1968.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 312
 • 2 XII. Wspólne zebranie Prezydium Zarządu Oddziału ZBoWiD, Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Inwalidów Wojennych i władz Hufca ZHP. Omówiono zasady współpracy, przewidując m.in. wspólne narady kwartalne. Przedstawicielom ZHP wręczono dyplom uznania dla Hufca za dotychczasową stałą współpracę ze ZBoWiD. Zebraniu przewodniczył Stefan Słomski. Związek Inwalidów Wojennych zrzeszał na terenie Świdnicy i powiatu 40 członków, w tym 24 kobiety. Prezesem Zarządu Powiatowego był Bolesław Dudziak, a sekretarzem Tadeusz Szlęk. Członek Zarządu ZIW Tadeusz Zamajski był jednocześnie członkiem Zarządu Oddziału ZBoWiD.

  7 XII. Jesienne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów. Według sprawozdania Rady Nadzorczej 27 osób ukończyło kurs przygotowawczy do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej, a 17 osób kurs kwalifikacyjny na mistrzów i czeladników. 39 dzieci przebywało na koloniach zorganizowanych przez ZHP, 7 osób na obozie rehabilitacyjnym dla inwalidów, 20 osób w sanatorium. W lipcu urządzono 4-dniową wycieczkę w Bieszczady dla 50 osób. Dawny magazyn przy ulicy [Karola] Marksa 16 [Kotlarska] przekształcono w budynek produkcyjny, instalując w nim maszyny do wyrobu kartonów z tektur pancernej i brązowej.

  9 XII. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedzała wycieczka pracowników handlu z Litewskiej SSR.

  19 XII. Powołanie przez Prezydium MRN miejskiego jury ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Czyn społeczny na XXV-lecie PRL”. Przewodniczącym został sekretarz PMRN Mieczysław Przenzak.

  19 XII. W Świdnicy mieszkało 201 osób narodowości żydowskiej, 392 osoby narodowości greckiej i 32 osoby narodowości cygańskiej oraz 24 osoby tzw. ludności rodzimej (autochtonów). W 1968 roku 26 osób narodowości żydowskiej wyjechało do Izraela bądź do krajów zachodnich, zaś stan ludności greckiej zwiększył się o 34 nowonarodzone dzieci. Do Związku Uchodźców Politycznych z Grecji należało 129 członków.

  19 XII. Prezydium MRN dokonało oceny wykonawstwa zadań spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. Z ramienia Spółdzielni Mieszkaniowej udział w posiedzeniu PMRN wzięli: prezes Roman Smereczyński i członkowie Rady SM: Bronisław Turkowid, Józef Cała i Marian Giska. Na mieszkanie oczekiwało wówczas ponad 800 członków spółdzielni, a okres oczekiwania wynosił ponad 4 lata. Średnio przyjmowano rocznie 450 kandydatów na członków.

  21 XII. W wieku 72 lat zmarł Kazimierz Doszla, pracownik Wydziału Finansowego i zasłużony działacz PTTK. Był m.in. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tej organizacji.

  31 XII. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej liczyło w Świdnicy 10 kół i 117 członków zbiorowych. TPPR organizowało m.in. spotkania z przedstawicielami Armii Radzieckiej i z uczestnikami Rewolucji Październikowej, kursy języka rosyjskiego, różne wystawy i imprezy propagandowe, jak np. eliminacje Konkursu Piosenki Radzieckiej, a także wycieczki do Krakowa, Poronina i do Muzeum Kutuzowa pod Bolesławcem. Działalność tę prowadziły komisje: Łączności (przewodniczący Antoni Paliński), Robotnicza (przewodniczący Paweł Drapacz), Miejska (przewodniczący St. Rymarz), Młodzieżowa (przewodniczący Stanisław Bańdziak), Kultury (przewodniczący A. Tołłoczko) oraz Powiatowe Koło Lektorskie (przewodniczący Zenon Szacfajer).

  ● W roku 1968 Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej wyprodukowały 423.500 liczników 1-fazowych (w tym 28.400 dwutaryfowych), 240.700 liczników 3-fazowych (w tym 25.800 dwutaryfowych), 850.500 czujników samochodowych, 389.300 wskaźników samochodowych, 102.300 zestawów wskaźników, 156.000 mikrosilników i 1.700 zegarów kontrolnych. Odbiorcami zagranicznymi były: Czechosłowacja, Albania, Kolumbia, Włochy, Kuwejt, zaś mniejsze ilości liczników eksportowano także do Mongolii, Turcji, Ekwadoru, Iraku, Birmy, Zjednoczonej Republiki Arabskiej, Cejlonu i Libii. 87% wartości eksportu stanowiły liczniki nowej konstrukcji, zaliczane do grupy nowoczesności A. ZWAP zatrudniał 2.533 osoby, w tym 2.036 robotników, 325 pracowników inżynieryjno-technicznych i 93 pracowników administracyjnych.

  ● Spółdzielnia „Nowe Życie” wyprodukowała 74.369 płaszczy. Z powodu złej jakości otrzymywanych surowców (tkanin) 27,3% wyrobów zaklasyfikowano do niższych gatunków, co pociągnęło za sobą odebranie spółdzielni prawa do oznaczania swoich wyrobów znakiem jakości.

  ● W Świdnicy zarejestrowano 403 małżeństwa, 653 urodziny i 226 zgonów.

  ● W ciągu roku oddano do użytku 125 nowych izb mieszkalnych w budownictwie rad narodowych i 780 izb w budownictwie spółdzielczym. Rozebrano natomiast 13 budynków z uwagi na ich zły stan techniczny.

  ● Towarzystwo Wiedzy Powszechnej liczące 24 członków zorganizowało w mieście i na wsi 42 odczyty.

  ● Koło Sportowe „Start” przy Spółdzielni „Metalowiec” zorganizowało 2 wycieczki turystyczne dla 68 osób, spartakiadę z udziałem 120 osób, 4 mecze piłki nożnej, 5 meczów siatkówki, turniej szachowy z udziałem 30 osób i naukę pływania dla 110 osób. Sekcja strzelecka Koła zorganizowała zawody, w których uczestniczyło 116 osób.

  ● Orkiestra dęta ZWAP dała blisko 60 występów na festynach, dożynkach, akademiach i uroczystościach okolicznościowych. Jej kapelmistrzem był Hubert Rybarczyk (od roku 1964). Orkiestra liczyła 40 członków.

  ● W Świdnicy popełniono 384 przestępstwa kryminalne, w tym 17 napadów, 54 włamania do obiektów społecznych, 27 włamań do pomieszczeń prywatnych, 201 kradzieży, 63 wybryki chuligańskie oraz 22 oszustwa i fałszerstwa. Do Kolegium Karno-Administracyjnego wpłynęło ogółem 960 wniosków, z czego 372 o ukaranie za nieprzestrzeganie przepisów ustawy antyalkoholowej i 244 za wykroczenia drogowe.

  ● W ciągu roku wybuchło 19 pożarów. Świdnicka Straż Pożarna uczestniczyła ponadto w gaszeniu 56 pożarów na terenie powiatu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz