1967.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 154
 • 1 V. W okresie obchodów święta 1 Maja zespoły artystyczne Liceum Pedagogicznego występowały 28 kwietnia na akademii ogólnomiejskiej i na akademii w Zakładzie Poprawczym, 29 kwietnia na akademii w swojej szkole, 29 i 30 kwietnia w miejscowościach: Pogorzała, Burkatów, Tworzyjanów i Gola Świdnicka, 29 kwietnia na akademii w ZEM i 1 maja na stadionie sportowym.

  1 V. Kierownikiem Zarządu Gospodarki Terenami został Janusz Mirowski (po Władysławie Hałasie).

  3 V. Inauguracja Dni Oświaty, Książki i Prasy w Teatrze Miejskim. W części artystycznej odbyło się przedstawienie „Króla IV” Grochowiaka w wykonaniu zespołu Klubu „Handlowiec”, laureata III nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kulturalnym Związków Zawodowych. Sztukę reżyserował Tadeusz Pajdała.

  4-5 V. Państwowy Teatr z Wałbrzycha wystawił w Świdnicy „Niemców” [Leona] Kruczkowskiego. Dramat grano również 13 czerwca.

  7 V. Świdnicę odwiedziła liczna grupa nauczycieli zakładów kształcenia nauczycieli z województwa opolskiego. Goście wysłuchali m.in. koncertu zespołów Liceum Pedagogicznego.

  8 V. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Południe” zrezygnowało z budowy Domu Kultury przy ulicy Jagiellońskiej 5 w związku z przyjęciem przez nie zadań inwestycyjnych dla ZEM. Oddaliło to termin zakończenia robót na czas nieokreślony.

  9 V. Spotkanie posłów i radnych świdnickich oraz przedstawicieli środowiska nauczycielskiego z posłem Tadeuszem Toczkiem. Tematem były sprawy wychowania młodzieży.

  9 V. Spotkanie władz i dyrekcji „Ruchu” z 70 kolporterami prasy radzieckiej w Klubie Fabryki Mebli. Obecny był m.in. sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan i przewodniczący MK Frontu Jedności Narodu Franciszek Zalewski. W części artystycznej wystąpiły m.in. uczennice Liceum Pedagogicznego: Maria Mikołajewicz i Jadwiga Paduch. Nauczyciel Liceum Pedagogicznego Stanisław Bańdziak w roku 1967 pozyskał 611 nowych prenumeratorów prasy radzieckiej, zajmując pod tym względem I miejsce w powiecie.

  11 V. W piwnicach Liceum Pedagogicznego otwarto Klub Młodzieżowy, urządzony przez ZHP i ZMS. Honorowe dyplomy za konkurs „X wieków Polski” wręczono przewodniczącej szkolnego Koła ZMS Irenie Wawrzyniak i nauczycielowi Stanisławowi Bańdziakowi. W części artystycznej wystąpił harcerski zespół kabaretowy.

  13 V. W Świdnicy odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Działacza Kultury z udziałem zastępcy przew. PWRN Stanisława Panka, przewodniczącego WK SD prof. Antoniego Knota, zastępcy kier. Wydz. Propagandy KW PZPR Janusza Albina i kierownika Wydz. Kultury PWRN Mariana Kuszewskiego. 9 działaczy otrzymało odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, 16 – nagrody ministra kultury i 42 – nagrody PWRN.

  13 V. Uroczyste otwarcie Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego w salach parterowych Ratusza oraz ekspozycji stałej „Dawne miary i wagi kupieckie”. Przecięcia wstęgi dokonał zastępca przew. PWRN Stanisław Panek, a przemówienia okolicznościowe wygłosili: przewodniczący PMRN Józef Wilczak, dyrektor Muzeum Śląskiego we Wrocławiu Maria Starzewska, prezes Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług z Wrocławia Marian Wąsowski oraz kierownik Muzeum DKŚ Franciszek Jarzyna. W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele władz wojewódzkich oraz Wojewódzkich Związków Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług z Katowic i Opola, a także przewodniczący i sekretarz WK SD: dr Antoni Knot i Zofia Bartecka. Poczta świdnicka w uruchomionym w muzeum kiosku stemplowała przesyłki okolicznościowym datownikiem z rysunkiem wagi i napisem: „Otwarcie Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego w Świdnicy, Świdnica 13-V-67″. Ogółem ostemplowano 3.402 przesyłki.

  13 V. W eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w Lublinie II miejsce zajął Zbigniew Mich z I LO, a w klasie amatorów Andrzej Mester otrzymał wyróżnienie.

  15 V. Kazimierz Krukowski – „Lopek” wystąpił w Teatrze Miejskim w programie pt. „Pan nie zna Lopka?”. Organizatorem imprezy była Estrada Dolnośląska.

  15 V. Obchód 20-lecia Miejskiej i Powiatowej Bibliotek Publicznych. Jednym z jego punktów było nadanie Powiatowej Bibliotece Publicznej imienia Heleny Radlińskiej, a Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Cypriana [Kamila] Norwida. W uruchomionym w teatrze z tej okazji kiosku pocztowym ostemplowano 1.952 przesyłki datownikiem okolicznościowym. Życiu i działalności obojga patronów świdnickich bibliotek poświęcona była w dniu następnym sesja naukowa, na której referaty wygłosili: dr Irena Lepalczyk z Łodzi (o Radlińskiej) i mgr Leon Krzemieniecki z Wrocławia (o Norwidzie). W hallu Teatru Miejskiego otwarta została wystawa dorobku bibliotek.

  16-17 V. Państwowy Teatr „Rozmaitości” z Wrocławia zaprezentował adaptację „Ogniem i mieczem” [Henryka] Sienkiewicza.

  18 V. W Klubie „Handlowiec” przy placu Grunwaldzkim 11 z okazji 20-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej otwarto wystawę plastyków świdnickich.

  18 V. W Klubie Fabryki Mebli przy ul. Księcia Bolka [Świdnickiego] odbył się recital poetycko-pieśniarski Andrzeja Bartyńskiego.

  19 V. IV Walny Zjazd Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej. Uchwalono dążyć do zwiększenia liczby członków TKZŚ, przejąć organizację i prowadzenie przedszkola muzycznego oraz rozpocząć prace przygotowawcze do wydawnictwa pt. „Roczniki Świdnickie”. Zjazd wybrał nowy zarząd w składzie: Franciszek Jarzyna (przewodniczący), Wanda Gaiska (zastępca przewodniczącego), Janina Kocemba (sekretarz), Adolf Tołłoczko (skarbnik), Maria Leśniak, Laurentyna Podżarow, Franciszek Zalewski, Stanisław Kotełko, Tadeusz Szymański, Olimpia Toczyłowska i Tadeusz Pajdała.

  20 V. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu. Wybrano nowy zarząd w składzie: Stanisław Wasilewski (przewodniczący), Czesław Zyskowski (zastępca przewodniczącego) i Włodzimierz Mol.

  20 V. Pisarz wrocławski Tymoteusz Karpowicz wygłosił na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej prelekcję pt. „Teatr okrutny i teatr okrucieństwa”.

  20-21 V. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry z dramatem „Trzy siostry” [Antona] Czechowa.

  21 V. Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony do nowej siedziby na I piętrze Ratusza (kierownikiem USC był wówczas Henryk Orliński).

  26 V. W Świdnicy bawiła delegacja KC Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Goście zwiedzili m.in. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego.

  27 V. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” z udziałem 133 członków i 16 kandydatów w świetlicy TSKŻ przy ulicy Bohaterów Getta 19. Obradom przewodniczyła Maria Plizga, obecny był też przewodniczący PMRN Józef Wilczak. Spółdzielnia rozszerzyła produkcję o nowe wyroby: siłowniki elektromagnetyczne, transformatory, elektromagnesy, termostaty i zespoły napędowe. Ogólna wartość produkcji wyniosła 16.450.000 zł. Zatrudnienie systemem chałupniczym wzrosło do 23 osób, przeważnie kobiet. Zgłoszono 25 wniosków racjonalizatorskich, za które wypłacono 17.900 zł tytułem nagród. Na koniec roku 1966 spółdzielnia zatrudniała łącznie 177 osób, w tym 71 kobiet.

  27 V. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie „Handlowiec” pod przewodnictwem Stanisława Pielocha z udziałem 309 osób. Zatwierdzono bilans za 1966 rok przeznaczając z czystej nadwyżki zł 22.969 na ZS „Start”, zł 45.938 na Fundusz Budowy Szkół i Internatów oraz zł 5.742 na fundusz rozwoju spółdzielni uczniowskich.

  28 V. Powiatowy Zarząd LOK zorganizował na strzelnicy Spartakiadę Kościuszkowską z udziałem 300 zawodników. W konkurencji ogólnowojskowej zwyciężył w kategorii juniorek patrol Liceum Pedagogicznego, a w kategorii juniorów – patrol drużyny harcerskiej przy Zakładzie Poprawczym. Zespołowo I miejsce i puchar przechodni zdobyła drużyna LOK w Świdnicy. W czasie spartakiady odbył się również pokaz modeli latających.

  29 V. Muzeum DKŚ zwiedziła wycieczka pracowników naukowych Zakładu Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  29 V. Spotkanie nauczycieli szkół świdnickich z posłem Toczkiem w szkole nr 10 na temat walki z przestępczością młodzieży. Przewodniczył sekretarz PMRN Mieczysław Przenzak, udział w spotkaniu wziął też prezes Sądu Powiatowego Hibner.

  30 V. Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium MRN z udziałem Rady Seniorów i Prezydium MK FJN. Jego tematem było dokonanie oceny realizacji zaleceń KC PZPR w sprawie planowania i organizacji pracy rad narodowych. W skład Rady Seniorów wchodzili wówczas: Józef Pudło, Ryszard Świrski, Józef Wojciechowski, Wacław Janicki, Halina Rosiak, Adam Iwańczuk i Mieczysław Sikociński, zaś Prezydium MK FJN stanowili: Franciszek Zalewski (przewodniczący), Wacław Janicki (zastępca przewodniczącego) i Mieczysław Przenzak (sekretarz).

  ● W maju otwarta została filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szpitalu Miejskim. Mgr Wanda Kozakiewicz wygłosiła prelekcję na temat: „Rola biblioteki w szpitalach”.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz