1969.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 858
 • 4 IV. Reaktywowana została Komisja do spraw Dzieci i Młodzieży przy MK Frontu Jedności Narodu. Jej przewodniczącym został Andrzej Słaby (przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMS), a wśród członków znaleźli się m.in.: Sylwester Nowak (podinspektor szkolny), Janina Lewińska (sekretarz Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet), Maria Siwińska-Mester (Poradnia Wychowawczo-Zawodowa), Stanisław Traczyk (przewodniczący PKKF), Maciej Wojciechowski, Zdzisław Łataś, Edward Fiszer, Anna Niewiadomska i Stanisława Sagańska.

  9 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona ocenie działalności MRN w kadencji 1965-1969.

  10 IV. Eliminacje powiatowe szkolnych zespołów artystycznych w sali teatru. Do udziału w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowano montaż Liceum Pedagogicznego pt. „Partia” (reżyseria Idalia Jarzynowa), orkiestrę i chór tegoż liceum, orkiestrę Technikum Mechanicznego oraz chór Szkoły Podstawowej nr 1.

  12 IV. Akademia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia w teatrze. Referat okolicznościowy wygłosił prezes Zarządu Oddziału PCK dr Marian Juszkiewicz, zostały wręczone odznaczenia państwowe. Dyrektor Szpitala Miejskiego dr Edmund Zaporowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a dr Czesław Wasilewski i Stanisław Kasprowicz – Złote Krzyże Zasługi. Ponadto 29 osób otrzymało odznakę 50-lecia PCK.

  13-14 IV. W Olimpiadzie naukowej „Disce puer” w Legnicy jedną z pierwszych nagród otrzymała Renata Nowak, uczennica świdnickiego Liceum Pedagogicznego.

  15 IV. Walny Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezesem Zarządu Oddziału wybrano ponownie T. Harańczyka. Przewodniczącym Komisji Pedagogicznej został Zenon Michalczyk, Sekcji Bibliotekarzy – Jadwiga Borsukiewicz, Sekcji Emerytów – Zofia Burger, Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Orłowski, a Sądu Związkowego – Roman Łopacki. Tegoż dnia ZNP przeniósł się do własnej siedziby przy ulicy [Karola] Świerczewskiego 12 [Grodzka] (poprzednio jego biura mieściły się przy Wydziale Oświaty). Znalazła tam również pomieszczenie Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.

  15-16 IV. Występy Teatru Współczesnego z Wrocławia, w sali teatru („Bolesław Śmiały”).

  16 IV. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedził dyrektor Muzeum Handlu w Sztokholmie Ernst Nathorst-Böös.

  16 IV. W ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej delegacje władz miejskich, ZBoWiD, Związku Inwalidów Wojennych i Powiatowego Komitetu Ochrony Pomników Męczeństwa złożyły wieńce na terenie byłego obozu hitlerowskiego Gross-Rosen.

  17 IV. W ZWAP przebywała 6-osobowa delegacja Ministerstwa Przemysłu Automobilowego ZSRR pod przewodnictwem wiceministra L.B. Wasilewa. Gościom towarzyszyli: wiceminister przemysłu maszynowego Jan Chyliński oraz naczelny dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego Tadeusz Wrzaszczyk. Ustalono formy współpracy w zakresie produkcji części do fiata.

  18 IV. Występ zespołu muzycznego „Breakout” w sali teatru.

  19 IV. Akademia w Klubie TSKŻ z okazji 26 rocznicy powstania w getcie warszawskim. Referat wygłosił Adam Rabinowicz, sekretarz zespołu partyjnego.

  20 IV. Wybrana została nowa, 28-osobowa Rada Oddziału WSS. Do Prezydium weszli: Henryk Liberski (przewodniczący), Józef Nowak i Paweł Drapacz (wiceprzewodniczący) oraz Henryk Siemiński, Anna Maciarz, Józef Broda i Stanisław Puchalski.

  24 IV. Plenarne posiedzenie Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Zatwierdzono projekt programu wyborczego FJN, omawiający też osiągnięcia miasta w czasie kończącej się kadencji MRN. Tak np. zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej wzrosło o 13,4% i na koniec 1968 roku wynosiło 24.846 osób. Nowe mieszkania przydzielono 513 rodzinom zajmującym poprzednio pomieszczenia przeznaczone do rozbiórki lub nadmiernie zagęszczone, otwarto 14 nowych placówek handlowych, w tym Dom Odzieżowy WPTO i 6 pawilonów, zwiększając ilość punktów sprzedaży do 268 czyli o 29,5%, wybudowano 2 nowe studnie głębinowe a 4 wyremontowano, miejski tabor komunikacyjny zwiększył się o 7 autobusów, zainstalowano 500 lamp na ulicach, uruchomiono 85 nowych punktów usługowych.

  25 IV. Muzeum świdnickie zwiedziła wycieczka nauczycieli z Nowego Miasta (Czechosłowacja).

  25 IV. Sesja popularno-naukowa w Klubie ZWAP przy ulicy [Waleriana] Łukasińskiego na temat „Życie kulturalne w Świdnicy” zorganizowana przez ZMS. Przewodniczył prokurator Timoszenko, a referaty wygłosili: kierownik Wydziału Kultury WRN Edward Paliński i prezes Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej Franciszek Jarzyna.

  27 IV. Zmarła Maria Woźniak, pracownica Świdnickich Zakładów Gastronomicznych, biorąca czynny udział w życiu kulturalnym miasta, m.in. jako członkini chóru „Hejnał” i zespołu teatralnego Klubu PSS.

  29 IV. Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Filatelistów. Wybrano nowy zarząd w składzie: Wiesław Kuczyński (prezes), Bogusław Bednarczuk (zastępca prezesa), Stanisław Krakowiecki (sekretarz), Mieczysław Filipczak (skarbnik) i Józef Mieńko.

  29 IV. Występ Teatru Współczesnego z Wrocławia („Komedia omyłek” [Williama] Szekspira).

  30 IV. Występ Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Wieczór Trzech Króli” [Williama] Szekspira). Powtórzono 2 maja.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz