1970.11 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 727
 • 8 XI. Finały I Powiatowych Igrzysk Sportowych Młodzieży Pracującej na stadionie. I miejsce zdobyła reprezentacja ZEM, II – ZWAP, III – Świdnickiego Ośrodka Przemysłu Meblarskiego. W igrzyskach uczestniczyło 451 osób z 18 zakładów pracy miasta i powiatu.

  12-13 XI. Występy zespołu „Tercet egzotyczny” w ŚOK.

  12 XI. Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona omówieniu działalności administracji domów mieszkalnych i Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Referat na ten temat wygłosił przewodniczący PMRN Zenon Burski. Krytycznie oceniono m.in. niestaranne wykonywanie remontów bieżących i usług lokatorskich. Obowiązki przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej MRN objęła w tym dniu Stefania Mańkowska (po Romanie Kowalczyku).

  17 XI. Akademia z okazji 20-lecia „Ruchu” w Klubie „Renifera”. Sprawozdanie z działalności oddziału świdnickiego w tym okresie wygłosiła kierowniczka Olga Cariuk. W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny Świdnickiego Ośrodka Kultury.

  18 XI. Egzekutywa KP PZPR obradowała na temat stanu aktualnego i rozwoju kultury w mieście.

  18-20 XI. Występy Państwowego Teatru z Wałbrzycha w ŚOK. („Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego). Przedstawienia szkolne, przedpołudniowe.

  19 XI. Prezydium MRN postanowiło utworzyć w budżecie miejskim fundusz dobrowolnych świadczeń zakładów pracy na rzecz miasta. M.in. ZEM wpłacił kwotę 900.000 zł, które przeznaczono na renowację tzw. „Młynówki I”. PMRN uchwaliło też nowe opłaty i stawki taryfowe za usługi pogrzebowe, świadczone przez MPGK nr 2 oraz za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym. Poprzednie opłaty obowiązywały od marca 1968 roku.

  20 XI. ZMS i ZHP w Liceum Pedagogicznym zorganizowały sesję popularnonaukową poświęconą omówieniu dorobku przemysłu świdnickiego w okresie 25-lecia. Przedstawiciele ZWAP, ZEM i Fabryki Wagonów wygłosili referaty o osiągnięciach swoich zakładów, zorganizowano też wystawę okolicznościową.

  21 XI. Akademia w ŚOK z okazji Dnia Nauczyciela. Uczestniczył w niej poseł Bronisław Ostapczuk a także delegacje nauczycieli: radzieckich, czechosłowackich i węgierskich. Referat wygłosił inspektor szkolny Józef Galica. 27 osobom wręczono odznaczenia państwowe.

  21 XI. Odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Zasadniczej Szkole Zawodowej. Ufundowali go świdniccy rzemieślnicy.

  22 XI. W ŚOK odbył się recital chopinowski pianistki Barbary Hesse-Bukowskiej.

  25 XI. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się odczyt Marii Zduniak na temat: „Polacy w życiu muzycznym Dolnego Śląska w XIX i początkach XX wieku”.

  26 XI. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała dwa spotkania autorskie: pisarza poznańskiego Jerzego Korczaka z młodzieżą („Wojna w twórczości pisarza”) i Janusza Kucharskiego z uczennicami Liceum Pedagogicznego.

  27 XI. W Klubie ZWAP otwarta została wystawa książek pod hasłem: „Człowiek – Świat – Polityka” z okazji Dni Książki Społeczno-Politycznej.

  28 XI. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR w ZWAP. Ocenę pracy organizacji partyjnej przedstawił I sekretarz KP PZPR Zbigniew Gidziński. Wybrano 23-osobowy Komitet Zakładowy, którego 9-osobowa egzekutywa powołała na sekretarza ponownie Jana Rostka.

  28 XI. W Prezydium PRN odbyło się uroczyste wręczenie dowodów osobistych 96 dziewczętom i chłopcom, którzy ukończyli 18 lat. Dowody wręczył im kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych PPRN Sławomir Leszczyński. Obecni byli między innymi: ppłk MO Stanisław Pasek i przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMS Edward Fiszer.

  28 XI. Uroczysty obchód 25-lecia Państw. Szkoły Muzycznej z udziałem m.in. rektora wrocławskiej PWSM Jerzego Zabłockiego, dyrektora Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego Jerzego Teodorczyka i zastępcy kierownika Wydziału Kultury PWRN z Wrocławia Witolda Koreckiego. Po części oficjalnej odbył się koncert absolwentów i uczniów PSM, a wieczorem spotkanie towarzyskie absolwentów. W ciągu 25 lat PSM zorganizowała 416 koncertów i popisów uczniowskich, a świadectwa ukończenia szkoły uzyskało 146 [?] uczniów, wśród nich późniejsza znana kompozytorka Katarzyna Gaertner. Wykaz wszystkich absolwentów zamieszczono w specjalnym 12-stronicowym wydawnictwie z okazji jubileuszu.

  28 XI. Wizyta w Liceum Pedagogicznym Jana Rolewicza „Rafała”, szefa kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”, z okazji nadania szóstemu Młodzieżowemu Kręgowi Instruktorskiemu przy szczepie harcerskim „Ślężan” imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na uroczystość przybył również komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Adam Kiewicz.

  28 XI. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza organizacji PZPR w ŚFUP. Sprawozdanie złożył ustępujący I sekretarz Komitetu Zakładowego Jan Goc. Wybrano nową egzekutywę (11 osób), która na I sekretarza powołała Jana Wróbla. W ŚFUP działało 9 organizacji oddziałowych i 17 grup partyjnych.

  29 XI. Świdnicki Ośrodek Kultury zorganizował w Zakładzie Poprawczym imprezę pt. „Wieczór pięciu Andrzejów” w ramach współzawodnictwa między pięcioma powiatami, w obecności komisji sędziowskiej z WDK Wrocław. Świdnicki program otrzymał maksymalną ilość punktów.

  30 XI. Telewizja przeprowadziła na żywo audycję ze Świdnicy. Pokazano w niej Rynek i jego zabytki architektoniczne, a także wnętrze Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Rynek oświetlono rzęsiście reflektorami, a krzątanina ekipy telewizyjnej zgromadziła w Rynku tłumy ciekawych.

  Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych jako pierwszy zakład w Świdnicy zatrudniła psychologa zakładowego. Został nim Mieczysław Jasek.

  Rada Hufca ZHP przyjęła rezygnację ze stanowiska komendanta Jana Berkowskiego (pełnił tę funkcję przez 10 lat), powołując na jego miejsce Teresę Słupianek, nauczycielkę Zasadniczej Szkoły Zawodowej, członka Rady Naczelnej ZHP.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz