1969.03 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 043
 • 1-2 III. Występy – recitale aktorskie Wojciecha Siemiona w sali teatru. W drugim dniu artysta zaprezentował publiczności poezję Villona.

  2 III. VII Walny Zjazd Delegatów Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z udziałem73 osób. Obradom przewodniczył inż. Kazimierz Olszycki, referat sprawozdawczy wygłosił Jerzy Mencel. Wybrano nowy Zarząd, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco: prezes – Jerzy Krynicki, wiceprezesi – Jerzy Łopacki, Zdzisław Chlebicki i Tadeusz Reczuch, sekretarz – Barbara Kozina, skarbnik – Wawrzyniec Mierniczak. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Irena Juszczyk, a przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego – Maria Bandoła. PTTK liczyło 850 członków, zrzeszonych w 19 kołach zakładowych i 11 szkolnych.

  9 III. Recital piosenkarski Jaremy-Stępowskiego w teatrze.

  15 III. Władze administracyjne i polityczne miasta spotkały się w siedzibie KP PZPR z 13 uczestnikami Powstania Wielkopolskiego.

  16-18 III. Eliminacje Powiatowe XVI Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w sali teatru.

  19-23 III. Finały mistrzostw Polski w siatkówce juniorek w Słupsku. Świdnicka „Polonia” zajęła II miejsce (I – ŁKS Łódź).

  20 III. W Świdnicy bawił przedstawiciel firmy „Siemens” (NRF). Na spotkaniu z pracownikami ZWAP oraz Instytutu Automatyki i Pomiarów Zakładów Energetycznych mówił on o doświadczeniach w produkcji liczników elektrycznych.

  22 III. Sesja naukowa poświęcona osiągnięciom ziemi świdnickiej w 25-leciu Polski Ludowej, zorganizowana przez młodzież szkolną w I LO im. Jana Kasprowicza.

  22 III. Otwarcie wystawy plastyki amatorskiej w hallu teatru. Prace swe eksponowali: Józef Lurka, Stanisław Hertman, Marek Kosiba, Leszek Markiewicz, Czesław Waligóra i Stanisław Łukianiuk (wychowanek Zakładu Poprawczego).

  23 III. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza świdnickiego Związku Harcerstwa Polskiego z udziałem 85 delegatów. Uczestniczyli w niej: I sekretarz KP PZPR Zbigniew Gidziński, przewodniczący Prezydium PRN Mikołaj Hankiewicz i komendant Dolnośląskiej Chorągwi ZHP Adam Kiewicz. Wybrano nową Komendę Hufca w składzie: Jan Berkowski – komendant (ponownie), Teresa Słupianek (zastępca komendanta do spraw propagandy i imprez masowych), Zdzisław Łataś (zastępca komendatna do spraw związków drużyn), Stanisław Pieloch, Anna Chomin, Aleksander Rybarczyk i Zbigniew Repelowski. Rada Hufca ustanowiła też dyplomy za 10-letnią aktywną pracę instruktorską w organizacjach harcerskich. Jako pierwsi otrzymali je: komendant Hufca Jan Berkowski, namiestnik zuchowy Anna Chomin, Teresa Słupianek, Witold Malinowski, Jan Wróbel, Stanisław Pieloch, Zbigniew Repelowski, Maria Przyborowska i Zbigniew Naskręt.

  24 III. W sali teatru odbyły się eliminacje szkolnych i amatorskich Teatrów Poezji.

  26-28 III. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w Klubie NOT z udziałem 48 uczestników. W kategorii szkolnej I miejsce zajęła Maria Liguzińska (I LO), II – Andrzej Sobczyk (II LO), III – Elżbieta Biskupska (Liceum Pedagogiczne). W kategorii amatorskiej zwyciężył Leszek Markiewicz (Klub „Handlowiec”).

  28-30 III. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Pierwszy dzień wolności” Leona Kruczkowskiego).

  29 III. Obchody Dnia Metalowca. ŚFUP zorganizowała akademię w teatrze, połączoną ze spektaklem teatru jeleniogórskiego, a ZEM w świetlicy własnej z występami zespołów artystycznych II LO.

  W I kwartale w Świdnicy przybyło 11 nowouruchomionych rzemieślniczych zakładów usługowych. Ogólna liczba punktów usługowych wzrosła do 416.

  W marcu bawił w Świdnicy pisarz wrocławski Henryk Worcell. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z czytelnikami.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz