1969.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 210
 • 1 VI. Wybory do Sejmu i rad narodowych. Frekwencja głosujących wyniosła 98,4%. Miejską Komisję Wyborczą tworzyli: Adam Koźbiał (przewodniczący), Zbigniew Hroboni (zastępca przewodniczącego), Jan Michalik (sekretarz) oraz Stefan Mizik, Jan Masłowski, Jan Pieczonka, Władysław Klimczyk, Helena Adamus, Helena Bukowa, Janina Zontek, Jan Mielniczyn i Szczepan Krzemiński. Miasto podzielono na 21 obwodów wyborczych.

  Skład członków MRN w 1969 roku.

  Adamski Andrzej
  Badora Witold
  Bukowicz Ignacy
  Burski Zenon
  Butmankiewicz D.
  Cariuk Olga
  Chamera Henryk
  Chrapek Marianna
  Długoborska Wanda
  Dymnicki Henryk
  Frycz Edward
  Górski Krzysztof
  Grudziński Karol
  Grusiecki Jan
  Grzesik Jan
  Hertman Adriana
  Hibner Stanisław
  Ilnicki Władysław
  Janicki Wacław
  Janus Stanisław
  Jarosiewicz Helena
  Kaczor Rajmund
  Kołodziejski Stefan
  Kowalczyk Roman
  Krzeczkowski Wiktor
  Kuc Zbigniew
  Kukułka Wiesława
  Kułaga Mieczysław
  Łopacki Jerzy
  Łopat Bolesław
  Malinowska Lucyna
  Mamczur Czesław
  Michalik Jan
  Miszkiewicz Henryk
  Piasecka Maria
  Pińczuk Eugenia
  Piwońska Ludwika
  Polański Stanisław
  Przenzak Mieczysław
  Pudło Józef
  Pycz Ryszard
  Refcio Władysław
  Rękas Jerzy
  Rosiak Halina
  Rosłanowski K.
  Rybicki Czesław
  Sikociński M.
  Skała Jan
  Słabiszewska Róża
  Sołomin Jadwiga
  Szletycki Albert
  Tyburcy Czesław
  Wierzyk Marian
  Wiśniewski Alfons
  Wnętrzak Jadwiga
  Wojciechowski Józef
  Wojtiuk Lucyna
  Zajączkowski Ryszard
  Zawadzki Roman
  Zyskowski Czesław

  Do Wojewódzkiej Rady Narodowej zostali wybrani: Anna Maciarz, Maria Fila i Marian Kowalik.

  1 VI. Naczelnym inżynierem Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich został inż. Stanisław Mróz.

  1-6 VI. Występy cyrku „Gdańsk” na placu przy ulicy Siostrzanej.

  5 VI. W koncercie laureatów Okręgowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w sali WDK we Wrocławiu wystąpił m.in. chór mieszany świdnickiego Liceum Pedagogicznego pod kierunkiem Stefana Kwietnia.

  6 VI. Dwa występy Państwowego Teatru z Wałbrzycha w sali teatru: „Sułkowski” [Stefana] Żeromskiego.

  8 VI. Obchody Dnia Dziecka. Ulicami miasta przeszedł pochód młodzieży szkolnej w strojach regionalnych i historycznych.

  10 VI. Pierwsza w nowej kadencji sesja Miejskiej Rady Narodowej w sali Klubu ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki]. Obradom przewodniczył Józef Pudło, referat wygłosił przewodniczący KM FJN Zbigniew Różycki. Wybrano nowe Prezydium MRN w składzie: przewodniczący – Zenon Burski, zastępca przewodniczącego – Mieczysław Przenzak, sekretarz – Stefan Kołodziejski, członkowie społeczni – Zbigniew Kuc, Halina Rosiak i Albert Szletycki. Powołano również komisje MRN, których przewodniczącymi zostali: Józef Pudło (Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego), Henryk Miszkiewicz (Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa. Publicznego), Józef Wojciechowski (Komisja Budownictwa), Roman Kowalczyk (Komisja Gospodarki Komunalnej), Wacław Janicki (Komisja Zaopatrzenia Ludności), Olga Cariuk (Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki), Stanisław Hibner (Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych), Władysław Ilnicki (Komisja Mandatowa). Powołano też przy Wydziale Finansowym PMRN Komisję Podatkową w składzie 22 osób z przewodniczącym Wacławem Janickim.

  12 VI. Spotkanie 30 kolporterów prasy radzieckiej. Wyróżniającym się kolporterom wręczono książki i dyplomy. Do najlepszych kolporterów-nauczycieli zaliczali się Helena Horodyska z II LO i Antoni Kułakowski z Technikum Mechanicznego.

  16 VI. Przewodniczącym Rady Spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” został Józef Onopiak, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ryszard Michalak.

  17 VI. Ogłoszono wyniki konkursu-plebiscytu zorganizowanego przez „Gazetę Robotniczą” i świdnicki oddział „Ruchu” na najbardziej uprzejmego sprzedawcę. Czytelnicy wskazali na Emilię Kolebską (kiosk przy ulicy Parkowej), Aleksandra Kamińskiego (kiosk na placu [Włodzimierza] Lenina [świętej Małgorzaty]), Eugenię Freund (kiosk na placu Grunwaldzkim) i Eugenię Biernat (kiosk przy ulicy Mariana Buczka [Kliczkowska]). Nagrody wręczono na spotkaniu z okazji Dnia Kolportera w Klubie „Ruchu” przy ulicy Kraszewickiej [Kraszowickiej].

  20 VI. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha w sali teatru („Murzyn”). Sztukę powtórzono 27 lipca i 7 września.

  21 VI. X Zjazd Powiatowy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przewodniczyła Irena Kościołowska, a sprawozdania złożyli: przewodniczący Zarządu Paweł Żygadło i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Krzymowski. Na czele nowo wybranego Zarządu Powiatowego stanął ponownie Paweł Żygadło.

  21 VI. Plenarne zebranie Zarządu oddziału ZBoWiD i prezesów kół terenowych w Klubie PSS z udziałem płk. Jana Smyka. Wręczono odznaki „Synów Pułku” Waldemarowi Krzymowskiemu i Stanisławowi Klusko.

  21 VI. Rada Pedagogiczna I LO im. Jana Kasprowicza dokonała oceny działalności szkolnych organizacji młodzieżowych. ZMS wyróżnił się przy organizacji X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, zainicjował czyny społeczne dla uczczenia V Zjazdu PZPR oraz redagował gazetkę ścienną. Należało doń 213 uczniów. ZHP liczył 36 członków, PCK 130, SKO 270. Samorząd uczniowski organizował apele szkolne oraz wycieczki do teatru i kina, dzięki jego staraniom zebrano też ponad 2 tony makulatury.

  22 VI. Udział chóru „Hejnał” w koncercie pieśni zaangażowanej, zorganizowanym przez wrocławski WDK w Powiatowym Domu Kultury w Sycowie.

  23 VI. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej. Wybrano nowy zarząd w składzie: Franciszek Jarzyna (prezes), Stanisław Marciniak (zastępca prezesa), Laurentyna Kołcz (sekretarz), Adolf Tołłoczko (skarbnik), Jan Berkowski, Janina Kocemba, Stanisław Kotełko, Elżbieta Przegalińska, Jan Skała i Maciej Wojciechowski (zarząd ten został w dniu 9 października 1970 powiększony o 3 osoby reprezentujące zlikwidowany oddział Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego: Józefę Nowak, Sylwestra Nowaka i Olimpię Toczyłowską). Po obradach, które toczyły się w Klubie „Handlowiec” wyświetlono 2 filmy działającego przy towarzystwie Amatorskiego Klubu Filmowego: „Instruktaż” Waldemara Hamerskiego i „Pierwsza miłość” Tomasza Tryzny, nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie w Płocku w kwietniu 1969 roku.

  24-25 VI. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry w sali teatru („Nieoceniony Ernest”). Sztukę powtórzono 7 grudnia1969 roku.

  25 VI. Rada Spółdzielni „Metalowiec” powołała na stanowisko zastępcy prezesa do spraw technicznych Antoniego Lutowskiego (jego poprzednikiem był Adam Zbrożek). Przewodniczącym rady był wówczas Czesław Grochowski, przewodniczącym Rady Zakładowej Julian Kuśnierz, sekretarzem POP Tadeusz Chudy, a przewodniczącym ZMS Jan Sitek.

  26 VI. Świdnicka Straż Pożarna uczestniczyła w akcji gaszenia groźnego pożaru w hali produkcyjnej Zakładów Chemicznych w Żarowie (przyczyną było samozapalenie).

  27 VI. Ukonstytuował się nowy Zarząd Powiatowy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Prezesem został Bogdan Machoń, jego zastępcą Sylwester Nowak, sekretarzem Czesław Ulatowski. W toku kadencji, w roku 1971 funkcję wiceprezesa objął Mieczysław Winiarz.

  30 VI. W przedszkolach i szkołach świdnickich zakwalifikowano do tzw. grup dyspanseryjnych 1.476 dzieci. Cierpią one na: niedobory wzrostu i wagi – 207 dzieci, wady budowy i zniekształcenia statyczne – 365, kalectwo – 30, wady wzroku – 472, wady mowy – 40, wady słuchu – 12, schorzenia laryngologiczne – 183, gruźlicę – 21, chorobę reumatyczną – 210, choroby układu krążenia – 116, choroby układu nerwowego – 20.

  W czerwcu zmarł w Bielsku Władysław Skawina, założyciel i pierwszy dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Świdnicy.

  W Świdnicy odbyła się sesja wyjazdowa Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Szkół i Internatów. Jej gospodarzem było Liceum Medyczne, które z dotacji SFBSI wyremontowało i wyposażyło internat szkolny.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz