1969.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 025
 • 3 XII. W konkursie międzyszkolnym pod hasłem „Poezja i proza satyryczna”, zorganizowanym w sali teatru zwyciężyło I LO im. [Jana] Kasprowicza przed II LO im. gen. [Aleksandra] Zawadzkiego.

  4 XII. Spotkanie pisarza Edwarda Kurowskiego z młodzieżą szkolną, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w II LO.

  10 XII. Pierwsze plenarne posiedzenie powołanej przez M. i P.K. FJN (w dniu 7 października) Miejskiej i Powiatowej Rady Kobiet. W skład jej prezydium wchodziły: Irena Kościołowska (przewodnicząca), Edyta Kamińska (zastępca przewodniczącego), Maria Plizga (zastępca przewodniczącego), Jadwiga Zamajska (sekretarz), Janina Lewińska, Stanisława Kurowska i Jadwiga Słomska.

  10 XII. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej w Klubie Ośrodka Metodycznego, zwołane celem dokonania zmian w statucie. Zmieniono nazwą organizacji na: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.

  13 XII. Występ znakomitej aktorki Mieczysławy Ćwiklińskiej w teatrze w sztuce Cassony „Drzewa umierają stojąc”. (Bilet kosztował 40 zł).

  13 XII. Jesienne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwalidów, połączone z pożegnaniem odchodzących na emeryturę zasłużonych działaczy: Józefa Wąsika i Zofii Ursel. Zebraniu przewodniczył Bolesław Pratiuk.

  15 XII. Lekarze świdniccy zobowiązali się przebadać w czynie społecznym wszystkich członków ZBoWiD zamieszkałych na terenie powiatu świdnickiego.

  17 XII. Minister Przemysłu Maszynowego wydał zarządzenie w sprawie utworzenia przy ZWAP Zakładu Doświadczalnego Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Urządzeń Specjalnych. Zajmował się on m. in. modernizacją technologii liczników elektrycznych i innych, wykonywaniem modeli i prototypów, a także świadczył usługi techniczne, wymagające unikalnej aparatury posiadanej przez zakład. Dyrektorem Zakładu Doświadczalnego został Marian Jesionkowski.

  23 XII. Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej został wybrany Leszek Wallis, dotychczasowy sekretarz do spraw rolnictwa KP PZPR. Jego poprzednik na tym stanowisku, Mikołaj Hankiewicz został przeniesiony do Wrocławia. Funkcje sekretarza do spraw rolnych KP PZPR objął Woźniak, poprzednio kierownik Wydziału Rolnictwa PPRN.

  31 XII. W podziemiach Ratusza otwarto restaurację „Piwnica Imzurowa”. Jej wnętrzom nadano wystrój nawiązujący do dawnych tradycji historycznych.

  31 XII. WSS „Społem” posiadała 37 sklepów spożywczych i 24 przemysłowe, w tym: 26 ogólnospożywczych, 4 warzywno-owocowe, 4 winno-cukiernicze, 1 rybny, 2 alkoholowe, 9 odzieżowych, 4 obuwnicze, 3 gospodarstwa domowego, 1 włókienniczy, 1 galanterii skórzanej, 1 włókienniczo-odzieżowy, 1 artykułów dziecięcych, 1 perfumeryjny, 1 elektrotechniczny i 1 papierniczo-zabawkarski. W ciągu roku stan posiadania WSS w mieście zwiększył się o pawilon handlowy na Osiedlu Młodych i pawilon przy ulicy Saperów.

  31 XII. Działająca przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Emerytów skupiała 98 emerytowanych nauczycieli, z tego 65 w mieście. Na Dzień Nauczyciela 43 z nich otrzymało jednorazowe zapomogi pieniężne po 600 zł z przeznaczeniem na zakup 1 tony węgla na zimę, przyznane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej PMRN.

  W ciągu roku oddano do użytku 195 nowych izb mieszkalnych w budownictwie rad narodowych i 240 w budownictwie spółdzielczym.

  Do Prezydium MRN wpłynęło 146 skarg od obywateli. 64 z nich dotyczyły spraw mieszkaniowych, a 49 – spraw związanych z gospodarką komunalną. W porównaniu z poprzednim rokiem ilość skarg wzrosła o 48.

  Świdnicki oddział PTTK zorganizował 188 wycieczek, w których udział wzięło 2.957 osób, w tym: wycieczek pieszych nizinnych 47 dla 819 osób, wycieczek pieszych górskich 104 dla 1.462 osób, wycieczek narciarskich 34 dla 645 osób, wycieczek kajakowych 3 dla 31 osób. PTTK zrzeszało wówczas 988 członków w 41 kołach.

  W Świdnicy zarejestrowano 464 małżeństwa, 736 urodzin i 264 zgony.

  W mieście wykryto następujące choroby zakaźne: nagminne zapalenie przyusznicy – 372 wypadki, odra – 328, NZW – 174, ospa wietrzna – 126, płonica – 72, świerzb – 54, biegunka – 33, różyczka – 13, krztusiec – 12, czerwonka – 2, salmonelloza – 1 i dur rzekomy – 1. W tymże roku 160 osób zachorowało na choroby weneryczne: kiłę (58) i rzeżączkę (102).

  Na przestrzeni roku popełniono 380 przestępstw, w tym 18 napadów, 45 włamań do obiektów społecznych i 71 do pomieszczeń prywatnych, 142 kradzieże, 82 wybryki chuligańskie oraz 22 oszustwa i fałszerstwa. Do Kolegium Kamo-Administracyjnego wpłynęło 706 wniosków, z tego 266 o ukaranie za naruszenie przepisów ustawy antyalkoholowej i 206 za wykroczenia drogowe.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz