1970.09 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 352
 • 1 IX. Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 12 została Aniela Skrzypczak. Jej poprzedniczka na tym stanowisku, Maria Pokorowa objęła kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 16. Kierownikiem Szkoły nr 1 został Marian Cichoń, którego zastąpił na stanowisku kierownika Świdnickiego Ośrodka Kultury Maciej Wojciechowski. Wicedyrektorem I LO im. Kasprowicza został mianowany Michał Kochan.

  1 IX. Grono pedagogiczne I LO im. Jana Kasprowicza na początku roku szkolnego 1970/1971 tworzyli nauczyciele: Czesława Bednarska (dyrektor), Szczepan Koch, Michał Kochan, Arkadiusz Kosmowski, Maria Kostecka, Irena Kozłowska, Romuald Krzyszowski, Eugenia Łuczyńska, Maria Markiewicz, Michał Ossowski, Józef Ragiel, Grażyna Skoczek, Alicja Szeremeta, Janina Sęsoła, Mieczysław Winiarz, Henryk Zawada, Helena Zawodnik i Krystyna Złotkiewicz.

  1 IX. Skład grona pedagogicznego Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli przedstawiał się następująco: Jan Musiej (dyrektor), Janina Kocemba (zastępca dyrektora), Stanisław Bańdziak, Zdzisław Christ, Marian Dobrzyński, Marian Dudek, Elżbieta Fedyszyn, Maria Fila, Irena Frydrychowicz, Maria Górna, Idalia Jarzynowa, Danuta Kotełko, Stefan Kwiecień, Barbara Lechota, Władysław Lechota, Ignacy Leśniak, Teresa Łyczkowska, Jan Majewski, Zdzisław Mikuła, Celina Moczek. Edmund Nawrocki, Teodor Ostrowski, Maria Przyborowska, Andrzej Stelmach, Janina Szczerbak, Bogusława Walczewska i Aniela Zającowa.

  5 IX. Powołanie Powiatowej Komisji Koordynacyjnej do Spraw Upowszechnienia Kultury w składzie: przewodniczący Józef Hasek (zastępca przewodniczącego PPRN), zastępca przewodniczącego Władysław Kupczyk (przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury PPRN), sekretarz Stanisław Marciniak (kierownik Wydziału Kultury) i 14 członków.

  5 IX. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Wiślanie” w ŚOK.

  11 IX. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa publicznego i porządku w mieście. Za najpilniejsze sprawy uznano: zwiększenie operatywności MO w zwalczaniu chuligaństwa i łamania przepisów drogowych, zaostrzenie kar za wykroczenia popełniane pod wpływem alkoholu, zorganizowanie izby wytrzeźwień, zwiększenie opieki nad młodzieżą moralnie zagrożoną, rozbudowę ORMO i zapobieganie przestępstwom gospodarczym w zakładach pracy.

  13 IX. Na strzelnicy garnizonowej odbyły się zawody strzeleckie o tytuł najlepszego strzelca Ligi Obrony Kraju.

  24 IX. Prezydium MRN postanowiło zlikwidować hotel miejski, mieszczący się w budynku przy ulicy Hanki Sawickiej 8 [Wałbrzyska]. W grudniu tegoż roku obiekt ten przekazano do użytkowania przez WPHS.

  25 IX. W foyer Świdnickiego Ośrodka Kultury otwarto wystawę „Plakat muzealny na Dolnym Śląsku”, zorganizowaną staraniem Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego.

  25 IX. Narada sekretarzy propagandy podstawowych organizacji partyjnych przedsiębiorstw przemysłowych. Referat na temat pracy propagandowej w zakresie realizacji uchwał V Plenum KC PZPR wygłosił sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR przy ZWAP Józef Januszko.

  26-27 IX. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza obchodziło 25-lecie swej działalności. Odbyła się akademia w ŚOK, a następnie pochód przez miasto. Szkole nadano Medal 25-lecia powrotu Dolnego Śląska do Macierzy. Uroczystość połączono z IV Zjazdem Absolwentów.

  28 IX. W ZEM odbyła się konferencja z udziałem wiceministra Aleksandra Kopcia, na której przedyskutowano koncepcję budowy filii zakładów na terenie byłego lotniska przy Mlecznej Drodze.

  We wrześniu zakończył swoją działalność wielce zasłużony dla miasta chór „Hejnał” przy DZBR „Renifer” w związku z brakiem funduszów na jego dalsze prowadzenie.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz