1971.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 205
 • 1 VI. Kierownikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych PMRN został Ryszard Ślusarczyk. Jego poprzednik na tym stanowisku Jan Ławicki przeszedł do pracy w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych.

  1 VI. We wszystkich obiektach sportowych zostały wprowadzone tzw. środy sportowe. Mieszkańcy miasta mogli wówczas korzystać bezpłatnie ze wszystkich urządzeń pod nadzorem fachowych instruktorów.

  3 VI. Podporządkowanie Miejskiej Komendy Straży Pożarnych bezpośrednio Prezydium MRN jako jednostki budżetowej. Uchwalono też regulamin organizacyjny, przewidujący m.in. nadzór MKSP nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.

  8 VI. Liga Obrony Kraju zorganizowała Powiatową Spartakiadę Sportów Obronnych na strzelnicy przy ulicy [gen. Władysława] Sikorskiego. Przewodniczącym Zarządu Powiatowego LOK był wówczas Leszek Wallis.

  10 VI. VI Igrzyska Sportowe Szkół Średnich i Zawodowych miasta i powiatu na stadionie miejskim z udziałem 14 szkół. W lekkiej atletyce dziewcząt zwyciężyło Liceum Pedagogiczne, w lekkiej atletyce chłopców – Technikum Mechaniczne. W klasyfikacji łącznej z wynikami gier zespołowych dziewcząt I miejsce zajęło Liceum Pedagogiczne przed II LO i Technikum Ekonomicznym, zaś chłopców – Technikum Mechaniczne przed II LO i I LO. Otwarcia igrzysk dokonał sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan.

  14 VI. Zebranie egzekutywy KP PZPR poświęcone analizie działalności organizacji młodzieżowych. Przewodniczącym 9-osobowego Prezydium Zarządu Pow. ZMS był wtenczas Edward Fiszer, a jego zastępcami: Franciszek Sztuka, Jan Masłowski, Jan Skała i Michał Głownia.

  15 VI. Setny rok życia ukończyła najstarsza wiekiem mieszkanka Świdnicy Anastazja Katyńska, zamieszkała przy ulicy [gen. Władysława] Sikorskiego 7, urodzona we wsi Grochowice pod Przemyślem. Posiadała ona dwie córki i dwóch synów, osiemnaścioro wnuków i sześciu prawnuków.

  17 VI. Walne zgromadzenie przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w klubie PSS. Przewodniczył Norbert Wichary.

  19 VI. Otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Przecięcia wstęgi dokonał sekretarz PMRN Stefan Kołodziejski. Kierownikiem szkoły nr 1 był wówczas Marian Cichoń.

  19 VI. Walne zgromadzenie Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w klubie NOT. Dokonano wyborów nowego zarządu w składzie: Franciszek Jarzyna (przewodniczący), Maciej Wojciechowski (zastępca przewodniczącego), Laurentyna Kołcz (sekretarz), Olimpia Toczyłowska (skarbnik), Wanda Gaiska, Janina Kocemba, Zdzisław Kasprzyk, Elżbieta Wajda, Sylwester Nowak, Stefania Stelmach, Elżbieta Przegalińska, Jan Skała i Teresa Słupianek. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Adriana Hertman, Stanisław Kotełko i Jerzy Kuligowski.

  25 VI. W związku z mającym nastąpić uruchomieniem filii Politechniki Wrocławskiej w Świdnicy na spotkaniu dyrektorów zainteresowanych zakładów pracy ustalono, że koordynatorami spraw zaopatrzenia poszczególnych laboratoriów filii będą: Fabryka Wagonów – laboratorium techniki i wytrzymałości materiałów, ŚFUP – laboratorium metaloznawstwa, SZAT – laboratorium przeróbki plastycznej, ZWAP – laboratorium miernictwa elektrycznego. Inne laboratoria zostały powierzone zakładom innych miast regionu.

  26 VI. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w klubie własnym przy ulicy Bohaterów Getta 18. Obradom przewodniczył Józef Mejerowicz, obecny był m.in. przewodniczący Zarządu Głównego TSKŻ Edward Rajber. Wybrano nowy zarząd, którego przewodniczącym został Józef Mejerowicz, wiceprezesem Mojżesz Hamer, sekretarzem Julian Steinberg, skarbnikiem Dawid Markus. Świdnicki Oddział TSKŻ zrzeszał 92 członków. W roku 1970 zorganizowano 37 imprez, w tym 11 akademii i obchodów okolicznościowych, 5 wieczorów czytelniczych, 4 odczyty oraz 3 wyjazdy do Wałbrzycha na przedstawienia Państw. Teatru Żydowskiego.

  27 VI. Występ aktora i piosenkarza Jaremy Stępowskiego w ŚOK.

  30 VI. Według sprawozdania przygotowanego na sesję MRN organizacja ORMO liczyła 235 członków, w tym 219 mężczyzn i 16 kobiet. W drużynach specjalistycznych działały 54 osoby, w tym w drużynie do spraw nieletnich 11, kolejowych 7, wodnych 9 i ruchu drogowego 27. ORMO posiadała 4 placówki samodzielne, w tym nowo uruchomione przy PKS i na Osiedlu Młodych. Działało też 8 organizacji zakładowych: ZWAP (23 osoby), Fabryka Wagonów (26), ŚFUP (19), ZEM (24), Zakłady Przemysłu Meblarskiego (28), SZAT (4), Magnezyty (7) i DZBW (11). Komendantem Miejskiego Sztabu ORMO, liczącego 10 osób był Konrad Sagański, zastępcą komendanta Wojciech Migut, sekretarzem Genowefa Matusiak, a skarbnikiem Jan Rogoziński.

  30 VI. W Wydziale Zatrudnienia zarejestrowanych było 20 mężczyzn, 204 kobiety i 17 młodocianych poszukujących pracy. Wydział dysponował 314 miejscami pracy dla mężczyzn i 28 dla kobiet.

  W Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej rozpoczęto w czerwcu szkolenie 30 kobiet, przysposabiając je do zawodów: frezera, gwinciarza i prasera.

  Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego otrzymało znajdujące się dotąd na zamku w Bolkowie portrety dawnych władców Świdnicy: księcia Bolka II i jego żony księżnej Agnieszki. Zawieszono je w sali fresków na I piętrze Ratusza.

  W I półroczu w Świdnicy odbyło się 28 spotkań posłów na Sejm, radnych WRN i MRN z wyborcami, którzy zgłosili 253 skargi, postulaty i wnioski. Poza tym radni MRN mieli 50 spotkań z aktywem komitetów blokowych.

  Świdnickie Zakłady Gastronomiczne wyprodukowały w półroczu 27 ton lodów oraz 590.000 butelek wody sodowej i oranżady. Jako nowość wprowadzono na rynek lody włoskie, sprzedawane w kawiarni „Casanova”.

  W mieście zasadzono w parkach i na ulicach 278.680 kwiatów oraz 27.828 drzew i krzewów. Ustawiono 223 ławki, 140 koszy na odpadki i 60 tablic nawołujących do ochrony zieleni. Przy ulicach [Ludwika] Zamenhofa, [Małgorzaty] Fornalskiej [Marii Kunic] i [Władysława] Kniewskiego [Mieczysława Kozara-Słobódzkiego] założono kwietniki, obsadzając je żywopłotem. Oczyszczono też fontanny w Rynku i baseny przeciwpożarowe.

  Autobusy miejskie przewiozły w ciągu sześciu miesięcy 3.214.000 pasażerów, czyli o 24,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, dzięki wydłużeniu niektórych linii poza obręb Świdnicy.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz