1968.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 891
 • 1 V. Ulicami miasta przeszedł pochód pierwszomajowy. Otwierały go załogi największych zakładów pracy: Fabryki Wagonów, ZWAP, ŚFUP, ZEM i DZM. Technikum Mechaniczne wystąpiło po raz pierwszy z własną orkiestrą dętą. Trybunę honorową wstawiono przed siedzibą KP PZPR przy alei Niepodległości.

  1 V. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Małgorzaty] Fornalskiej 11-19 [Marii Kunic] (75 mieszkań, 195 izb).

  1 V. Świdnickie Zakłady Gastronomiczne uruchomiły przy placu Grunwaldzkim rożen (szaszłyki po kaukasku, kiełbasa i pieczone kurczaki), obok ustawiono stoliki pod parasolami.

  2 V. Walne zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych z udziałem 95 osób. Przewodniczył Stanisław Szeleźnik. Zatwierdzono sprawozdanie za rok 1967 i bilans, a z czystej nadwyżki przeznaczono: na Fundusz Budowy Szkół i Internatów 10.574 zł, na rozwój kultury fizycznej i sportu 4.230 zł, na fundusz mieszkaniowy 4.230 zł, na rozwój spółdzielni uczniowskich 1.057 zł, na cele socjalne spółdzielni 9.518 zł, na Szkołę Tysiąclecia w Przedborzu 1.000 zł i na Centrum Zdrowia Dziecka 2.000 zł.

  3 V. Utworzenie Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości. Przystąpiło do niego 32 członków, wybrano 7-osobowy zarząd. Zrzeszenie nie przejawiło jednak żadnej działalności.

  4 V. Uroczysta inauguracja obchodzonych po raz pierwszy „Dni Świdnicy” (4-20 maja), w sali Teatru Miejskiego. Po przemówieniu przewodniczącego PMRN Józefa Wilczaka, referat okolicznościowy wygłosił dr Franciszek Zalewski. Do Komitetu Honorowego „Dni Świdnicy” powołano 23 osoby, w tym 18 z terenu miasta. Byli to: Zygmunt Adamski (dyrektor ZEM), Czesław Bartkiewicz (szef Powiatowego Sztabu Wojskowego), Franciszek Cichla (sekretarz PK ZSL), Szymon Dziedzic (poseł), Zbigniew Holicz (I sekretarz KP PZPR), Mikołaj Hankiewicz (przewodniczący PPRN), Tadeusz Harańczyk (sekretarz PKZZ), Władysław Ilnicki (sekretarz KP PZPR), Stanisław Kosarzewski (dyrektor ŚFUP), Stanisław Lasiewicz (przewodniczący PK SD), Jerzy Olczak (dyrektor ZWAP), Aleksander Olejnik (zastępca przewodniczącego PMRN), Mieczysław Przenzak (sekretarz PMRN), Jerzy Rudol (dyrektor Fabryki Wagonów), Tadeusz Sajan (sekretarz KP PZPR), Danuta Sajdak (przewodnicząca MKPG), Józef Wilczak (przewodniczący PMRN) i Franciszek Zalewski (przewodniczący MK FJN). Poczta wydała specjalny datownik, którym stemplowano przesyłki w stoisku uruchomionym w hallu teatru.

  4-5 V. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Indyk” i „Zabawa” [Sławomira] Mrożka).

  5 V. Przez miasto przeciągnął pochód młodzieży szkolnej w strojach historycznych. Uczniowie Technikum Ekonomicznego wystąpili w nim jako wojsko Władysława Jagiełły, prowadzące jeńców krzyżackich. W południe odbył się w Rynku koncert zespołów big-beatowych, a wieczorem w ogrodzie PSS, przy placu Grunwaldzkim – koncert laureatów konkursów piosenki żołnierskiej i radzieckiej oraz rozstrzygnięcie konkursu „Mister dom67”. Tegoż dnia w zawodach lekkoatletycznych szkół podstawowych zwyciężyła szkoła nr2, a w międzypowiatowym turnieju siatkówki dla nauczycieli – Świdnica pokonała Nową Rudę i Dzierżoniów.

  6 V. Stanowisko dyrektora naczelnego ZWAP objął Stanisław Tracz.

  7 V. Otwarcie wystawy fotografików-amatorów w hallu Teatru Miejskiego na temat: „Nasz dzień powszedni”. Komisja oceniła 83 prace 10 autorów, przyznając pierwszą nagrodę Waldemarowi Hamerskiemu, a dwie drugie Markowi Kosibie i Stanisławowi Hertmanowi. Nagrodę specjalną kierownika Wydziału Kultury otrzymał Zenon Wyszyński.

  8 V. Wojewódzki kiermasz książki i prasy w Rynku. Książki swoje podpisywali wrocławscy autorzy: Tadeusz Mikołajek, Jacek Łukasiewicz, Zbigniew Kubikowski i Urszula Kozioł.

  8 V. We Wrocławiu odbyła się uroczystość udekorowania sztandaru świdnickiego hufca ZHP odznaką „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” za szczególne osiągnięcia w ewidencjonowaniu i roztaczaniu opieki nad miejscami walki i męczeństwa na Dolnym Śląsku. M.in. szczep „Ślężan” przy Liceum Pedagogicznym sprawował pieczę nad byłym obozem koncentracyjnym w Gross Rosen, a uczniowie Szkoły Ćwiczeń nad cmentarzem żołnierzy radzieckich w Świdnicy.

  8-10 V. Wojewódzkie eliminacje konkursu piosenki żołnierskiej w sali Teatru Miejskiego. Uczestniczyło w nich 13 chórów, 17 zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz 39 solistów. Wśród chórów I miejsce i nagrodę specjalną uzyskał świdnicki „Hejnał” pod dyrekcją J. Kierasińskiego. Nagrody przyznano też niektórym kierownikom placówek kulturalnych, m.in. Stanisławowi Marciniakowi ze Świdnicy. Jury stanowili: Witold Korecki (przewodniczący), Edmund Kajdasz, Antoni Salabura, Czesław Siegel i Jan Gruber.

  9 V. Na placu Grunwaldzkim odsłonięto rzeźbę dłuta Andrzeja Łętowskiego, upamiętniającą 25-lecie Wojska Polskiego.

  9 V. W Klubie Powiatowego Ośrodka Metodyczno-Instruktażowego (w budynku teatru), otwarto wystawę obrazów i rzeźb w drzewie Józefa Lurki, artysty ludowego z Bystrzycy Górnej.

  10 V. Otwarcie wystawy: „Przemysł i eksport ziemi świdnickiej” w Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego (w hallu na I piętrze Ratusza). Wyroby swoje eksponowało 13 zakładów przemysłowych Świdnicy, Świebodzic, Żarowa i Jaworzyny Śląskiej.

  10 V. W Klubie PSS „Handlowiec” otwarto wystawę malarstwa współczesnego „Grupy8”.

  11-12 V. Występy Czesława Niemena z zespołem „Akwarele” w sali teatru.

  12 V. Pokazy skoków spadochronowych, członków Aeroklubu wrocławskiego na lądowisku świdnickim. Organizacją tej imprezy zajął się bezinteresownie sympatyk lotnictwa Jan Złotkiewicz.

  13 V. Otwarcie wystawy etykietek zapałczanych ze zbiorów Franciszka Jarzyny o tematyce „Kultura i sztuka” w Klubie NOT. Poczta świdnicka wydała z tej okazji okolicznościowy datownik.

  14 V. Powołanie na stanowisko dyrektora MPRB Czesława Białoborskiego (pozostawał na nim do dnia 22 grudnia 1969).

  14-16 V. Występy teatru jeleniogórskiego w Świdnicy („Krakowiacy i górale” [Wojciecha] Bogusławskiego).

  15 V. Inauguracja Dni Ochrony Zabytków w Klubie „Handlowiec”. Obecni byli opiekunowie zabytków, kierownicy muzeów i przewodnicy z całego kraju. Ministra kultury i sztuki reprezentował dyrektor departamentu Mieczysław Ptaśnik. Goście uczestniczyli w I Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Amatorskich o Zabytkach, zorganizowanym przy współudziale Federacji Amatorskich Klubów Filmowych (komisarzem OPFAoZ był Jerzy Kuligowski, pracownik świdnickiego muzeum). Po południu odbyło się spotkanie z władzami miasta i powiatu w Klubie ZWAP. Poczta wydała kolejny datownik okolicznościowy z rysunkiem kamery filmowej.

  17 V. Uroczyste przekazanie Zakładom Elektrotechniki Motoryzacyjnej sztandaru przechodniego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców za wyniki uzyskane we współzawodnictwie w 1967 roku w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Sztandar przekazała Sanocka Fabryka Autobusów. Załoga ZEM otrzymała nagrody w kwocie 100.000 zł oraz 300.000 zł na podwyżki płac.

  17-19 V. IV Festiwal Średnich Szkół Muzycznych i Liceów Muzycznych Ziem Zachodnich i Północnych. Koncerty odbywały się w sali teatru, a jury konkursowe stanowili: doc. Ryszard Bukowski (przewodniczący), doc. Zbigniew Szlezer, doc. Marta Furmanikowa, mgr Witold Korecki i mgr Antoni Salabura.

  18 V. Walne zgromadzenie członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” w Klubie „Handlowiec” z udziałem 210 osób. Przewodniczyła Maria Piizga. Sprawozdanie za rok 1967 złożył prezes zarządu W. Gałczyński. Spółdzielnia zatrudniała pod koniec 1967 roku 209 pracowników, w tym 60 chałupników i 88 kobiety. Produkowano szafy sterownicze dla Kuby i Jugosławii, dla Huty Miedzi w Legnicy i „Azotów” w Puławach oraz częstościomierze dla Turcji. Asortyment wyrobów obejmował ogółem 29 pozycji, z których najpoważniejszą wartościowo i ilościowo stanowiły megomierze.

  20 V. Uroczyste zakończenie „Dni Świdnicy” w sali teatru, połączone z obchodem „Dnia Działacza Kultury”. Przemawiali przedstawiciele władz miejskich oraz kierownik Wydziału Kultury WRN – Kuszewski.

  20 V. Zakładowe drużyny sanitarne miasta i powiatu odbyły ćwiczenia sprawnościowe w Złotym Lesie.

  20 V-22 VI. Doroczny pobór wojskowy. Komisja poborowa urzędowała w Klubie Fabryki Mebli (ulica Księcia Bolka [Świdnickiego] 10), w składzie: A Olejnik (przewodniczący), kpt. Włodzimierz Kozmowski, Longin Pater, dr Stanisław Szański i dr Janusz Dytewski.

  21 V. W Świdnicy występował Cyrk Probsta z NRD.

  24 V. Występy Teatru Współczesnego z Wrocławia w sali teatru („Igraszki z diabłem” [Jana] Drdy).

  24-26 V. Górami Bardzkimi, Sowimi i Stołowymi przebiegał rajd górski, zorganizowany przez świdnickie PTTK. Jego zakończenie odbyło się w forcie „Ostróg” w pobliżu Srebrnej Góry.

  25 V. Chór „Hejnał” uczestniczył w imprezie „Legnica cantat II”, będącej turniejem dolnośląskich chórów. Do „Hejnału” należało wówczas m.in. 9 nauczycielek szkół świdnickich.

  25 V. Walne zgromadzenie wyjazdowe przedstawicieli WSS „Społem” we Wrocławiu w Klubie PSS. Obecny był zastępca przew. WRN – Stanisław Panek. Podjęto m.in. uchwałę o przekazaniu 115.000 zł na budowę Centrum Zdrowia Dziecka i 115.000 zł na budowę Pomnika Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy we Wrocławiu.

  26 V. IX Powiatowa Spartakiada Kościuszkowska, zorganizowana przez LOK w związku z 25-leciem Wojska Polskiego. W zawodach modeli latających puchar przewodniczącego PK FJN zdobyła drużyna Technikum Mechanicznego, w wieloboju ogólnowojskowym zwyciężyły: Technikum Rolnicze w Mokrzeszowie i Liceum Pedagogiczne, a w zawodach motorowych – Klub Motorowy LOK w Świdnicy.

  29 V. Uroczystość 20-lecia istnienia Klubu PSS „Handlowiec”. Udział w niej wzięli: przedstawiciel Zarządu Głównego ZZPHiS – Antosik i przedstawiciel Zarządu Okręgowego z Wrocławia – Sikora. Członkowie zespołu teatralnego klubu: Stanisława Sagańska, Antonina Spring i Stanisław Wołczko zostali udekorowani złotą odznaką ZZPHiS.

  30 V. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych została członkiem tzw. „Klubu eksporterów”.

  31 V. W okresie pięciu miesięcy PZU zorganizował 15 nowych grup ubezpieczeń na życie obejmujących 2.921 osób. M.in. do grupowego ubezpieczenia rodzinnego przystąpiły załogi Fabryki Wagonów, Świdnickich Zakładów Artykułów Technicznych, Spółdzielni „Nowe Życie” i Spółdzielni im. Marcelego Nowotki [Długa]. Ponadto ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej objęto w tym okresie 105 posiadaczy sklepów i warsztatów oraz 54 właścicieli domków jednorodzinnych.

  31 V. Zakończył się trwający trzy miesiące eksperyment przeprowadzony na terenie Świdnicy, Sieradza i Zambrowa przez Ośrodek Prasoznawczy w Krakowie. Polegał on na dostarczaniu do kiosków „Ruchu” dzienników i tygodników w ilościach odpowiadających faktycznemu zapotrzebowaniu. W Świdnicy wzrosła w tym czasie sprzedaż „Expressu Wieczornego” ze 186 do 1.600 egzemplarzy, „Forum” z 70 do 1.500, „Przyjaciółki” z 3.000 do 14.000, a „Kobiety i Życia” z 1.000 do 7.300.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz