1970.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 244
 • 3 VI. Egzekutywa KP PZPR omawiała sprawy budownictwa inwestycyjnego w mieście i powiecie.

  3 VI. Spotkanie członków Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa z aktywem społecznym miasta.

  4 VI. Posiedzenie Prezydium MRN w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Omawiane były sprawy socjalno-bytowe załogi tej fabryki.

  6 VI. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej dali koncert na spotkaniu pionierów-bibliotekarzy powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego w klubie „Włókniarz” w Świebodzicach.

  6 VI. W Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Dziecka. Przybyłych na nią przedstawicieli świdnickich patronackich zakładów pracy i organizacji powitała Janina Lewińska, sekretarz Powiatowego Zarządu Ligi Kobiet. Dzieci otrzymały atrakcyjne podarunki. W części artystycznej wystąpiły uczennice Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli.

  6-7 VI. Występy Państwowego Teatru Współczesnego z Wrocławia w ŚOK: („Czarna komedia”). Powtórzono 12 września 1970 roku.

  9 VI. Walne Zgromadzenie przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie PSS. Otworzył je prezes Rady Spółdzielni Bronisław Turkowid, obradom przewodniczył Wiesław Wójcik. Uchwalono m.in. budowę garaży na Osiedlu Młodych i wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

  9 VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PPRN zorganizował w ŚOK naradę poświęconą problemom oświaty rolniczej i zadaniom rolnictwa w najbliższych latach.

  10 VI. Egzekutywa KP PZPR dokonała oceny pracy liceów ogólnokształcących.

  10-12 VI. W Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyto się trzydniowe seminarium dla pracowników działów gromadzenia i opracowania bibliotek powiatowych województwa wrocławskiego.

  11 VI. Spotkanie członków Komisji Gospodarki Komunalnej MRN z aktywem społecznym miasta.

  13 VI. Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 13 im. Janka Krasickiego w gmachu szkoły przy ulicy Jodłowej 21. Młodzież złożyła ślubowanie, a w części artystycznej wystąpił zespół szkolny.

  13 VI. Uroczystość pożegnania nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 (Szkoły Ćwiczeń) w związku z jej likwidacją, spowodowaną zmianą profilu nauczania Liceum Pedagogicznego. Uczniowie „dwójki” zostali przeniesieni do innych szkół (większość do szkoły nr 5 przy ulicy 1 Maja).

  13 VI. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów z udziałem 150 osób. Uchwalono nowy statut spółdzielni i zatwierdzono bilans za rok 1969 wykazujący zysk netto w kwocie 1.036.254 zł. Z sumy tej przeznaczono m.in. 15.500 zł na budowę stacji TV na Ślęży dla drugiego programu. Spółdzielnia prowadziła produkcję obuwia, kartoniarstwo, introligatorstwo i poligrafię, zatrudniając na koniec roku 1969 265 osób. W ramach zadań rehabilitacyjnych zakupiono m.in. 50 krzeseł obrotowych, 20 lasek inwalidzkich, 20 kul, 1 wózek inwalidzki i aparat tlenowy.

  16 VI. Spotkanie aktywu gospodarczego i politycznego Świdnickich Zakładów Artykułów Technicznych z posłem Kądziołką. Drugie spotkanie z nim miał tegoż dnia aktyw spółdzielczości pracy.

  16 VI. Miejska Rada Narodowa powołała Komisję Samorządu Mieszkańców. Jej przewodniczącym został Roman Zawadzki. Ponadto przy MRN działały komisje: Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Budownictwa, Zaopatrzenia Ludności, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Gospodarki Komunalnej oraz Budżetu i Planu Gospodarczego.

  17 VI. Walne Zgromadzenie delegatów spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” w sali konferencyjnej PMRN przy placu Grunwaldzkim z udziałem 107 osób. Obradom przewodniczyła Maria Plizga. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Spółdzielni.

  19 VI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w Klubie ZWAP przy ulicy [Waleriana] Łukasińskiego pod przewodnictwem Adriany Hertman i Józefa Pudło. Tematem obrad były sprawy bezpieczeństwa i porządku w mieście referowane przez kpt. Witolda Badorę (zastępca komendanta powiatowego MO), Stanisława Hibnera (prezesa Sądu Powiatowego) i Henryka Miszkiewicza (przewodniiczącego Komisji MRN). Poruszono m.in. sprawę konieczności zaostrzenia walki z alkoholizmem zwracając uwagę, że w mieście w I kwartale sprzedano 48.100 litrów wódki i 101.000 butelek wina.

  23 VI. Na zamkniętych w tym dniu Międzynarodowych Targach Poznańskich eksponowało swoje wyroby 21 zakładów przemysłu kluczowego i spółdzielni pracy z miasta i powiatu świdnickiego. M.in. Fabryka Wagonów zaprezentowała cysternę do przewozu produktów naftowych, cysternę do skroplonych węglowodorów i wagon do transportu cementu luzem, ZWAP – liczniki energii elektrycznej i czujniki do samochodów (zawarto kontrakt na dostawę liczników do NRD), ŚFUP – nową wirówkę do cukru oraz suszarnię i pompę, zaś ZEM – asortyment osprzętu elektrycznego do samochodów i ciągników (zawarto umowy z Czechosłowacją).

  23 VI. Liceum Medyczne odwiedziła delegacja szkolnictwa medycznego z Mongolskiej Republiki Ludowej.

  26. VI. Rozstrzygnięty został konkurs czystości i estetyki zorganizowany przez PMRN i redakcję „Gazety Robotniczej”. Pierwsze nagrody otrzymały m.in. sklepy: WPHS nr 122 przy ulicy [Marcelego] Nowotki [Długa], spożywczy WSS nr 26 przy ulicy Jagiellońskiej, przemysłowy WSS nr 12 w Rynku, sklep cukierniczo-owocarski Adolfa Święcha, a ponadto herbaciarnia „Tuła”, kiosk „Ruchu” Leokadii Dudy przy ulicy Komunardów, zakład krawiectwa damskiego Ewy Wełny i punkt krawiecki spółdzielni im. Mariana Buczka przy ulicy [Marcelego] Nowotki [Długa]. Nagrody otrzymały też dozorczynie i sprzątaczki zatrudnione w MZBM i MPGK nr 2, a także wielu działaczy komitetów blokowych oraz właścicieli ogródków przydomowych i najpiękniej ukwieconych balkonów.

  27 VI. Świdnicka Straż Pożarna przez cały dzień gasiła groźny pożar w piwnicach Szkoły Muzycznej w Rynku, wywołany samozapaleniem się 35 ton brykietów. Udało się zażegnać niebezpieczeństwo przerzucenia się ognia na teren sąsiednich zabytkowych kamieniczek.

  28 VI. Drużyna ŚFUP zajęła I miejsce w turnieju piłki nożnej mężczyzn o mistrzostwo Okręgu Związku Zawodowego Metalowców. Poprzednio (w roku 1968) siatkarze ŚFUP wygrali turniej o puchar dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK.

  30 VI. Walne zebranie członków ZBoWiD z udziałem 138 osób pod przewodnictwem prezesa Zarządu Oddziału Stefana Słomskiego. Płk Czesław Bartkiewicz wręczył 11 zbowidowcom odznaczenia wojskowe.

  W czerwcu zakończono w mieście kilka poważnych inwestycji. ZWAP otrzymał nowy budynek na biura konstrukcyjne i administracyjne. Dla WPTO przekazano budynek o powierzchni 3.732 m kw. przy ulicy [Marcelego] Nowotki [Długa] z przeznaczeniem na hurtownię. Na Osiedlu Młodych otwarto aptekę. Ponadto ŚFUP zakończył budowę ośrodka kolonijnego w Wieleniu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz