1968.08 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 577
 • 1 VIII. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Władysława] Kniewskiego 7-11 [Mieczysława Kozara-Słobódzkiego] (45 mieszkań, 125 izb).

  1 VIII. Stanowisko głównego ekonomisty i zastępcy dyrektora ZWAP objął Tytus Ryniawiec.

  1 VIII. Prezydium MRN wyznaczyło dwa sklepy mające obowiązek dyżurowania w niedziele i święta: MHD Rynek 28 w godz. 10-13 i WSS ulica Frontu Narodowego 1 [Franciszkańska] w godzinach 13-16 (poprzednio sklepy te były otwarte co drugą niedzielę w godz. 10-18). Wyznaczono też cztery sklepy cukiernicze ([Marcelego] Nowotki 1, 2, [Długa], Rynek 9 i Westerplatte 19) oraz dwie pijalnie piwa (Daleka i [Karola] Marksa [Kotlarska]), które winny być otwarte w niedziele.

  4 VIII. Otwarcie dla publiczności tzw. sali fresków na I piętrze Ratusza. Poprzedziły je długotrwałe prace konserwatorskie, polegające na usunięciu kilku warstw tynku, zakrywających malowidła ścienne z pierwszej połowy XVI wieku, o tematyce religijnej. Salę oddano w użytkowanie Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Na jednej ze ścian zawieszono arras wypożyczony z Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

  18 VIII. Na podstawie porozumienia między Zarządem Oddziału ZNP a Związkiem Zawodowym Pedagogów w Nyíregyháza 40 nauczycieli świdnickich w okresie 5-18 sierpnia przebywało na Węgrzech, w Budapeszcie i 4 innych miastach tego kraju. Z kolei 40 nauczycieli węgierskich zwiedziło w okresie od 10 do 23 lipca Warszawę, Gdańsk, Kraków, Wieliczkę, Zakopane, Oświęcim i Katowice. Tego rodzaju wymienne wycieczki organizowano odtąd stale do 1974 roku włącznie.

  29 VIII. Prezydium MRN ustaliło skład Miejskiej Komisji Lokalowej. Weszli do niej: Jan Ławicki (przewodniczący), Eugeniusz Ogiński (zastępca przewodniczącego), Józef Rostkowski, Bronisław Laszczyk, Alfred Chmist, Wanda Bujnicka, Eugenia Lesiakowska, Lucjan Okwieka, Piotr Borgosz i Feliks Chmielewski. Zadaniem Komisji było rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziału Spraw Lokalowych PMRN. W roku 1968 odwołań takich zgłoszono 96, w roku 1969 -87, a w roku 1970 – 65.

  ● W sierpniu grupa studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa pod kierownictwem docenta dr Strzeleckiego przeprowadziła badania sieci korytarzy podziemnych przebiegających pod śródmieściem Świdnicy w związku z planowaną rekonstrukcją „starówki”.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz