1967.11 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 2 261
 • 1 XI. Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN została Hanna Łukjaniuk (po Janie Wróblewskim, który przeszedł na stanowisko kierownika Działu Realizacji Inwestycji w ODIM).

  3 XI. W okresie od 28 października do 3 listopada w Świdnicy i powiecie miało miejsce 15 włamań i kradzieży w instytucjach państwowych i u osób prywatnych. Łupem złodziei padły towary i artykuły łącznej wartości 79.000 zł.

  3 XI. W mieście wystąpiło silne zanieczyszczenie wody wodociągowej piaskiem i mułem, pochodzącymi z jednej ze studzien głębinowych. Wyłączenie jej z eksploatacji i oczyszczanie filtrów spowodowały zmniejszenie dostaw wody dla mieszkańców na okres 3 tygodni.

  5 XI. Rozstrzygnięcie konkursu „Aurora”, ogłoszonego przez redakcję tygodnika instruktorów ZHP „Drużyna”. Jedną z 10 równorzędnych nagród w postaci wycieczki do ZSRR otrzymała świdnicka działaczka ZHP Teresa Słupianek, a 10-osobowy namiot – szczep „Ślężanie” przy Liceum Pedagogicznym. Nagrodę (magnetofon) otrzymał też nauczyciel Stanisław Bańdziak za pomoc udzielaną uczestnikom konkursu.

  10 XI. W Państwowej Szkole Muzycznej obchodzono uroczyście 20-lecie pracy prof. Bolesława Janczarskiego oraz 10-lecia pracy prof. Krystyny Białoruckiej i Eugeniusza Mireckiego.

  12 XI. Koncert poświęcony 50 rocznicy Rewolucji Październikowej w Teatrze Miejskim, zorganizowany przez Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej. Wzięły w nim udział: chór i orkiestra symfoniczna Liceum Pedagogicznego pod dyrekcją Stefana Kwietnia, chór „Hejnał” pod dyrekcją Józefa Kierasińskiego oraz zespół pieśni i tańca zakładów „Silesiana” z Bielawy.

  14-17 XI. Obchody Dnia Nauczyciela. Rozpoczęło je spotkanie nauczycieli-emerytów z władzami miasta i powiatu w świetlicy I LO. W dniu 16 listopada odbyło się podobne spotkanie władz z młodymi nauczycielami, rozpoczynającymi pracę, w Klubie Liceum Pedagogicznego. 17 listopada w sali teatru zorganizowano akademię, na której referat okolicznościowy wygłosił inspektor szkolny Adam Masternak.

  18 XI. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej akceptowało propozycje władz świdnickich odnośnie rekonstrukcji śródmieścia i zaliczyło Świdnicę do miast zagrożonych (podobnie jak Kłodzko i Sandomierz). W następnym okresie PMRN opracowało plan przebudowy i zabezpieczenia dzielnicy staromiejskiej, która ma otrzymać charakter handlowo-usługowy przy zmniejszeniu liczby jej mieszkańców z 12.000 do około 7.000. Z kolei sprowadzono ekipy specjalistów-ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierownik docent inż. Zbigniew Strzelecki) i z Politechniki Wrocławskiej (kierownik prof. Adam Mitzl) dla zbadania stanu budynków i podziemi.

  24 XI. W Klubie Turystycznym PTTK (Rynek 44) odbyło się spotkanie z oficerem żeglugi wielkiej (świdniczaninem) Markiem Kosibą na temat wrażeń z podróży do Indii.

  25 XI. Powiatowy Zjazd Polskiego Związku Łowieckiego. Przewodniczył łowczy koła „Dzik” Stanisław Hałas, obecny był świdnicki nadleśniczy inż. Stanisław Mądry. Medalami za zasługi dla rozwoju łowiectwa zostali odznaczeni: Jan Mulawka, Tadeusz Chudy, Stefan Majewski, Antoni Paliński i inni. Wybrano nową Powiatową Radę Łowiecką. Łowczym powiatowym został ponownie łowczy koła „Knieja” Klemens Kokoszka, jego zastępcą mjr Henryk Kowalik, a sekretarzem Aleksander Kamieński. Do PZŁ w powiecie świdnickim należało 145 myśliwych zrzeszonych w 5 kołach, które dzierżawiły 11 obwodów łowieckich o obszarze 60.000 ha. W ostatnim sezonie świdniccy myśliwi odstrzelili 1.340 zajęcy, 13 dzików, 11 sarn i 4 rogacze oraz odłowili 378 żywych zajęcy, które sprzedano Spółdzielni Łowieckiej „Jedność”.

  25 XI. Otwarcie przychodni Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów z Wrocławia pod nazwą „Vita” przy ulicy Komunardów w 6-pokojowym lokalu. Przychodnia posiada elektrokardiograf, aparat rentgenowski i laboratorium analityczne.

  25-26 XI. II Związkowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce akrobatycznej, zorganizowane w Hali Sportowej przez CRZZ. I miejsce zajął klub „Targówek” Warszawa, II – „Tęcza” Kielce, III – „Polonia” Świdnica, IV – „Ursus” Warszawa, V – „Czarni” Wrocław.

  27 XI. W Liceum Pedagogicznym odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona 100 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (patronki szkoły). Imprezami towarzyszącymi były występy artystyczne, film oświatowy oraz wystawa okolicznościowa. Całość została przygotowana przez młodzież ZMS i ZHP.

  28 XI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona sprawom remontów budynków mieszkalnych. Obradom przewodniczył Antoni Złotnicki, a wyjaśnienia składali: zastępca dyrektora MZBM Kazimierz Brengner i dyrektor MPRB Eugeniusz Ogiński. MZBM administrowało 1.168 budynkami o 24.740 izbach. Wiele z nich wymagało remontu kapitalnego, trudnego do wykonania z powodu braku wykonawców. Od 1961 roku zamiast 416 budynków wyremontowano tylko 238. Sesja podjęła szereg uchwał zmierzających do złagodzenia tej sytuacji.

  28 XI. Narada kierowników Społecznych Zakładowych Ośrodków Propagandy z miasta i powiatu. W Świdnicy działało 6 takich ośrodków, koordynujących prace propagandowe w zakładach pracy. W ZWAP działalnością SZOP kierował Szczepan Makowiec. Podlegał mu m.in. radiowęzeł zakładowy, prowadzony od roku 1953 przez Zbigniewa Podolskiego.

  29 XI. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedziła wycieczka uczestników obchodu 150-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W skład jej wchodzili uczeni polscy i zagraniczni. Tegoż dnia do muzeum zawitała wycieczka archeologów z Jugosławii.

  30 XI. W okresie od maja do listopada przydzielono mieszkania 60 rodzinom zajmującym dotąd pomieszczenia niemieszkalne, 212 rodzinom z domów przeznaczonych do rozbiórki i 194 rodzinom z pomieszczeń nadmiernie zagęszczonych.

  30 XI. Obowiązki kierownika sekcji wydawniczej Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej objął Andrzej Andrzejewski, a sekcji muzycznej (po rezygnacji Marii Krasickiej) – Antoni Salabura.

  30 XI. Do końca listopada wykonany został roczny plan zbiórki na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów. W mieście zebrano ogółem 2.137.400 zł. Pracownicy zakładów zadeklarowali na ten cel 0,5% swoich dochodów. Świdnica otrzymała ze środków SFBSil w 1966 roku 650.000 zł na remont Szkoły Podstawowej nr 15 i 150.000 zł na remont budynku Liceum Pedagogicznego, a w 1967 roku 1.626.000 zł na remont internatu Liceum Medycznego.

  W listopadzie odbyła się narada poświęcona sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, z udziałem dyrektorów, sekretarzy organizacji partyjnych i referentów bhp, zwołana przez KP PZPR i Prokuraturę Powiatową. Prokurator Edward Baraniecki omówił zjawisko wzrostu liczby wypadków przy pracy: w roku 1964 było ich 80, w roku 1965 – 139, w roku 1966 – 185 (w tym 5 śmiertelnych), a w roku 1967 (do końca października) – 209. Zabierali głos również prokuratorzy: Jerzy Przegon, Jerzy Łopacki, Mieczysław Timoszenko i Bohdan Kurzewski. W dyskusji omówiono sposoby walki z wypadkami przy pracy.

  Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej wydało broszurę dra Franciszka Zalewskiego pt. „Ziemia świdnicka”. Zarządzeniem kuratorium została ona zalecona szkołom jako pomoc naukowa do nauki o regionie.

  W „Domu Książki” przy ulicy [Marcelego] Nowotki 1 [Długa] urządzono wystawę książek o tematyce społeczno-politycznej w powiązaniu z ogólnopolskim konkursem „Człowiek-Świat-Polityka”. Eksponowano około 350 tytułów. Wystawę zwiedziły m.in. liczne wycieczki szkolne.

  Oddano do użytku blok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Władysława] Kniewskiego 12-18a [Mieczysława Kozara Słobódzkiego] (75 mieszkań, 195 izb).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz