1971.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 1 780
 • 3 V. W Liceum Pedagogicznym odbyło się uroczyste pożegnanie ostatnich uczniów przygotowywanych do zawodu nauczycielskiego. Odtąd liceum kształciło wyłącznie przyszłe wychowawczynie przedszkoli.

  10 V. Spotkanie czytelników z pisarzem Franciszkiem Sikorskim w klubie NOT przy ulicy Księcia Bolka [Świdnickiego].

  12 V. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „No to co”.

  16 V. Około 200 osób wzięło udział w IV Zlocie Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie, zorganizowanym przez PTTK.

  17 V. Obchód Dnia Działacza Kultury, połączony z występem „Teatrzyku dwóch rzędów” z II LO, prowadzonego przez nauczycielkę Emilię Pilch. Zespół ten wystąpił również na imprezie pt. „Prasa – Radio -Telewizja” w ŚOK.

  18 V. Na stadionie miejskim odbyło się Święto Sportu z udziałem młodzieży szkół średnich.

  21 V. Spotkanie pisarki wrocławskiej Janiny Wieczerskiej z uczniami II LO, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  22 V. Walne zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w klubie NOT z udziałem 107 osób. Obradom przewodniczył Zbigniew Olesiński. Przyjęto sprawozdania z działalności w roku 1970. Oprócz dotacji przeznaczanych corocznie na różne cele społeczne postanowiono również przekazać 1.000 zł na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Wybrano też nową radę spółdzielni, do której weszli: Ignacy Kozłowski, Zbigniew Olesiński, Władysław Smyczyński, Krystyna Żarczyńska, Stanisław Szeleźnik, Władysław Czesak, Władysław Pączek, Jerzy Florek i Józef Guzik.

  23 V. Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej poświęcony rocznicy urodzin kompozytora Piotra Czajkowskiego.

  24 V. Spotkanie pisarza Edwarda Kurowskiego z czytelnikami na temat jego podróży do Indonezji. Zorganizowała je Miejska Biblioteka Publiczna.

  25 V. Powiatowa Biblioteka Publiczna była organizatorem spotkania – wieczoru wspomnień z Kazimierzem Zawadzkim, synem pułku stalingradzkiego.

  25 V. Komenda Hufca ZHP w umowie podpisanej z Prezydium MRN zobowiązała się do roztoczenia przez drużyny harcerskie opieki nad skwerami i zieleńcami w mieście.

  26 V. Wybrano nowe prezydium Rady Oddziału WSS „Społem” w składzie: Aleksander Olejnik (przewodniczący), Paweł Drapacz (zastępca przewodniczącego), Józef Nowak (sekretarz), Regina Bagińska, Stanisław Bałdo, Jan Kochan i Stefan Słomski.

  28 V. Spółdzielnia „Siła” zorganizowała w świetlicy przy ulicy Spacerowej 3 spotkanie z rencistami 6 świdnickich spółdzielń pracy. Prezesem zarządu „Siły” był wówczas Adam Zbrożek.

  27 V. W Prezydium MRN odbyła się narada poświęcona generalnym problemom uporządkowania miasta z udziałem kierowników wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych. Skrytykowano system pracy WPB „Południe” na Osiedlu Młodych i PGK Strzegom na terenie robót w Szpitalu Miejskim.

  30 V. Występ Państwowego Teatru z Jeleniej Góry z widowiskiem muzycznym „Apetyt na czereśnie” [Agnieszki] Osieckiej.

  31 V. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej filii politechniki. Jej przewodniczącym został dyrektor naczelny ZEM inż. A. Urbańczyk, a jego zastępcą – dyrektor techniczny ZWAP inż. Z. Salamon.

  Pow. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna otrzymała miernik poziomu dźwięku z dostawką filtrów oktawowych produkcji NRD. Umożliwiło to rozpoczęcie badań natężenia hałasu w zakładach pracy.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz