1968.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 981
 • 1 VI. Spotkanie wyborców z Tadeuszem Toczkiem, posłem na Sejm. Uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i organizacji społecznych.

  5 VI. Uroczystość z okazji Dnia Kolportera zorganizowana w Klubie ZWAP przez „Ruch”. Obecny był m.in. przewodniczący PMRN Józef Wilczak i kierownik Wydziału Kultury Jerzy Michalski. Dwudziestu kolporterów, mających największe osiągnięcia w sprzedaży książek otrzymało dyplomy. Po części oficjalnej odbyło się wspólne śniadanie w restauracji „Piast”.

  7 VI. Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Wypadki na drogach” w hallu Teatru Miejskiego. Autorami fotogramów byli: Jan Faliszewski i Edward Kochman.

  8 VI. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie”. Obradom przewodniczył Feliks Matuszek. Zgodnie z odgórnymi zaleceniami postanowiono wystąpić z Krajowego Związku Spółdzielni Odzieżowych i Włókienniczych w Warszawie, a przystąpić do Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy.

  11 VI. Uroczyste wręczenie 60 dowodów osobistych młodym mieszkańcom miasta w Prezydium MRN. Referat okolicznościowy wygłosił sekretarz PMRN M. Przenzak, a dowody wręczał przewodniczący PMRN Józef Wilczak.

  11 VI. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha w sali teatru z „Żeglarzem” [Jerzego] Szaniawskiego. (Powtórzono 30 czerwca).

  13 VI. W koncercie laureatów Okręgowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w sali teatralnej WDK we Wrocławiu wystąpił m.in. zespół muzyczny Liceum Pedagogicznego pod kierownictwem Stefana Kwietnia oraz zespoły prowadzone przez byłych uczniów tego Liceum: Mariana Cichonia (chór Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubaniu) i Renatę Kowalską (zespół taneczny PMZW w Sobótce).

  14 VI. Uroczyste wręczenie 500 legitymacji partyjnej w Fabryce Wagonów. Otrzymała ją robotnica malarni, aktywistka ZMS Krystyna Dużniak w obecności sekretarzy KP PZPR: Zbigniewa Holicza, Leszka Wallisa i Józefa Mendery. Referat okolicznościowy wygłosił sekretarz Komitetu Zakładowego Ryszard Gramburg.

  18 VI. Walne Zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie PSS z udziałem 42 delegatów. Przewodniczył Jan Kamiński. Sprawozdania złożyli: przewodniczący Zarządu R. Smereczyński i przewodniczący Rady Spółdzielni H. Butmankiewicz.

  18 VI. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej. Nowowybrany Zarząd ukonstytuował się następująco: Franciszek Jarzyna (przewodniczący), Stanisław Marciniak (zastępca przewodniczącego), Laurentyna Kołcz (sekretarz), Adolf Tołłoczko (skarbnik), Jan Berkowski, Janina Kocemba, Irena Kozłowska, Tadeusz Pajdała, Olimpia Toczyłowska, Stanisław Kotełko i Maciej Wojciechowski. Do Komisji: Rewizyjnej weszli: Wanda Gaiska, Adriana Hertman i Jerzy Kuligowski.

  19 VI. Powiatowy Zjazd PCK. Referat sprawozdawczy wygłosił prezes ustępującego zarządu dr Jan Wysocki. Nowym prezesem został dr Marian Juszkiewicz, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Wincenty Pluciński.

  20 VI. III Powiatowe Igrzyska Sportowe uczniów szkół średnich na stadionie. Wzięło w nich udział 200 zawodników z 13 szkół. Zespołowo I miejsce zajęło Technikum Budowlane, a wśród dziewcząt – Liceum Pedagogiczne. W poprzedzających igrzyska eliminacjach uczestniczyło 3.500 uczniów. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Igrzysk był Tadeusz Sajan, sędzią głównym – przewodniczący PKKF Stanisław Traczyk.

  20 VI. Występ Teatru Współczesnego z Wrocławia („Człowiek, zwierzę i cnota” Pirandella).

  20 VI. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa”. Dokonano zmian w statucie, w myśl których zasięg działania spółdzielni objął cały kraj.

  21 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej połączona z Plenum Powiatowej Komisji Związków Zawodowych w Klubie „Handlowiec”. Przewodniczył radny Henryk Miszkiewicz, a w sesji uczestniczył przewodniczący PWRN we Wrocławiu Bronisław Ostapczuk. Głównym tematem była ocena stanu bhp w świdnickich zakładach pracy oraz program poprawy warunków pracy. Sprawy bhp referował przew. Prezydium PRZZ Feliks Krawczyk.

  21 VI. Stan zatrudnienia w 10 największych zakładach pracy przedstawiał się następująco:

  Nazwa zakładu Wszystkich
  pracowników
  Kobiet
  ZWAP 2.467 1.263
  Fabryka Wagonów 2.001 245
  ZEM 1.938 806
  ŚFUP 1.600 300
  DZBR „Renifer” 1.100 700
  Fabryka Mebli 861 500
  Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe 593 160
  SZAT 363 212
  Wełnianka 343 250
  „Nowe Życie” 327 253
  Razem 11.593 4.689

  21-22 VI. Krajowa narada aktywu przemysłu gastronomicznego w Klubie „Handlowiec”. Uczestniczyli w niej m.in.: dyrektor generalny Ministerstwa Handlu Wewnętrznego W. Wolski i zastępca przewodniczącego PWRN Stanisław Panek. Referaty wygłosili: dyrektor Zarządu Przemysłu Gastronomicznego MHW Tabernacki, jego zastępca Zbigniew Modliński i dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomicznego we Wrocławiu Jerzy Kudrzycki. Zorganizowano też pokaz strojów noszonych przez pracownice świdnickich lokali: „Zagłoby”, „Stylowej” i „Łowiczanki”.

  27 VI. Uruchomienie po kapitalnym remoncie i modernizacji Państwowej Lecznicy Zwierząt przy ul. Sikorskiego.

  30 VI. W Świdnicy zatrudnionych było 158 dozorców domów, podlegających służbowo Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych. 39 dozorców przyjęto do pracy w I półroczu 1968 roku, co pozwoliło objąć sprzątaniem 85% budynków administrowanych przez MZBM.

  30 VI. Stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach i placówkach miejskich zajmowali: Danuta Sajdak (Miejska Komisja Planowania Gospodarczego), Henryk Orliński (Urząd Stanu Cywilnego), Wanda Gaiska (Miejska Biblioteka Publiczna), Tadeusz Ząbek (Miejski Ośrodek Sportowy), Czesław Białoborski (Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane), Alfred Sternik (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych), Edmund Stiepanow (MPGK nr 1), Ryszard Duniewski (MPGK nr 2), Piotr Stankiewicz (Miejska Służba Drogowa), Wacław Komorowski (MHD Artykuły Spożywcze), Henryk Nowogrodzki (WPTO), Stanisław Grocholski (Świdnickie Zakłady Gastronomiczne), Czesław Wasilewski (Przychodnia Obwodowa), Henryk Osiński (Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), Adam Konarski (ODIM).

  30 VI. Na koniec półrocza w świdnickim Oddziale PKO zarejestrowanych było 91.895 książeczek oszczędnościowych, w tym 75.445 zwykłych, 10.722 premiowanych, 2.697 mieszkaniowych itd. Ogólna suma wkładów wynosiła 333.175.000 zł, a wkład przeciętny – 3.610 zł.

  ● Kolegium Karno-Administracyjne przeprowadziło w I półroczu 387 rozpraw. 330 osób ukarano grzywną (w tym 43 z zamianą na areszt), 1 aresztem bezwzględnym, 11 naganą. 56 osób uniewinniono, a w 5 wypadkach sprawy zostały umorzone. W większości wypadków oskarżonymi byli alkoholicy, chuligani oraz sprawcy wypadków drogowych. Zorganizowano 6 rozpraw pokazowych w większych zakładach pracy. Niezależnie od wyroków KKA 2.310 osób ukarano mandatami na łączną kwotę 361.610 zł.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz