Krystyna Żarczyńska, Zbigniew Olesiński, Teodor Weder, Stanisław Zielewski, Wiktor Nehrebecki i Zbigniew Szumski.

  ● W eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w Lądku Zdroju świdniczanie zajęli dwa pierwsze miejsca: w pionie szkolnym – Zbigniew Mich, a w pionie amatorskim – Andrzej Mester. Nagrodę otrzymał też instruktor Tadeusz Pajdała.

  ● W kwietniu oddano do użytku nowy hotel robotniczy dla pracowników ŚFUP przy ulicy [Mikołaja] Kopernika 3, o 104 miejscach.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz