1971.01 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 119
 • 1 I. Kierowniczą obsadę wydziałów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na początku roku stanowili: Zdzisław Bielecki (Wydział Budżetowo-Gospodarczy), Jan Kamiński (Wydział Organizacyjno-Prawny), Danuta Sajdak (MKPG), Stefan Mizik (Wydział Finansowy), Jan Wojtaczka (Wydział Budownictwa Urbanizacji i Architektury), Stanisław Marciniak (Wydział Kultury), Jan Ławicki (Wydział Spraw Wewnętrznych), Stanisław Jeziorowski (Wydział Przemysłu i Handlu), Edmund Sabiniarz (Wydział Spraw Lokalowych), Irena Kościołowska (Wydział Zatrudnienia), Jan Grab (Wydział Komunikacji), Janusz Mirowski (Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), Mirosław Ryniec (Wwydział Zdrowia i Opieki Społecznej), Józef Galica (Wydział Oświaty).

  1 I. Przejęcie przez PHACU (Przedsiębiorstwo Handlu Artyukułami Codziennego Użytku) działalności handlowej targowiskowej, prowadzonej poprzednio przez MPGK nr 1.

  1 I. Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych im. Mariana Buczka posiadała 22 punkty usługowe, w tym 5 zakładów fryzjerskich damskich, 5 fryzjerskich męskich, 10 krawieckich, 1 czapniczy oraz wypożyczalnię sprzętu domowego.

  1 I. Nastąpiło rozdzielenie dotychczasowej wspólnej Komendy Powiatowych Straży Pożarnych. Stanowisko komendanta utworzonej Miejskiej Komendy SP objął Adam Iżycki.

  1 I. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mieszcząca się przy placu Grunwaldzkim 3 zatrudniała 46 pracowników, w tym 1 lekarza i 1 inżyniera sanitarnego. Działały w niej pracownie: bakteriologiczna, higieny komunalnej (badanie wody i ścieków), badania żywności, mikrobiologii żywności, higieny pracy oraz sanitarnej ochrony powietrza atmosferycznego. W tym czasie w 34 zakładach pracy istniało przekroczenie norm zapylenia powietrza, a w 27 zakładach przekroczenie stężeń toksycznych.

  1 I. Kierownikiem Świdnickiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku został mianowany Bogusław Zeler. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Tadeusz Ząbek (B. Zeler pełnił obowiązki kierownika do dnia 30 września 1971 roku).

  1 I. W jednym z mieszkań przy ulicy [Władysława] Kniewskiego [Mieczysława Kozara-Słobódzkiego] od świeczki zapaliła się choinka. Lokator celem ugaszenia wyniósł ją do łazienki, gdzie ogień spowodował wybuch gazu w junkersie. Na skutek eksplozji zawaliła się ściana od sąsiedniego mieszkania, którego lokatorzy przebywali poza Świdnicą.

  6 I. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Tropicale Tahiti Granda Banda” w sali ŚOK.

  6 I. Groźny pożar wybuchł w warsztatach Państwowych Zakładów Zbożowych. Powstał on od piecyka węglowego, w pobliżu którego znajdowały się materiały łatwopalne. Spłonął m.in. samochód ciężarowy star 25 oraz liczne narzędzia. W gaszeniu ognia brały udział 3 zawodowe i 3 ochotnicze straże pożarne.

  7 I. Odbyło się spotkanie władz miejskich z kierownikami jednostek gospodarczych w sprawie oszczędzania energii elektrycznej.

  8 I. Prezydium MRN dokonało analizy stanu lecznictwa okulistycznego w 4 ośrodkach: w Szpitalu Miejskim, gdzie oddział chorób oczu liczył 27 łóżek (ordynator Benon Łukaszewicz), w Poradni Okulistycznej, w Przychodni Obwodowej (lekarz – Tadeusz Stępień) oraz w gabinetach okulistycznych Spółdzielni Lekarskiej „Vita” i Rejonowej Przychodni PKP.

  9 I. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Komitetu Powiatowego PZPR.

  10 I. Zespół „Collegium Musicum Swidnicensis” wystąpił z koncertem noworocznym w ŚOK. Solistami byli: A. Chlebicka (śpiew), J. Czapla (skrzypce), J. Ząbek (skrzypce), J. Brylla (viola da gamba). Program obejmował m.in. „Fantazję polską” Nowowiejskiego, „Concerto grosso nr7” Corelliego i „Symfonię dziecięcą” Haydna.

  11 I. Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej zorganizowało w sali PDT we Wrocławiu koncert zespołu „Collegium Musicum” dla studentów wyższych uczelni pochodzących ze Świdnicy. Po koncercie w kawiarni PDT odbyło się spotkanie organizatorów ze studentami-świdniczanami.

  13 I. Prezydia MRN w Świdnicy i Jeleniej Górze podpisały umowę o rywalizacji między obu miastami na lata 1971-1973. Obejmowała ona sprawy zaopatrzenia w wodę, rozwoju usług dla ludności, nasycenia aparatu rad narodowych kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz podnoszenia na wyższy poziom ładu i porządku w miastach.

  16 I. Narada Prezydium MRN i KP PZPR z przedstawicielami przedsiębiorstw przemysłu kluczowego (dyrektorami oraz przewodniczącymi rad robotniczych i rad zakładowych) na temat poprawy warunków socjalnych załóg.

  16-17 I. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry w ŚOK („Barbara Radziwiłłówna” Felińskiego). Sztukę powtórzono kilkakrotnie.

  20 I. Występ Teatru Współczesnego z Wrocławia w ŚOK („Ania z Zielonego Wzgórza” Montgomerry).

  21 I. Zebranie szkoleniowe radnych MRN na temat bodźców ekonomicznych w przemyśle.

  24 I. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Hagaw” w ŚOK.

  25 I. W „Gazecie Robotniczej” ukazał się artykuł pt „Problemy kobiet pracujących”, zawierający wywiady przeprowadzone przez Władysława Orłowskiego. Stawiane w nich przez świdnickie kobiety postulaty i zarzuty stały się tematem posiedzenia Prezydium MRN 4 lutego 1971 roku. Dotyczyły one spraw zaopatrzenia, usług, komunikacji miejskiej itp.

  28 I. Prezydium MRN uchwaliło cennik usług świadczonych w nowo zbudowanym Zakładzie Balneologiczno-Terapeutycznym. Kąpiel w wannie kosztowała 7 zł, kąpiel lecznicza 20 zł, a kąpiel w łaźni rzymskiej i parni 14 zł. Opłata za wynajęcie basenu na 1 godzinę wynosiła 200 zł, a w niedziele i święta 300 zł. Wstęp na basen dla 1 osoby – 8 zł.

  31 I. Uroczystość harcerska złożenia ślubowania zorganizowana przez Komendę Hufca ZHP w sali fresków muzeum.

  31 I. Świdnicki chór przy kościele św. Stanisława i Wacława dał koncert w Legnicy w kościele św. Piotra i Pawła.
  Proboszczem parafii św. Stanisława i Wacława był wówczas ks. Dionizy Baran.

  W ZWAP otwarto laboratorium toksykologiczne. Wykonywano badania stężenia szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu, „tri” i chlorowodory. Prowadzono też badania zapylenia, oświetlenia i mikroklimatu.

  Na placu powstałym po wyburzeniu domów między ulicami Bohaterów Getta i Frontu Narodowego [Franciszkańska] uruchomiono sztuczne lodowisko, które przyjęła pod swą opiekę Komenda Hufca ZHP. Koszt budowy wyniósł ok. 200 000 zł.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz