1968.01 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 694
 • 1 I. Nastąpiło połączenie obu przedsiębiorstw MHD w jedno pod nazwą Miejski Handel Detaliczny Artykułami Spożywczymi. Jego dyrektorem został Wacław Komorowski, a zastępcą dyrektora – Tadeusz Nowak. W następnym dniu MHD przekazało sklepy branży przemysłowej przedsiębiorstwom hurtowo-detalicznym: Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Handlu Obuwiem, Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi, Przedsiębiorstwu „Arged”, Przedsiębiorstwu „Eldom”, Przedsiębiorstwu „ZURiT”, Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Handlu Meblami i Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Tekstylno-Odzieżowemu, którego dyrekcję objął dotychczasowy dyrektor MHD Artykuły Przemysłowe Henryk Nowogrodzki. Jego zastępcami zostali: Stanisław Jeziorowski (do spraw tekstylnych), Józef Usinowicz (do spraw konfekcji) i Eugeniusz Rosół (do spraw dziewiarstwa i galanterii).

  3 I. Nieznani sprawcy włamali się do kina „Gdynia”. Skradziono radioodbiornik i 1.575 zł gotówką.

  4 I. Prezydium MRN postanowiło zorganizować przy areszcie MO izbę wytrzeźwień. Domagały się tego liczne organizacje społeczne, przede wszystkim Powiatowy Komitet Przeciwalkoholowy i Liga Kobiet.

  7 I. Teatr jeleniogórski wystawił w Teatrze Miejskim „Pana Jowialskiego” [Aleksandra] Fredry.

  8 I. Spotkanie radnych MRN, WRN i posłów na Sejm z wyborcami w dzielnicy Kraszowice na temat polityki rolnej, produkcji i gastronomii. Referentami byli: poseł Szymon Dziedzic i zastępca przewodniczącego PMRN Aleksander Olejnik.

  10 I. W Teatrze Miejskim odbyła się choinka noworoczna dla 300 dzieci członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. Zespół aktorów teatru jeleniogórskiego przedstawił sztukę pt. „Jak krakowianki z czarta zakpiły” Magdy Strumian. W hallu teatru urządzono wystawę rysunków dziecięcych nadesłanych na konkurs pt. „Poznaj swój kraj”.

  11 I. W dziale lakierni Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej wybuchł o godzinie 3.45 groźny pożar. 5 jednostek straży pożarnych pod dowództwem komendanta kpt. Adama Iżyckiego walczyło z żywiołem przez 3 godziny. Straty oszacowano na ok. 100.000 zł.

  12 I. Walne zebranie MKS „Polonia”. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Władysław Refcio (prezes), Michał Firosz (wiceprezes do spraw finansowych), Karol Elsner (wiceprezes do spraw organizacyjnych), Stanisław Surmacz (wiceprezes do spraw sportowych), Wacław Czyżewski (księgowy), Stanisław Łukaszewski (skarbnik), Jerzy Wojewoda (sekretarz). W skład Zarządu wchodzili również przewodniczący sekcji: Zdzisław Żurawski (piłka nożna), Czesław Rogowski (gimnastyka), Mieczysław Pękalski (lekka atletyka), Ryszard Świrski (siatkówka kobiet) i Stanisław Sikora (boks). Komisję Rewizyjną tworzyli: Leon Plamowski (przewodniczący), Ryszard Łopatowski i Władysław Bielski. Nadzór nad pracą Klubu sprawowała Międzyzakładowa Rada Nadzorcza, w skład której wchodzili: Mikołaj Hankiewicz (przewodniczący), Zygmunt Adamski i Tadeusz Sajan (zastępcy przewodniczącego) oraz przedstawiciele pięciu największych zakładów przemysłowych. „Polonia” zrzeszała wówczas 754 członków.

  15 I. Poseł Zdzisław Balicki spotkał się z wyborcami w oddanej tego dnia do użytku przebudowanej sali obrad MRN w gmachu przy placu Grunwaldzkim. Omówił problemy dalszego uprzemysłowienia kraju i rozwoju niektórych gałęzi gospodarki narodowej.

  15 I. Ogłoszono stan alarmowy na skutek groźby powodzi wywołanej nagłą odwilżą i wezbraniem rzeki Bystrzycy. Nazajutrz woda opadła.

  19 I. Otwarcie wystawy korzenioplastyki Jana Lubiatowskiego oraz wystawy prac ręcznych uczniów szkoły nr 16, w tejże szkole.

  21 I. Powiatowy Zarząd Ligi Kobiet przy pomocy świdnickich zakładów pracy zorganizował imprezę karnawałową dla wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej. Rada Zakładowa ZWAP ofiarowała komplet płyt i pieniądze na adapter, przedstawiciele wrocławskiego pułku OTK – cztery rowery, kamerę filmową i radioodbiornik. Zespół Liceum Pedagogicznego dał wystąp artystyczny.

  ● W styczniu spółdzielnia „Aparatura Pomiarowa” rozpoczęła produkcję pulpitów sterowniczych na zamówienie ŚFUP. Pod koniec roku pulpity te produkowano też dla Stoczni Rzecznej w Płocku, a następnie również dla Stoczni Rzecznej w Tczewie i Huty Miedzi w Legnicy. W tymże miesiącu Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej wprowadziły do produkcji prądnice, regulatory napięcia i przekaźniki do polskiego fiata oraz rozruszniki do ciągników Ursus.

  ● Zarząd Oddziału ZBoWiD przeniósł się z placu Grunwaldzkiego 2 do nowej siedziby przy alei Niepodległości 12/3.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz