1967.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 20 lutego 2016, Odsłon: 1 909
 • 2 XII. W Świdnicy przebywały z wizytą delegacje Ministerstw Kultury Rosyjskiej SRR i Białoruskiej SRR. Goście zwiedzili Powiatową Bibliotekę Publiczną, Powiatowy Ośrodek Metodyczno-Instruktażowy i Muzeum DKŚ, a w Liceum Pedagogicznym wysłuchali recitalu wokalnego uczennicy Marii Mikołajewicz.

  2 XII. Jesienne Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów. W roku 1967 w sanatoriach przebywało 11 inwalidów, na obozie rehabilitacyjnych 3, na wczasach 24, na koloniach 27 dzieci. Spółdzielnia zorganizowała dla swych członków wycieczki do NRD (32 osoby) i do Warszawy (50 osób) oraz 2 wyjazdy do Operetki Wrocławskiej. 8 razy zakupywano też bilety na imprezy organizowane w sali świdnickiego teatru.

  12 XII. Występ wrocławskiego Teatru Współczesnego („Szklana menażeria” [Tennessee] Williamsa).

  16 XII. Utworzony został pod patronatem Powiatowego Ośrodka Metodyczno-Instruktażowego i Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej Amatorski Klub Filmowy, skupiający 20 członków.

  16 XII. Występ zespołu muzycznego „Niebiesko-Czarni” w Teatrze Miejskim.

  19 XII. Ponad stu kontrolerów społecznych pod kierunkiem 6 inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej przeprowadziło wielką akcję kontroli sklepów i zakładów gastronomicznych. Jej wyniki omówiono na spotkaniu z władzami miasta.

  21 XII. Podsumowano wyniki współzawodnictwa dolnośląskich bibliotek publicznych. Obie biblioteki świdnickie (Miejska i Powiatowa) otrzymały wyróżnienia.

  21 XII. Sesja popularnonaukowa na temat: „Udział Polaków w Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” odbyła się w auli Liceum Pedagogicznego. Po referatach i dyskusji wyświetlono film o Feliksie Dzierżyńskim.

  21 XII. W Klubie NOT przy ulicy Księcia Bolka [Świdnickiego] odbyło się zebranie naukowe Dolnośląskiego Towarzystwa Okulistycznego z udziałem lekarzy Akademii Medycznej z kierownikiem Kliniki Okulistycznej we Wrocławiu prof. dr. Witoldem Kapuścińskim na czele. M.in. wygłoszony został referat dr. Benona Łukaszewicza i dr. Edmunda Zaporowskiego „Krwotoki do siatkówki u noworodków”.

  21 XII. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w gmachu przy ulicy 1 Maja 21. M.in. uchwalono plan gospodarczy i budżet na rok 1968 przy 2 głosach sprzeciwu przedstawicieli służby zdrowia, kwestionujących odwlekanie sprawy remontu Szpitala Miejskiego. Obradom przewodniczył Józef Wojciechowski, referat główny wygłosił przew. PMRN Józef Wilczak, a koreferat z ramienia Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego – Józef Pudło.

  22 XII. Prezydium PMRN postanowiło utworzyć centralną księgowość dla małych jednostek budżetowych. Wydział Oświaty prowadzić będzie księgowość dla wszystkich szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i Młodzieżowego Domu Kultury, wspólną księgowość otrzymają żłobki, prewentorium i poradnia przeciwgruźlicza, zaś Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, Państwowa Szkoła Muzyczna i Miejski Ośrodek Sportowy przekażą swoją księgowość do Wydziału Budżetowo-Gospodarczego PMRN.

  22 XII. Powołanie przez Prezydium MRN Miejskiego Społecznego Komitetu ORMO. Instytucja ta posiadała w tym czasie 5 organizacji zakładowych: w Fabryce Wagonów, ZEM, ZWAP, ŚFUP i DZBR oraz samodzielne placówki przy Fabryce Rękawiczek i spółdzielni „Ochrona Mienia”. Do ORMO należało 113 członków.

  23 XII. Zmarła Katarzyna Krakowińska, zasłużona, emerytowana nauczycielka, kierowniczka Szkoły Ćwiczeń w latach 1951-1967.

  28 XII. Świdnica i Jelenia Góra podpisały umowę o wzajemnej rywalizacji w roku 1968 w następujących dziedzinach: organizacja pracy nakładczej kobiet, wzrost wartości czynów społecznych na 1 mieszkańca w porównaniu z rokiem 1967, procentowe wykonanie zbiórki na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, podniesienie stanu sanitarnego miasta, rozwój usług dla ludności, remonty lokatorskie, rozszerzenie działalności służby zdrowia oraz budowa i wyposażenie placów zabaw dla dzieci.

  31 XII. Nastąpił komisyjny odbiór mostu i kładki na rzece Bystrzycy. Most oddano do użytku mieszkańców w następnym roku, po ukończeniu budowy dojazdów do niego.

  31 XII. We współzawodnictwie między wydziałami ZWAP największą ilość punktów i pierwsze miejsce za IV kwartał zdobył wydział „A-5″, kierowany przez Jana Berkowskiego, a drugie – wydział „D”, pracujący pod kierownictwem Włodzimierza Mańkowskiego. Głównymi kryteriami oceny były: wykonanie zobowiązań w zakresie czynów społecznych na terenie własnego zakładu pracy, a także przekroczenie zadań planowych, uzyskanie właściwej jakości produkowanych wyrobów oraz przestrzeganie dyscypliny pracy i innych obowiązujących przepisów.

  31 XII. Ludność miasta wynosiła 46.750 osób, z których 21.249 pracowało w gospodarce uspołecznionej. Na poszczególne jej działy przypadało:

  Dział gospodarki Osób
  Przemysł 13.095
  Rolnictwo 307
  Budownictwo 739
  Handel 1.952
  Łączność i transport 1.715
  Leśnictwo 28
  Oświata i kultura 975
  Ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna 807
  Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 935
  Administracja i wymiar sprawiedliwości 390
  Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe 149
  Pozostałe 157

  31 XII. Miasto posiadało 1.728 budynków mieszkalnych, w tym 1.166 w administracji MZBM, 147 w administracji zakładów pracy, 18 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej i 397 stanowiących własność prywatną. Sieć wodociągowa obejmowała około 90% nieruchomości, zaś kanalizacyjna – 80%.

  31 XII. W mieście jest 217 sklepów uspołecznionych i 18 lokali gastronomicznych, 2 hotele o 140 miejscach oraz 27 autobusów, które przewiozły w ciągu roku 4.450.000 pasażerów. Sieć handlu prywatnego liczyła 56 punktów sprzedaży, w tym 13 sklepów spożywczych, 5 przemysłowych, 35 punktów sprzedaży drobnodetalicznej (straganów itp.), 2 jadłodajnie i 1 kawiarnię. Usługowych placówek rzemieślniczych było 372, zatrudniały one 1.070 osób, nie licząc uczniów. Wartość usług wykonanych dla ludności w roku 1967 wyniosła 34.580.200 zł w porównaniu z 26.718.200 zł w roku 1965.

  W grudniu w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej uruchomiono produkcję alternatorów, regulatorów, przekaźników, rozruszników i sprzęgieł elektromagnetycznych do samochodów fiat 125p.

  MKS „Polonia” został odznaczony medalem 100-lecia Sportu Polskiego na posiedzeniu WKKFiT we Wrocławiu. Obecni byli przewodniczący obu świdnickich rad narodowych: Mikołaj Hankiewicz i Józef Wilczak. Referat wygłosił prezes „Polonii” Władysław Refcio. „Polonia” zrzeszała 640 sportowców w 9 sekcjach. Prace szkoleniowe prowadziło 20 trenerów i instruktorów.

  ● Wartość towarów wyprodukowanych przez przemysł świdnicki w ciągu roku wyniosła 674 mln zł i była wyższa o 11,6% od planowanej. 64,5% eksportu pochodziło z Fabryki Wagonów (platformy, cysterny, wagony samowyładowcze itp.). ŚFUP wysyłała urządzenia cukrownicze i pompy do ZSRR, Czechosłowacji, Hiszpanii, Pakistanu i Iranu, urządzenia dla przemysłu chemicznego do Bułgarii, a części zamienne do ZSRR, Maroka, Ghany, Grecji, Indonezji i Pakistanu. ZEM dostarczał rozruszniki do Czechosłowacji i regulatory napiąć do NRD, a ZWAP – liczniki do Czechosłowacji, Albanii, Turcji, Włoch, Kuwejtu i Ekwadoru.

  ● Spółdzielnia „Nowe Życie” wyprodukowała w 1967 roku 76.835 płaszczy damskich, z tego 10.000 na eksport. Rada Spółdzielni ze swego funduszu dyspozycyjnego wydała m.in. 1.000 zł na zakup książek dla załogi statku „Świdnica” i 2.971 zł na zakup strojów dla kółka dramatycznego Liceum Medycznego.

  ● Rada Oddziału WSS „Społem” oraz komitety członkowskie przeprowadziły 467 kontroli w swoich sklepach, piekarniach, restauracjach i ośrodkach „Praktyczna Pani” w Świdnicy i Żarowie. Na czele poszczególnych komisji rady stali: Józef Broda (Komisja Rewizyjna), Anna Maciarz (Komisja Społeczno-Samorządowa), Paweł Drapacz (Komisja Obrotu Towarowego) i Stanisław Puchalski (Komisja Produkcji). Świdnicki Oddział „Społem” liczył 6.238 członków (w Świdnicy i Żarowie). W ciągu roku wyremontowano w Świdnicy 15 sklepów. Kobiecy zespół chałupniczy (43 osoby) wyprodukował towary rynkowe wartości 2.240.000 zł. Działalność usługową poszerzono o prężenie firan i obciąganie guzików. W Świdnicy spółdzielnia zatrudniała 313 pracowników oraz 28 uczniów, którzy przez 3 dni w tygodniu uczęszczali do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a przez 3 dni odbywali praktykę w sklepach i zakładach produkcyjnych. Na wczasach przebywało 175 pracowników, w sanatoriach 22, a na koloniach letnich 50 dzieci.

  ● Oddano do użytku 300 nowych izb mieszkalnych z budownictwa rad narodowych i 535 izb z budownictwa spółdzielczego. Rozebrano natomiast 15 budynków mieszkalnych z uwagi na ich zły stan techniczny.

  ● Obowiązkowym ubezpieczeniem w PZU objęte były 434 budynki na sumę ubezpieczenia 45.066.000 zł. Na terenie miasta i powiatu w tymże roku powstało ogółem 849 szkód, których przyczyną były: huragan – 722, grad – 98, uderzenia piorunów – 7, podpalenie i zaprószenie ognia – 22. Wypłacono 5.389.458 zł odszkodowań. Kierownikiem Inspektoratu Powiatowego ZUS był w tym czasie Tadeusz Domarecki.

  ● Mieszkańcy miasta w 115% wykonali plan czynów społecznych na 1967 rok, osiągając wartość prac 3.708.500 zł. Dotyczyły one w pierwszym rzędzie upiększenia miasta i najbliższego otoczenia miejsc zamieszkania.

  ● Zakłady przemysłowe wydatkowały na działalność kulturalno-oświatową 9.819.000 zł, z tego ŚFUP -2.900.000, ZEM – 2.126.000, Fabryka Wagonów – 1.443.000, ZWAP – 1.148.000, Fabryka Mebli – 805.000, SZAT – 511.000, „Siwela” – 407.000, DZBR „Renifer” – 300.000 i DZM – 130.000 zł.

  ● Kolegium Karno-Administracyjne przy PMRN rozpatrzyło ogółem 869 spraw. W 681 wypadkach wymierzono kary grzywny, w tym 126 z zamianą na areszt. W 7 wypadkach zastosowano karę aresztu bezwzględnego. 13 rozpraw zorganizowano w zakładach pracy, nadając im charakter pokazowy. W 25 wypadkach karę podano do publicznej wiadomości.

  ● W mieście zanotowano 26 pożarów, w tym 2 podpalenia. Świdnicka Straż Pożarna uczestniczyła w gaszeniu 51 pożarów na terenie powiatu.

  ● W Świdnicy zarejestrowano 397 małżeństw, 681 urodzin i 256 zgonów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz