1968.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 771
 • 1 IV. Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej przekazały swój ciężki tabor samochodowy (6 ciężarówek „Star”) przedsiębiorstwu PKS, zawierając z nim równocześnie umowę na usługi transportowe.

  10 IV. Zakończono prace związane z likwidacją starego cmentarza przy placu Wojska Polskiego. Przeprowadzali je więźniowie.

  11 IV. Powołanie przez Prezydium MRN 36-osobowego Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego. W jego skład weszli m.in.: Józef Wilczak jako przewodniczący, Stanisław Kosarzewski (dyrektor ŚFUP), Zbigniew Różycki (dyrektor DZM), Kazimierz Brengner (dyrektor techniczny MZBM), Adam Czyż (dyrektor PKS), Adam Konarski (dyrektor ODIM), Zbigniew Hroboni (naczelnik poczty) i Adam Śmiarowski (dyrektor DZBR).

  13-16 IV. W międzynarodowym turnieju siatkówki juniorek zorganizowanym w Świdnicy, I miejsce zajęła drużyna NRD, II – Bułgarii, III – Polski, IV – Rumunii.

  18 IV. Otwarcie baru rybnego „Płotka”, przy ulicy Łukowej po modernizacji (dawny „Popularny”). Oryginalny wystrój wnętrza wykonany ze skorup porcelany, kamyków i potłuczonych talerzy fajansowych w cementowej zaprawie, był dziełem artysty-plastyka Romana Łysakowskiego.

  19 IV. Narada członków Prezydium MRN, Prezydium MK FJN oraz zainteresowanych instytucji i organizacji społecznych w sprawie działalności wychowawczej wśród młodzieży pracującej. Zatwierdzono plan realizacji uchwały KW PZPR we Wrocławiu w tym względzie, przewidujący m.in. zwiększenie udziału młodzieży w pracach FJN, komisjach MRN i organizacjach społecznych, rozwój placówek kulturalno-oświatowych dla młodzieży, rozbudowę urządzeń sportowych, uroczyste wręczenie dowodów osobistych i walkę z chuligaństwem.

  20 IV. Akademia ku uczczeniu 25 rocznicy powstania w getcie warszawskim, zorganizowana przez TSKŻ i ZBoWiD. W części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej.

  20 IV. Walne zgromadzenie członków WSS „Społem” w Klubie „Handlowiec” przy placu Grunwaldzkim 11 z udziałem 213 osób, w tym 119 delegatów. Jako goście przybyli: przewodniczący PMRN Józef Wilczak, kierownik Wydziału Handlowego PMRN Tadeusz Skiślewicz, dyrektor WPHS Zbigniew Gowin, przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMS Andrzej Słaby, I sekretarz POP Jan Lewandowski, przewodniczący rady zakładowej Feliks Krawczyk. Obradom przewodniczył prezes rady oddziału Henryk Liberski. Zatwierdzono bilans oddziału za 1967 rok w kwocie 48.780.538 zł, a z czystej nadwyżki przeznaczono zł 37.820 na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, 4.750 zł na budowę Centrum Zdrowia Dziecka, 4.700 zł na budowę pomnika Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy i 18.910 zł na budowę domu wczasowego w Sarbinowie.

  20 IV. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym POP przy ZEM, I sekretarzem został wybrany Zbigniew Sztymelski, a II sekretarzem – Henryk Chamera. Poprzednio stanowisko I sekretarza organizacji partyjnej w ZEM piastowali kolejno: Stefan Zakrzewski (1947-1948), Jan Trzosek (1948-1949), Ignacy Barańczak (1949-1950), Jan Ruskowiak (1950-1951), Stanisław Szymczak (1951-1952), Eugeniusz Bielaszko (1952-1953), Henryk Ludwiczak (1953-1955), Józef Mendera (1955-1956), Józef Barański (1956), Jerzy Rygas (1956), Bogdan Cieliński (1956), Jerzy Łysoniak (1956-1959), Ludwik Niedźwiecki (1959-1961), Józef Mendera (1961-1962), Zbigniew Sztymelski (1962-1966) i Stanisław Mazurkiewicz (1966-1968).

  21 IV. W Świdnicy odbyły się wojewódzkie eliminacje IX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Drużyny szkół świdnickich nie zajęły w nich żadnego z czołowych miejsc.

  23 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali PMRN przy placu Grunwaldzkim 14. Przewodniczyła Danuta Butmankiewicz. M.in. zatwierdzono sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i budżetu za rok 1967. Zamknął się on kwotą 123.465.000 zł po stronie dochodów i kwotą 111.879.000 zł po stronie wydatków.

  25 IV. Amatorski zespół teatralny przy Klubie PSS wystąpił z premierą komedii Wincentego Rapackiego (syna), pt. „Zakochana majstrowa”. Reżyserował Franciszek Jarzyna, obsadę stanowili: Włudarczak, K. Wolańska, M. Wojciechowski, J. Pietrzykowski, Szlązkiewicz, Kuta, S. Sagańska, A. Springowa, S. Badzioch i A. Narloch. Sztukę grano 7 razy.

  25 IV. Powiatową Bibliotekę Publiczną odwiedziła delegacja bibliotekarzy z Drezna (NRD).

  26 IV. Do PZPR przyjęto 100 nowych kandydatów. Legitymacje partyjne wręczył im sekretarz KW Antoni Banaszak. Legitymację nr 8000 otrzymał Henryk Fitrzyk, robotnik ZWAP.

  28 IV. „Dzień Czynu Społecznego” (niedziela). W mieście do robót przystąpiło około 2.000 członków ZMS. Porządkowano parki, zniwelowano teren przy ulicy Śląskiej oraz skwer obok mostu przy ulicy Bystrzyckiej.

  29 IV. Akademia ogólnomiejska i powiatowa w sali Teatru Miejskiego z okazji Święta 1 Maja.

  30 IV. Zakończono roboty ziemne i ogrodnicze, związane z zagospodarowaniem skarpy przy ulicy Wrocławskiej. Wykonano je głównie w ramach czynów społecznych.

  ● DZBR „Renifer” w ciągu czterech miesięcy wyeksportowały 93.400 par rękawiczek do ZSRR, Anglii, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, NRF, Belgii i Danii.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz