1968.02 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 797
 • 1 II. Stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych w DZBR „Renifer”’ objął Julian Zieliński (po Edwardzie Gieruli), zaś wkrótce po tym zastępcą dyrektora do spraw admistracyjno-handlowych została (po Tadeuszu Kamińskim) Julia Smoter (od dnia 24 lutego).

  1 II. Na stanowisko wiceprezesa Zarządu Oddziału WSS „Społem” do spraw produkcji został powołany Norbert Pyrek, kierownik rejonu w Żarowie (jego poprzednik, Józef Rojek przeszedł na emeryturę). W skład Zarządu wchodzili ponadto: Marian Wudniak – prezes i Adam Bojko – wiceprezes do spraw handlu.

  1 II. Dyrektorem do spraw pedagogicznych w Liceum Medycznym została Irena Zielińska.

  1 II. Spotkanie posłów Piotra Gajewskiego i Zdzisława Balickiego z wyborcami w klubie „Handlowiec”. Tematem były sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle uchwał VI Kongresu Związków Zawodowych oraz oddziaływanie rad narodowych na rozwój przemysłu.

  4 II. Premiera zorganizowanego przy Towarzystwie Kulturalnym Ziemi Świdnickiej kabaretu. Program nosił tytuł „Świdnico ty moja”, reżyserowali: Franciszek Jarzyna, Jan Pietrzykowski i Maciej Wojciechowski. Odbyło się 6 spektakli.

  15 II. Od 9 do 15 odbywały się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego. Przesłuchiwania miały miejsce w Świdnickim Ośrodku Metodycznym i w Klubie PSS, jury stanowili: S. Marciniak, M, Wojciechowski, F. Jarzyna, Dudzińska, (WDK Wrocław) i Żurakowska (CRZZ). Na eliminacje wojewódzkie zostali wytypowani: Mecner i Ryży z I LO, Wlazłowski z Liceum Pedagogicznego, Stochmal z LO Strzegom i Mich – zeszłoroczny laureat. W klasie amatorów – Wanda Dobkiewicz.

  15 II. Według urzędowych danych procent kobiet zatrudnionych w poszczególnych zakładach pracy wynosił: Spółdzielnia Pracy im. [Marcelego] Nowotki – 93,0%, DZBR „Renifer” – 87,0%, MHD Artykuły Spożywcze – 81,6%, Spółdzielnia Usług Wielobranżowych – 77,1%, Spółdzielnia „Nowe Życie” – 76,8%, Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego – 63,0%, SZAT – 58,7%, Spółdzielnia „Aparatura Pomiarowa” – 52,1%, ZWAP – 52,0%, MZBM – 50,8%, Świdnickie Fabryki Mebli – 50,5%, Spółdzielnia Mleczarska – 50,4%, MPGK nr 2 – 46,3%, Spółdzielnia Pracy im. 26 Października – 41,9%, MPGK nr 1 – 38,7%, Zakłady Zbożowo-Młynarskie – 38,0%, Spółdzielnia „Jedność” – 30,3%, Sp. „Metalowiec” – 27,0%, PKS – 20,6%, ŚFUP – 20,0%, Fabryka Wagonów – 18,5%, Spółdzielnia „Siła” – 11,0%.

  16 II. Powołanie w Liceum Medycznym zespołu kierowniczego w składzie: dyrektor – Stanisław Kotełko, zastępca dyrektora – I. Zielińska, sekretarz POP – A. Dytewska, kierownik szkolenia teoretycznego – K. Maleszyk, kierownik szkolenia praktycznego – D. Kamińska i kierownik internatu – J. Nowak.

  27 II. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu „Handlowiec” przy placu Grunwaldzkim 11. Obradom przewodniczył Adam Iwańczuk. Radni ocenili działalność Świdnickich Zakładów Gastronomicznych (sprawozdanie złożył dyrektor ŚZG Stanisław Grocholski, a koreferat Komisji Zaopatrzenia Ludności przedstawił przewodniczący Wacław Janicki). Uchwalono też wieloletni plan remontów budynków mieszkalnych. Na stanowisko przewodniczącego Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego powołano Olgę Cariuk (po rezygnacji Ryszarda Świrskiego). Obsada kierownicza wydziałów PMRN przedstawia się następująco: Wydział Budżetowo-Gospodarczy – Zdzisław Bielecki, Wydział Organizacyjno-Prawny – Jan Kamiński, MKPG – Danuta Sajdak, Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury – Jan Wojtaczka, Wydział Kultury – Jerzy Michalski, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Hanna Łukjaniuk, Wydział Spraw Wewnętrznych – Jan Ławicki, Wydział Przemysłu i Handlu – Tadeusz Skiślewicz, USC – Henryk Orliński, Wydział Finansowy – Jan Porębski, Wydział Spraw Lokalowych – Eugeniusz Chrapek, Wydział Komunikacji – Jan Grab, Wydział Zatrudnienia – Irena Kościołowska, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – Bolesław Simon, Wydział Oświaty – Adam Masternak. Przy Prezydium MRN powołany został 9-osobowy zespół do spraw zatrudnienia i szkolenia zawodowego. Zadaniem jego było przeprowadzanie rozmów z osobami zdradzającymi wstręt do pracy, przeważnie nałogowymi alkoholikami. W ciągu pierwszych 4 miesięcy działania zespół odbył takie rozmowy z 62 osobami, z których 42 skierowano do zakładów pracy. W skład zespołu weszli m.in.: kierownik Wydziału Zatrudnienia Irena Kościołowska, inspektor Wydziału Oświaty Sylwester Nowak, psycholog Romuald Baltakis, prokurator Radosław Pikusiński i komendant MO Witold Badora, a także przedstawiciele ZMS (Ryszard Śnitko) i Ligi Kobiet (Janina Lewińska).

  ● Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z Dionizym Sidorskim, który podzielił się ze słuchaczami swymi wrażeniami z podróży po Syberii.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz