1969.09 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 762
 • 1 IX. W 30 rocznicę wybuchu II wojny światowej na Rynku odbył się manifestacyjny wiec, który otworzył zastępca przew. MK Frontu Jedności Narodu Wacław Janicki. Przemówienie okolicznościowe wygłosił zastępca przew. Prezydium MRN Mieczysław Przenzak. Uczestnicy wiecu złożyli następnie wieńce pod pomnikami na placu Grunwaldzkim i placu Tysiąclecia [1000-lecia Państwa Polskiego].

  1 IX. Uruchomienie Liceum Ekonomicznego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 32 [Kościelna] o kierunku ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Nowa szkoła została podporządkowana dyrekcji Liceum Pedagogicznego.

  1 IX. W skład grona pedagogicznego Państwowej Szkoły Muzycznej na początku roku szkolnego 1969/1970 wchodzili: Krystyna Białorucka (teoria, fortepian), Kazimiera Germak (fortepian), Edward Greszta (wiolonczela), Ireneusz Janas (trąbka), Bolesław Janczarski (akordeon), Barbara Lipińska (fortepian, teoria), Maria Masternak (fortepian, teoria), Eugeniusz Mirecki (instrumenty dęte drewniane), Edward Musiał (skrzypce), Maria Poplewska (skrzypce), Antoni Salabura (teoria, dyrektor orkiestry szkolnej), Mieczysław Skrocki (akordeon), Mieczysław Stachura (instrumenty dęte drewniane), Aleksandra Szafrańska (rytmika), Ryszard Tęcza (skrzypce), Franciszek Wąsowicz (skrzypce), Jadwiga Leśko-Wiśniewska (fortepian), Ewa Pawłowska (fortepian). Dyrekcję PSM po wyjeździe Marii Krasickiej objął Eugeniusz Mirecki.

  11 IX. Występ chóru „Hejnał” w Domu Zdrojowym w Polanicy na koncercie pieśni zaangażowanej, zorganizowanym przez Dolnośląski Związek Chórów i Orkiestr.

  14 IX. Manifestacja na teranie byłego obozu hitlerowskiego Gross-Rosen, zorganizowana staraniem ZBoWiD. Uczestniczyły w niej liczne delegacje ze Świdnicy.

  15 IX. Komendantami szczepów harcerskich zostali mianowani: Zofia Kubina w szkole nr 3, Urszula Nowak w szkole nr 11, Bogumił Gut w szkole nr 13, Janina Berkowska w szkole nr 16, Zuzanna Skrzyszewska w Liceum Pedagogicznym i Genowefa Baka w Technikum Budowlanym.

  25 IX. Występ Teatru Ziemi Opolskiej w sali teatru („Kaligula”).

  29 IX. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w siedzibie PMRN przy placu Grunwaldzkim 14. Obradom przewodniczył Józef Pudło. Po referacie szefa sztabu wojskowego płk. Czesława Bartkiewicza postanowiono zorganizować powszechne szkolenie ludności w zakresie samoobrony. W sesji uczestniczyło około 180 osób, w tym 51 radnych.

  29 IX. Występ Państwowego Teatru Ziemi Łódzkiej („Ballada o tamtych dniach”).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz