1967.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 377
 • 1 X. Kierownikiem Wydziału Budżetowo-Gospodarczego PMRN został Zdzisław Bielecki. Jego poprzednik na tym stanowisku Stanisław Borkusz objął funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dzierżoniowie.

  2 X. W sali kawiarni „Casanova” odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku kulturalno-oświatowego. Referat sprawozdawczy i program działania przedstawił kierownik Wydziału Kultury Jerzy Michalski.

  5 X. Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej w Zakładach Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie. Wystąpili nauczyciele: Kazimiera Germak (śpiew), Janina Nogajczyk (fortepian), Marian Lato (klarnet) i uczeń L. Stasiak (klarnet). Akompaniował Bolesław Janczarski. Prelekcję wstępną wygłosiła dyrektor PSM Maria Krasicka.

  15 X. Przy Klubie Krótkofalowców, zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP, rozpoczęły się pierwsze kursy łączności radiowej. Część sprzętu dla klubu przekazały zakłady pracy.

  17 X. Spotkanie aktywistów Ligi Obrony Kraju z władzami miasta i powiatu z okazji obchodów 24 rocznicy powstania Wojska Polskiego, Dni Obronności Kraju i 50 rocznicy Rewolucji Październikowej. Przemawiali: sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan i przewodniczący ZP LOK Antoni Bagiński. Świdnicka organizacja LOK liczyła wówczas blisko 4.000 członków, zrzeszonych w 64 kołach.

  18 X. VIII Powiatowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZMS. Przewodniczyli jej Teodor Kędziora i Edward Fiszer. Wybrano nowy Zarząd Powiatowy, w skład którego weszli: Andrzej Słaby (przewodniczący, ponownie). Franciszek Sztuka, Ryszard Śnitko (zastępcy przewodniczącego), Edward Fiszer, Stanisław Duras, Tadeusz Suszyński, Elżbieta Wyrębek, Stanisław Mataczyński, Henryk Krysiak (członkowie prezydium). W obradach uczestniczyło 75 delegatów oraz przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych, m.in. przewodniczący ZW ZMS Andrzej Kołtek.

  18 X. Akademia z okazji Dnia Łącznościowca w świetlicy Urzędu Pocztowego. Dyrektor obwodu Zbigniew Hroboni został udekorowany Medalem 1000-lecia, zaś pracownicy urzędu: Stefania Piec i Jan Malawski otrzymali odznaki Przodowników Pracy Socjalistycznej. Na terenie urzędu działały 3 Brygady Pracy Socjalistycznej: dwie telefonistek (im. Marii Skłodowskiej-Curie i im. Emilii Plater) i jedna doręczycieli (im. Tadeusza Kościuszki).

  21 X. Występ Tadeusza Chyły z zespołem „Wagabunda” w sali teatru.

  23 X. Wspólna sesja Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej w Klubie „Handlowiec”. Przewodniczył jej Stanisław Hibner. Obecni byli m.in. radni WRN z terenu Świdnicy: Maria Fila, Anna Maciarz, Zofia Woźniak i Henryk Lentz, a także sekretarz KW PZPR Józef Rafajłowicz i sekretarz Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego WRN Felicja Strzemboszowa. Sesja dokonała wyboru ławników do Sądu Powiatowego, rozpatrywała też zagadnienia związane z wychowaniem dzieci i młodzieży oraz zadania rad narodowych w tej dziedzinie.

  ● Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedziła bawiąca w Świdnicy grupa profesorów i pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Brnie.

  ● W październiku otwarty został Klub „Kuźnia” przy Powiatowym Ośrodku Metodyczno-Instruktażowym (Rynek 43), przeznaczony dla twórców i działaczy kultury. POMI zorganizował również w Klubie NOT (przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego – red) wystawę fotograficzną Adama Bujaka pt. „Expo 68″.

  ● W księgarni przy ulicy [Marcelego] Nowotki 1 [Długa] otwarta została Wystawa Książki Technicznej, obejmująca kilkaset tytułów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz