1967.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 121
 • 2 VI. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedziła grupa konserwatorów zabytków z Bułgarii.

  4 VI. II Powiatowe Igrzyska Sportowe dla młodzieży szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. Wzięło w nich udział około 500 chłopców i dziewcząt z 14 szkół, finalistów przeprowadzonych uprzednio eliminacji. Zespołowo zwyciężyli chłopcy z Technikum Mechanicznego przed Technikum Budowlanym oraz dziewczęta z Liceum Pedagogicznego przed LO w Świebodzicach. Imprezie nadano bardzo uroczysty charakter, na stadionie zapłonął znicz, odbyła się defilada drużyn przed trybunami. Zawody odbyły się w 19 konkurencjach lekkoatletycznych oraz w piłce ręcznej, koszykówce i siatkówce. Na igrzyskach obecni byli: przewodniczący WKKF z Wrocławia Zenon Kucia, sekretarz Zarządu Okręgowego SZS Tadeusz Zawisza i wiceprzewodniczący ZW ZMS Mikołaj Kozierski. Na czele Komitetu Organizacyjnego stał Tadeusz Sajan, sekretarz KP PZPR.

  5 VI. Spartakiada zakładowa Fabryki Wagonów. Uczestniczyło blisko 1.000 osób, a w punktacji międzywydziałowej zwyciężył Dział Kontroli Technicznej.

  6 VI. Zebranie przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych w PMRN. Tematem była ich współpraca z komisjami Miejskiej Rady Narodowej.

  9 VI. Maria Mikołajewicz, 16-letnia uczennica Liceum Pedagogicznego, uzyskała I miejsce na III Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Na fortepianie akompaniował jej kolega szkolny L. Stasiak.

  10 VI. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów z udziałem 150 osób. Przewodniczył Bolesław Pratiuk. Dokonano podziału czystej nadwyżki w kwocie 842.587 złotych, przeznaczając m.in. na Fundusz Budowy Szkół 8.426 zł, na Związek Inwalidów Wojennych 16.852 zł, na kulturę fizyczną i sport 4.213 zł i na fundusz rozwoju spółdzielni uczniowskich 2.106 zł. Zgodnie z decyzją władz terenowych uchwalono przekazać pralnię do MPGK, a punkt usługowy naprawy obuwia do spółdzielni „Jedność”. Uchwalono też przystąpienie spółdzielni na członka zbiorowego do TPPR. Spółdzielnia Inwalidów wykonała plan produkcji i usług w 102% Pod koniec roku zakupiono nowe maszyny poligraficzne. Udzielono zapomóg bezzwrotnych na kwotę 37.100 zł, 26 osób przebywało w sanatoriach, 26 na wczasach, 25 dzieci na koloniach. Urządzono dla członków dwudniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej i jedną wycieczkę niedzielną do Szczawna.

  10 VI. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedziła grupa pracowników Wydziału Kultury w Zittau (NRD).

  10 VI. Prezydium MRN rozpatrywało warunki socjalno-bytowe i bhp załogi Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Wyjaśnień udzielał dyrektor ZEM Zygmunt Adamski, obecni też byli: sekretarz KZ PZPR Stanisław Mazurkiewicz i przewodniczący Rady Robotniczej Paweł Michalski. ZEM zatrudniał 2.486 osób, w tym 946 kobiet. Pracowników fizycznych było 1.817, inżynieryjno-technicznych 277, administracyjno-biurowych 107 i uczniów 285. W przyzakładowej szkole zawodowej uczyły się 52 osoby w zawodzie ślusarza i 44 osoby w zawodzie tokarza. Zakłady posiadały żłobek przy ulicy Piekarskiej 2, przedszkole przy placu [Michała] Drzymały 9, świetlicę z salą na 500 osób i klub technika. Zakład leczniczy obejmował ambulatorium internistyczne, fizykoterapię, laboratorium oraz gabinety: ginekologiczny, dentystyczny i zabiegowy. Do ZEM należało 6 domów mieszkalnych (Okrężna 74, [gen. Władysława] Sikorskiego 19, Równa 14, plac [Michała] Drzymały 5-7, Garbarska 9 i Garbarska 23). 120 pracowników posiadało ogródki działkowe użytkowane bezpłatnie.

  15 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w świetlicy Fabryki Wagonów przy ulicy Strzelińskiej 35. Przewodniczył Jan Uciński, a głównym tematem były warunki socjalne tej fabryki, zreferowane przez głównego inżyniera zakładu, Romualda Siedleckiego. Gościem na sesji był Aleksander Kopeć, dyrektor „Dolmelu” we Wrocławiu, a poprzednio dyrektor świdnickiej Fabryki Wagonów. W przerwie obrad uczestnicy sesji zwiedzili hale produkcyjne fabryki.

  22 VI. Liczba osób zwiedzających Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego po 40 dniach jego działalności osiągnęła 10.000 osób. 10.000-tysięcznym gościem była Elżbieta Gawlak, uczennica Zasadniczej Szkoły Handlowej w Świdnicy. Otrzymała ona na pamiątkę od kierownictwa muzeum album „Między Odrą a Nysą”.

  27 VI. Muzeum DKŚ odwiedziła bawiąca w Świdnicy delegacja Ministerstwa Handlu Wewnętrznego Bułgarii z wiceministrem dr. Zachariewą na czele.

  30 VI. W roku szkolnym 1966/1967 do 14 szkół podstawowych w Świdnicy uczęszczało 8.339 uczniów. Szkoły te posiadały razem 232 oddziały i pracowało w nich 236 etatowych nauczycieli. Spośród 218 absolwentów liceów ogólnokształcących 76 złożyło podania o przyjęcie na uniwersytet, 38 na politechnikę, 20 na Studium Nauczycielskie, 16 na Wyższą Szkołę Rolniczą, 25 na Akademię Medyczną, 9 na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, 6 na Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, 6 na Szkołę Oficerską, 3 na Państwową Szkołę Morską, 3 na WSP i 9 do różnych szkół pomaturalnych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz