1967.07 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 466
 • 1 VII. Wprowadzony został nowy cennik biletów miejskiej komunikacji autobusowej. Bilet normalny kosztował odtąd zł 1,50, ulgowy 0,50, bilet do Pszenna 2,50 zł, do Słotwiny 2,00 zł, a do Lubachowa tzw. „linią zieloną”, czynną tylko w niedziele i święta – 6,00 zł. Karę za jazdę bez biletu ustalono na 50 zł (do Lubachowa na 100 zł). Cennik uchwaliło Prezydium MRN na posiedzeniu w dniu 10 lipca.

  1 VII. W foyer teatru otwarto wystawę „Kwiaty w malarstwie i naturze”. Eksponowano 40 prac plastyków zawodowych i amatorów (prasa wymieniała Witolda Karsta i Mariana Ruszkiewicza) oraz kwiaty wyhodowane przez 11 wystawców, m.in. Wiesławę i Jerzego Lipińskich, Elsę Bock, Władysława Szczepańskiego i Wiesława Jankowskiego.

  1 VII. Występ zespołu Operetki Poznańskiej w sali teatru („Baron cygański”).

  3 VII. Wizyta grupy 50 nauczycieli z Czechosłowacji w Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego.

  5 VII. Narada przewodniczących prezydiów 4 wydzielonych miast województwa wrocławskiego (m.in. Świdnicy). Uchwalono 8 punktów umowy o rywalizacji tych miast na rok 1967, obejmującej następujące dziedziny współzawodnictwa: 1) organizacja pracy nakładczej dla kobiet, 2) opieka lekarska nad młodzieżą szkolną, 3) zatrudnienie w usługach, 4) wartości usług, 5) usługi lokatorskie, 6) remonty budynków podległych wydziałom oświaty, 7) realizacja planu zbiórki na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, 8) estetyka, stan sanitarny i czystość miasta.

  9 VII. Wrocławski Teatr „Rozmaitości” wystawił w Świdnicy „Rzeźnię” Sławomira Mrożka.

  13 VII. Powołanie Miejskiej Komisji Koordynacyjnej do spraw Upowszechnienia Kultury w składzie: przewodniczący – Mieczysław Przenzak, zastępca przewodniczącego – Jerzy Olczak (dyrektor ZWAP), sekretarz – Jerzy Michalski i 11 członków. Powiatowa Komisja Koordynacyjna powstała w dniu 17 lipca, jej przewodniczącym został Stefan Kołodziejski (zastępca przewodniczącego PPRN), a jego zastępcą Wacław Zadrożny (prezes PZGS).

  13 VII. Na zasadach wymiany międzynarodowej 47 nauczycieli świdnickich bawiło w okresie od 3 do 13 lipca na wycieczce w Czechosłowacji, zwiedzając miejscowości: Nowe Miasto, Pardubice, Hradec Kralove, Brno, Tabor, Pilzno, Mariańskie Łaźnie, Karlove Vary i Pragę. W tym samym czasie nauczyciele czechosłowaccy zwiedzili w Polsce Świdnicę, Szczecin, Międzyzdroje, Poznań, Toruń i Warszawę. Wycieczki takie urządzano od roku 1966 do 1975, z tym, że od roku 1972 skrócono ich czas trwania do 6 dni. Organizatorem wymiany był Zarząd Oddziału ZNP.

  20 VII. U wejścia do siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej przy placu Tysiąclecia [1000-lecia Państwa Polskiego] odsłonięte tablicę pamiątkową ku czci Heleny Radlińskiej. Aktu odsłonięcia dokonał zastępca przewodniczącego PPRN Stefan Kołodziejski. Obecni byli m.in.: dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu Stefan Liszkowski, kierownik Wydziału Kultury PWRN Marian Kuszewski i dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Ryszard Zawadzki.

  20 VII. Uroczysta wspólna sesja MRN i BRN w sali Teatru Miejskiego. Referat obrazujący osiągnięcia miasta i powiatu w okresie 23 lat wygłosił przewodniczący Prezydium MRN Józef Wilczak. W części artystycznej wystąpili artyści Opery i Operetki Wrocławskiej. Na sesji wręczono odznaki 1000-lecia Państwa Polskiego. Otrzymali je: Zbigniew Holicz (I sekretarz KP PZPR), Leszek Wallis (sekretarz KP PZPR), Anna Balant (pracownica MRN), Antoni Bagiński (prezes LOK), Jan Berkowski (komendant Hufca ZHP), Józef Braciszewski (pracownik ZWAP), Ryszard Duniewski (dyrektor MPGK nr 2), Józef Filek (pracownik ŚFUP), Edmund Frączak (pracownik Fabryki Wagonów), Jan Gajewski (działacz ZMW), Stanisław Hibner (prezes Sądu Powiatowego), Jerzy Haneman (dyrektor Technikum Rolniczego), Aleksander Kopeć (dyrektor „Dolmelu”), Józef Kowalczyk (pracownik DZBR), Franciszek Kotula (pracownik ZEM), Józef Michajłowicz (dyrektor Technikum Mechanicznego), Zenon Michalczyk (dyrektor II LO), Henryk Orliński (pracownik PMRN), Bolesław Pratiuk (pracownik Spółdzielni Inwalidów), Leopold Prokopski (pracownik Fabryki Wagonów), Jan Porębski (pracownik PMRN), Stanisław Pasek (zastępca komendanta KP MO), Edward Pasternak (kierownik Wydziału Oświaty PPRN), Bronisław Rutkowski (zastępca dyrektora MHD Artykuły Przemysłowe), Ryszard Skoryk (pracownik ODIM), Mieczysław Śliwowski, Jan Sułek (pracownicy ZWAP), Marian Szabunia (adwokat), Roman Szulc (nauczyciel), Józef Tabor (pracownik ZEM), Jan Wilgan (nauczyciel), Józef Wojciechowski (lekarz), Jan Wysocki (lekarz), Wincenty Ząbczyk (palacz DZM) i Jan Złotkiewicz (kierownik „Mody Dolnośląskiej”). Wręczono również nagrody miasta: w dziedzinie upowszechniania kultury Marianowi Ruszkiewiczowi, w dziedzinie oświaty Helenie Horodyskiej i za działalność gospodarczą Aleksandrowi Kopciowi.

  22 VII. Świdnickie muzeum zwiedził prof. dr Zygmunt Rajewski, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz