1971.02 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 670
 • 3 II. W klubie ZWAP przy ulica [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki] odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom ZMS. Przewodniczącym Zarządu Powiatowego ZMS był wtedy Edward Fiszer.

  4 II. Prezydium MRN powołało nowy skład komisji lekarskiej do spraw przymusowego leczenia alkoholików na okres 3 lat. Jej przewodniczącym został Stanisław Hibner (prezes sądu powiatowego), a zastępcą przewodniczący Zbigniew Neumajer (zastępca kierownika Przychodni Obwodowej). W skład komisji weszli też m.in. lekarze: Andrzej Wasilewski i Henryk Osiński, przewodniczący Komitetu Przeciwalkoholowego Adolf Tołłoczko, zastępca komendanta MO Witold Badora i kierownik Powiatowego Oddziału PCK Władysław Refcio.

  8 II. W Świdnicy bawiła delegacja dowództwa i załogi statku „Świdnica”. Goście zwiedzili m.in. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego.

  9 II. Naczelny dyrektor ZEM Zygmunt Adamski awansował na stanowisko naczelnego dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie. Jego następcą w ZEM został dotychczasowy główny inżynier zakładów Adam Urbańczyk.

  11 II. Wspólne posiedzenie Prezydiów MRN i PRN. Omawiano działalność Świdnickiego Ośrodka Kultury, którego dyrektorem był wówczas Maciej Wojciechowski. ŚOK zorganizował 198 imprez, w tym 50 spektakli teatrów zawodowych, 32 spektakle zespołów amatorskich i konkursów, 55 spektakli estrad zawodowych, 16 koncertów i 7 przedstawień operetkowych. W ŚOK odbyły się też 33 akademie połączone z występami artystycznymi, a w foyer urządzono 6 wystaw. Wpływy z tytułu opłat za wynajem sali wyniosły 93.000 zł. Kierownikiem gospodarczym ŚOK był Adolf Tolłoczko, kierownikiem poradni Anna Nowak, a instruktorami: Ryszard Idczak, Henryk Szczepański, Lesław Markiewicz, Anna Kasprzak i Antoni Matuszkiewicz.

  12 II. Występy zespołu muzyczno-wokalnego „Czerwone gitary” w ŚOK.

  15 II. Redakcja „Gazety Robotniczej” zorganizowała publiczną dyskusję na temat działalności świdnickiej służby zdrowia. Zabierało w niej głos 21 przedstawicieli zakładów pracy i zainteresowanych organizacji społecznych, którzy jako na największą bolączkę wskazywali na brak dostatecznej liczby lekarzy w mieście. Dyskusję prowadził redaktor Roman Rubin.

  15 II. Rozstrzygnięty został ogłoszony przez MZBM przetarg na wykonanie w mieście kapitalnych remontów. Przyjęto oferty złożone przez Rzemieślnicze Spółdzielnie Zaopatrzenia i Zbytu w Świdnicy, Jeleniej Górze, Legnicy i Lwówku oraz zakład murarski w Kamiennej Górze. Poprzednio szereg przedsiębiorstw państwowych odmówiło podjęcia się tych robót w 1971 roku.

  16 II. Przeniesienie Szkoły Podstawowej dla Pracujących z ulicy Różanej do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Folwarcznej.

  18 II. Prezydium MRN zatwierdziło plan koncepcyjny budowy osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Zachodniej.

  23 II. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w klubie ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki]. Obradom przewodniczył Józef Pudło, a ich głównym tematem była praca przemysłowej służby zdrowia (referat – Mieczysław Przenzak, koreferat – Stanisław Hibner). W sesji uczestniczyli jako obserwatorzy uczniowie Liceum Medycznego.

  26 II. Posiedzenie Prezydium MRN w Fabryce Wagonów, poświęcone omówieniu warunków socjalno-bytowych tego zakładu. Fabrykę reprezentowali m.in.: zastępcy dyrektora Ferdynand Kaczyński i Emil Statek, kierownik działu kadr Aleksander Olejnik, kierownik działu socjalnego Maria Michalec, kierownik działu organizacyjno-ekonomicznego Zenon Szymonowicz i lekarz zakładowy Antonina Pałysińska. Wnioski z dyskusji zlecono do opracowania Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz