1970.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 167
 • 1 X. „Miesiąc Oszczędności” zainaugurowany został pochodem przez miasto uczniów wyższych klas szkół podstawowych. W witrynach sklepów eksponowano też propagandowe afisze PKO.

  4 X. Występ Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Teatr Klary Gazul” Prospera Merimée) Szkolne przedstawienia odbyły się 7 i 8 października.

  5-6 X. Dwudniowa konferencja branży Przemysłu Taboru Kolejowego na temat: „Efektywność eksportu taboru kolejowego”. Obrady toczyły się w szkole przyzakładowej Fabryki Wagonów. Wygłoszono 7 referatów, m.in. referat pt. „Służby eksportowe przedsiębiorstw branży taboru kolejowego” wygłosił Zenon Szymonowicz, kierownik działu ekonomicznego Fabryki Wagonów. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  9-11 X. Rajd górski zorganizowany przez świdnickie PTTK w Górach Sowich i Bardzkich. Wzięło w nim udział 550 osób. Zakończenie imprezy nastąpiło w Srebrnej Górze.

  10 X. Obchód 20-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Aleksandra Zawadzkiego, połączony ze zjazdem absolwentów. Na akademii w auli szkolnej przemawiali: dyrektor Zenon Michalczyk i przewodniczący PMRN Zenon Burski. Obecna była wdowa po patronie szkoły Stanisława Zawadzka. Wieczorem odbyło się w auli spotkanie towarzyskie, a następnego dnia szkolne igrzyska sportowe. Urządzono też wystawę dorobku szkoły. W ciągu 20 lat maturę w II LO zdało 1.075 osób.

  10 X. Z okazji Dnia Wojska Polskiego w Rynku odbył się wiec młodzieży szkół świdnickich, a na stadionie – Spartakiada Szkolna Sportów Obronnych

  10 X. W ŚOK odbyła się inauguracja Roku Kulturalno-Oświatowego. Uczestniczyły w niej 3 klasy Liceum Pedagogicznego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: kierownik Wydziału Kultury St. Marciniak i dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury M. Wojciechowski.

  11 X. I Powiatowe Igrzyska Sportowe Młodzieży Pracującej na stadionie sportowym. Obejmowały one lekkoatletykę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną, przeciąganie liny, podnoszenie ciężarka, kometkę i zgadywankę terenową. Organizatorami igrzysk były: ZP ZMS, PKKFiT oraz ZP TKKF.

  22 X. Spółdzielnia „Siła” zorganizowała spotkanie z rencistami z okazji 10-lecia Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

  29 X. Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w cukrowni w Pszennie.

  29 X. W Świdnicy bawiła delegacja Komitetu Okręgowego SED w Dreźnie. Goście zwiedzili ZWAP i ZEM oraz spotkali się z kierownictwem KP PZPR.

  31 X. Obchód 25-lecia Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej. Na akademii w ŚOK referat wygłosił dyrektor naczelny ZWAP Stanisław Tracz, przemawiał też wiceminister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć. Zakłady odznaczono Medalem 25-lecia, a poza tym 16 osób otrzymało Krzyże Zasługi. Poprzedniego dnia odbyła się masówka załogi przed nowym budynkiem administracji przy ulicy Gdyńskiej, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz