1971.03 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 825
 • 2 III. Popis półroczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, w czasie którego zebrano wśród publiczności kwotę 455 zł z przeznaczeniem na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

  8 III. Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej na akademii z okazji Dnia Kobiet w Szkole Podstawowej w Kraszowicach [ulica Kraszowicka].

  11 III. Oddanie do użytku dwóch bloków Spółdzielni Mieszkaniowej: przy ulicy [Władysława] Kniewskiego [Mieczysława Kozara-Słobódzkiego] 2-8 (60 mieszkań, 180 izb) i przy ulicy [Henryka] Rutkowskiego [Jana Riedla] 2-8 (60 mieszkań, 180 izb).

  11-13 III. Eliminacje powiatowe XVII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego w hallu I piętra Ratusza, połączone z koncertem uczniów Państw. Szkoły Muzycznej.

  13 III. Walne zebranie Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z udziałem 64 delegatów. Obecny był dyrektor okręgu TPD Mieczysław Białakoz, obradom przewodniczyła Olga Cariuk. Wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się jak następuje: prezes – Halina Król, wiceprezesi – Anna Daszkiewicz i mjr Henryk Wiechowski, sekretarz – Bogumiła Złotnicka, skarbnik – Olga Cariuk. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Kazimierz Rosłanowski. TPD liczyło 3.272 członków (w tym 2.447 kobiet), zrzeszonych w 17 kołach w Świdnicy i 21 w powiecie. Do najbardziej aktywnych należało „Koło Specjalnej Troski” przy Szkole Specjalnej nr 7. W opinii władz nadrzędnych TPD w Świdnicy zajmowało drugie miejsce w województwie wrocławskim (po Legnicy) pod względem efektywnej działalności.

  13 III. Ostatnie zebranie członków rozwiązanego w poprzednim roku chóru „Hejnał”. Najbardziej zasłużonym kierownik Wydziału Kultury Stanisław Marciniak wręczył dyplomy pamiątkowe.

  13 III. Spotkanie z poetą poznańskim greckiego pochodzenia Nikosem Chadzinikolau w Technikum Budowlanym, zorganizowanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną,

  16 III. W wieku 69 lat zmarł Bronisław Rosłanowski, nauczyciel, przez czas jakiś prezes Zarządu Oddziału ZNP.

  16 III. Występy piosenkarki Maryli Rodowicz w ŚOK.

  16-17 III. Turniej Recytatorski uczniów szkół podstawowych w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.

  16-19 III. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry w ŚOK („Świętoszek” Moliera, przedstawienia szkolne).

  18 III. Polskie Radio nadało w II programie o godz. 13.15 audycję pt. „Przedstawiamy uczniów Szkoły Muzycznej w Świdnicy”.

  20 III. IV konferencja sprawozdawczo-wyborcza Hufca ZHP Wybrano Radę Hufca i Komendę Hufca w składzie: Teresa Słupianek (komendant), Zdzisław Łataś (zastępca komendanta), Bogdan Naskręt (zastępca komendanta), Jan Berkowski, Zbigniew Repelowski, Grażyna Łyczkowska i Danuta Szpiech.

  23 III. Otwarcie wystawy pod hasłem „Światowy Tydzień Młodzieży”, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  27-30 III. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 12 Krystyna Zdrak i Lidia Stelmach zajęły II i III miejsce w okręgowym konkursie szkół podstawowych w Jagniątkowie.

  29-31 III. Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych. Uczestniczyło w nim 48 zespołów z 36 szkół. Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano 13 zespołów, w tym chóry: Liceum Pedagogicznego pod dyrekcją Stefana Kwietnia, II LO pod dyrekcją Stanisława Badziocha i Szkoły Podstawowej nr 1 pod dyrekcją Mariana Cichonia oraz zespół pieśni i tańca Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. Wyróżnienie otrzymał teatrzyk satyryczny II LO pod kierunkiem Emilii Pilch za program pt. „Wieloryb”.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz