1970.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 032
 • 1 IV. Na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych w DZBR „Renifer” został powołany Michał Rostek.

  2 IV. Turniej krasomówczy nauczycieli szkół świdnickich w ŚOK zorganizowany przez ZNP.

  4 IV. Uroczysta inauguracja obchodów 25-lecia powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy, zorganizowana przez Radę Zakładową ZWAP „Pafal” w Domu Kultury przy ulicy [ Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki]. Połączono ją z obchodem Dnia Metalowca.

  4-5 IV. III Okręgowy Zlot Przodowników Górskiej Odznaki Turystycznej zorganizowany przez świdnicki oddział PTTK.

  10 IV. Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w ŚOK. Do udziału w przeglądzie wojewódzkim zakwalifikowano: w kategorii szkół średnich – chór Liceum Pedagogicznego, chór II LO i zespół instrumentalny Technikum Mechanicznego, a w kategorii szkół podstawowych – zespół pieśni i tańca Domu Kultury Dzieci i Młodzieży i zespół Szkoły Podstawowej nr 16.

  11 IV. Oddziałowe Zgromadzenie przedstawicieli członków WSS „Społem” w MDK „Bolko” z udziałem 244 osób. Przewodniczył prezes Rady Oddziału Henryk Liberski. W obradach uczestniczyli: sekretarz ekonomiczny KP PZPR Józef Mendera, wiceprzewodniczący PPRN Józef Hasek, przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMS Edward Fiszer i kierownik Wydziału Handlu PPRN Henryk Biedroń.

  11 IV. Akademia w ŚOK z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Otworzył ją dr Jan Wysocki. Obecni byli m.in. przedstawiciele Wydziału Zdrowia PWRN oraz służby medycznej Wojska Polskiego, a także uczennice Liceum Medycznego.

  12 IV. Na placu apelowym miejscowej jednostki wojskowej odbyła się uroczysta przysięga młodych żołnierzy. Do nich i do przedstawicieli miejscowych władz i rodzin żołnierzy przemówił dowódca garnizonu, zabrał też głos jeden z sześciu synów pułku, 14-letni Staś Dąbek, wychowanek Państwowego Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej.

  14 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Dokonano na niej podsumowania wyników gospodarczych za rok 1969, a także zatwierdzono nowe nazwy ulic: ulica Szarych Szeregów (odcinek obwodnicy), ulica Brzozowa [Aleja Brzozowa] (od ulicy Pionierów [Pionierów Ziemi Świdnickiej] do cmentarza katolickiego), ulica Kasztanowa [Letnia] (droga wzdłuż przedszkola Fabryki Wagonów), ulica Wiśniowa (odgałęzienie od skrzyżowania ulic Westerplatte i Strzelińskiej), 8 Maja (między ulicą Spółdzielczą i aleją Niepodległości), ulica Nadrzeczna [Ogrodowa] (od ulicy Mieszka [I] do Nadbrzeżnej) i ulica Ogrodowa [Wierzbowa] (od Nadbrzeżnej do Wrocławskiej).

  15 IV. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Władysława] Kniewskiego 1-5 [Mieczysława Kozara-Słobódzkiego] (45 mieszkań, 135 izb).

  16 IV. Występ zespołu artystów Operetki Poznańskiej w ŚOK („Kraina uśmiechu” Lehara).

  17 IV. Spotkanie młodzieży szkolnej z pisarzem Leszkiem Prorokiem na temat jego podróży do Afryki, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  17-19 IV. Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Średnich i Podstawowych w sali ŚOK z udziałem 41 zespołów. W grupie szkół średnich przyznano 4 pierwsze miejsca: chórowi II LO pod kierunkiem St. Badziocha, zespołowi tanecznemu Technikum Budowlanego pod kierunkiem Fr. Połonczarza, orkiestrze Technikum Mechanicznego pod kierunkiem Tadeusza Staręgi i zespołowi ze Strzegomia.
  W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsca przyznano 3 zespołom z powiatu oraz zespołowi pieśni i tańca Domu Kultury Dzieci i Młodzieży pod kier. Marii Skiślewicz.

  20 IV. W Fabryce Wagonów otwarto automatyczną malarnię.

  21 IV. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha w ŚOK („Miarka za miarkę” [Williama] Szekspira).

  24 IV. Prezydium MRN powołało specjalny zespół do opracowania wieloletniego planu rekonstrukcji sieci handlowej i gastronomicznej w mieście. Na jego czele stanął Tadeusz Skiślewicz, kierownik Wydziału Przemysłu i Handlu.

  24 IV. Uroczystość otwarcia nowej siedziby oddziału redakcji „Gazety Robotniczej” przy ulicy [Stefana] Żeromskiego, połączona ze spotkaniem dziennikarzy z władzami miasta i powiatu. Omawiano problemy terenu, zadania prasy i sprawę szybkości informacji.

  25 IV. Wręczenie sztandaru I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Kasprowicza w sali gimnastycznej szkoły przez Mariana Wudniaka, prezesa PSS, która jako zakład opiekuńczy sztandar ten ufundowała. Obecny był absolwent I LO wiceminister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć. Referat omawiający historię szkoły wygłosiła dyrektorka Czesława Bednarska. Goście zwiedzili wystawę pamiątek szkolnych.

  30 IV. Akademia wojewódzka w ŚOK z okazji Dnia Leśnika i Drzewiarza. Załodze Świdnickiego Ośrodka Przemysłu Meblarskiego wręczono sztandar Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego CRZZ. Przodujące w ogólnokrajowym współzawodnictwie przedsiębiorstwa Dolnego Śląska otrzymały dyplomy.

  30 IV. Załoga ZEM otrzymała za wyniki we współzawodnictwie pracy na własność sztandar przechodni Ministra Przemysłu Maszynowego i przewodniczącego Związku Zawodowego Metalowców.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz