1971.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 150
 • 1 IV. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Henryka] Rutkowskiego [Jana Riedla] 18-24 (60 mieszkań, 180 izb).

  1 IV. Częściowe oddanie do użytku Zakładu Balneologiczno-Terapeutycznego. Początkowo czynne były tylko kabiny z wannami, natryski i parnie. W III kwartale 1971 roku rozpoczęto świadczenie usług leczniczych, a kryty basen pływacki wszedł do eksploatacji dopiero w roku 1972. Przyczyną opóźnienia były liczne usterki budowlane, które trzeba było stopniowo usuwać.

  3 IV. W Zarządzie Głównym ZNP w Warszawie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu pt. „Szkoła i wojsko w służbie Polski Ludowej”. M.in. otrzymali je świdniccy nauczyciele: Stanisław Bańdziak i Kazimierz Rosłanowski.

  3 IV. Uczennice klasy Va Liceum Pedagogicznego zorganizowały sesję popularno-naukową poświęconą Mikołajowi Kopernikowi.

  4 IV. Eliminacje powiatowe Turnieju Czytelniczego ZMS w klubie ZWAP. Współorganizatorami ich były obie biblioteki publiczne: miejska i powiatowa. Udział wzięło 80 osób.

  6 IV. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w siedzibie PMRN przy placu Grunwaldzkim 14. Przewodniczył Józef Wojciechowski. Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i budżetu za rok 1970 w wysokości 129.482.872 zł po stronie dochodów i zł 125.116.476 po stronie wydatków. W mieście uruchomiono w 1970 roku centralę techniczną, nową księgarnię i aptekę leków gotowych.

  9-10 IV. W okresie dwóch dni poprzedzających bezpośrednio święta Wielkanocy sklepy świdnickie sprzedały 27,6 ton mięsa, 38,8 ton wędlin i 8,1 ton podrobów. Obrót sklepów mięsnych w tych dniach wyniósł 1.184.000 zł.

  16 IV. Premiera „Spadkobierców pana Rabourdin” Zoli w klubie PSS w wykonaniu klubowego zespołu amatorskiego. Reżyseria Franciszek Jarzyna. Obsada: Stanisław Wołczko (tyt), Alicja Sikora (Karolina), Idalia Jarzynowa (pani Fiquet), Barbara Ryży, Marian Dudek, Józef Szczurowski, Andrzej Stelmach, Mikuła i Marian Kudyba. W dalszych przedstawieniach chorego S. Wołczkę zastępował F. Jarzyna.

  19 IV. Powołany został nowy zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie: Hanna Łukjaniuk – przewodnicząca, Adam Opatowiecki – zastępca przewodniczącego do spraw technicznych i Henryk Butmankiewicz (społeczny członek zarządu).

  20 IV. W Prezydium WRN we Wrocławiu podpisane zostało przez rektora politechniki prof. T. Porębskiego, przew. MRN w Świdnicy Z. Burskiego i przewodniczący MRN w Dzierżoniowie M. Skocznia porozumienie dotyczące utworzenia filii Politechniki Wrocławskiej w Świdnicy. Na organizatora filii został w dniu następnym powołany doc. dr inż. Henryk Mońka.

  Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych zawarła umowę na budowę cukrowni o mocy produkcyjnej 5 000 ton buraków na dobę w mieście Xanthi w Grecji. Wartość tej inwestycji przewidziano na 23 miliony dolarów.

  Komitet Kultury Fizycznej powołał Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 62 jego członków pełniło dyżury na wodach otwartych, zamkniętych i na kąpieliskach. Przewodniczącym komitetu KF był wówczas Daniel Perski.

  W kwietniu otwarto w MDK PHiS wystawę amatorskiego dorobku artystycznego pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego. Prace swoje zaprezentował na niej m.in. świdniczanin Eugeniusz Grab (metaloplastyka).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz