1968.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 719
 • 1 X. Sesja Miejskiej Rady Narodowej na temat: „Udział instytucji i przedsiębiorstw w życiu kulturalnym Świdnicy”. Referował M. Przenzak, koreferat Komisji Kultury czytał radny Rosłanowski. Według informacji przedłożonych przez Wydział Kultury w mieście działało wówczas 8 klubów przyzakładowych (ZWAP, ZEM, Fabryka Wagonów, „Renifer”, Fabryka Mebli, Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, SZAT i WSS „Społem”) oraz 14 świetlic. Posiadały, łącznie z hotelami robotniczymi, 27 telewizorów, 31 radioodbiorników, 10 magnetofonów, 4 kamery filmowe, 9 bilardów, 9 projektorów filmowych, 22 adaptery, 13 pianin i fortepianów, 9 ping-pongów i 19 aparatów fotograficznych. Na sesji MRN stawiano zarzuty niepełnego wykorzystania tego sprzętu.

  1 X. Obowiązki p.o. kierownika Wydziału Kultury objęła Laurentyna Kołcz. Dotychczasowy kierownik Jerzy Michalski przeszedł na stanowisko kierownika Wrocławskiego Ośrodka Kultury.

  1 X. Dyrektorem Szpitala Miejskiego został dr Edmund Zaporowski a jego zastępcą do spraw administracyjno-gospodarczych (od dnia 21 października) – Józef Biedroń (po Tadeuszu Kamińskim).

  1 X. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Saperów 17-21a (106 mieszkań, 230 izb).

  4-28 X. Członkowie ZBoWiD odbyli cykl spotkań z młodzieżą szkolną: 4 października w szkole nr 3, 10 października w szkole nr 5, 14 października w szkole nr 6, 18 października w szkole nr 10, 21 października w szkole nr 12, 25 października w szkole nr 13 i 28 października w szkole nr 16.

  6 X. Spotkanie młodzieży ZMS, ZMW i ZHP z żołnierzami i oficerami Wojska Polskiego w sali teatru. Część artystyczną wypełnił koncert 160-osobowego chóru i orkiestry Liceum Pedagogicznego. Tegoż dnia z okazji 25-lecia powstania Wojska Polskiego odbyło się spotkanie dawnych uczestników bitwy pod Lenino.

  10 X. Prezydium MRN ustaliło godziny otwarcia sklepów: spożywczych od godz. 6.00 do 20.00, przemysłowych od 9.00 do 18.00, kiosków „Ruchu” od 5.30 do 20.00. Ustalenia te miały charakter ramowy i nie wykluczały innych decyzji w poszczególnych wypadkach.

  11 X. Przewodniczącym MK Frontu Jedności Narodu został Zbigniew Różycki (dyrektor DZM), a sekretarzem Jan Kamiński (kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego PMRN). W związku z nowym podziałem administracyjnym miasta postanowiono przy każdym z 10 komitetów osiedlowych powołać komitety FJN i Społeczne Komisje Pojednawcze, jak również koła Ligi Kobiet i innych organizacji masowych. Oprócz komitetów osiedlowych istniały wówczas w Świdnicy 23 komitety blokowe i 75 komitetów domowych.

  11 X. Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej nadało godność członka honorowego Jerzemu Michalskiemu, dr. Franciszkowi Zalewskiemu i Tadeuszowi Pajdale, którzy w roku 1968 na stałe opuścili Świdnicę.

  13-16 X. Na IV Zjeździe ZHP w Warszawie Świdnicę reprezentowała harcmistrz Teresa Słupianek, zastępca komendanta Hufca, nauczycielka Szkoły Ćwiczeń.

  14-16 X. W cukrowni „Mironówka” koło Kijowa odbyło się sympozjum naukowe, na którym Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych zademonstrowała 150 specjalistom radzieckim nowe urządzenia cukrownicze, m.in. w pełni zautomatyzowaną wirówkę o dużej ładowności.

  19-20 X. Świdnica była gospodarzem finałów siatkówki drużyn Związku Nauczycielstwa Polskiego z udziałem 7 zespołów męskich i 8 żeńskich. Mężczyźni rozgrywali spotkania w Hali Sportowej, a kobiety w sali gimnastycznej II LO.

  22 X. Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w przedszkolu nr 12. Drugi taki występ odbył się w przedszkolu przyzakładowym ZEM w dniu 6 listopada, a trzeci w przedszkolu nr 1 w dniu 23 listopada.

  22 X. Pisarz Czesław Ostańkowicz był gościem młodzieży Liceum Pedagogicznego.

  26 X. Na ogólnym zebraniu społeczeństwa żydowskiego, zorganizowanym przez TSKŻ w celu uczczenia V Zjazdu PZPR podjęto zobowiązanie przepracowania przez każdego uczestnika 32 godzin w czynie społecznym na rzecz miasta. W ciągu roku liczba członków TSKŻ zmniejszyła się z 221 do 180 z powodu wyjazdów z miasta.

  27 X. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Wybrano nowy zarząd Oddziału Powiatowego. Prezesem pozostał nadal Stefan Słomski, a sekretarzem Franciszek Frankowski.

  27 X. W Klubie Liceum Pedagogicznego pożegnano uroczyście odchodzącą na emeryturę Zofię Burger, nauczycielkę Szkoły Ćwiczeń, zasłużoną działaczkę społeczną. W następnych latach pełniła ona obowiązki przewodniczącej Sekcji Emerytów przy ZNP.

  29 X. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Uchwalono na niej regulamin dla samorządu mieszkańców, a także zasady polityki zatrudnienia w latach 1968-1975.

  30 X. Zmarł literat i dziennikarz Tadeusz Starostecki, działacz kulturalny i społeczny, urodzony w roku 1910 w Łodzi. Ostatnie lata swego życia spędził w Świdnicy.

  ● Wyszedł z druku wydany przez Towarzystwo Kulturalne Ziemi Świdnickiej informator pt. „Świdnica” (format 8°, stron 24 + plan miasta, nakład 5.000 egzemplarzy). Okładka, mapa i układ graficzny – Andrzej Andrzejewski, teksty – Andrzej Andrzejewski i Jerzy Kuligowski, zdjęcia – Adam Bujak, Waldemar Hamerski, Zbigniew Kołcz, Marek Kosiba i Tadeusz Raba. Cały nakład informatora został wyprzedany w ciągu niespełna trzech miesięcy.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz