1971.09 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 198
 • 1 IX. Kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 5 objął Ireneusz Jędrzejczyk (jego poprzednik, Glabus wyjechał na stałe za granicę). Do Wydziału Oświaty przyszli na stanowiska wizytatorów: Alina Janik i Mieczysław Winiarz.

  1 IX. Z powodu opóźnionego zakończenia remontów w szkołach podstawowych nr 1 i 11 uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w pomieszczeniach zastępczych: szkoła nr 1 w szkołach nr 3, 5 i 10, a szkoła nr 11 w szkole nr 15 i w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. Szkoła nr 1 została oddana do użytku dopiero 8 listopada. Założono w niej m.in. centralne ogrzewanie i urządzono pracownie przedmiotowe.

  1 IX. W autobusach miejskich wprowadzono obsługę bezkonduktorską. W związku z tym zakupiono 64 automaty do kasowania biletów oraz odpowiednią ilość biletów i kart przejazdowych przystosowanych do tego calu.

  1 IX. Otwarcie po remoncie restauracji „Współczesnej” w Rynku jako lokalu bezalkoholowego.

  4 IX. Uroczysta akademia zorganizowana przez ZBoWiD dla uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej w Klubie „Bolko”. Po części oficjalnej wyświetlono film dokumentalny.

  6-10 IX. Delegacja świdnickich władz miejskich przebywała w Czechosłowacji dla zbadania warunków socjalno-bytowych i kulturalnych polskich pracowników, zatrudnionych tam w przedsiębiorstwie „Kolora”. Delegacji przewodniczył zastępca przew. PMRN Mieczysław Przenzak.

  21 IX. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w Klubie ZWAP poświęcona omówieniu warunków socjalno-bytowych załogi tej fabryki. W referacie dyrektora Stanisława Tracza przedstawiono sukcesy techniczne i gospodarcze ZWAP, a także prace wykonywane społecznie na rzecz miasta. Wartość czynów społecznych w latach 1966-1970 przekroczyła 634.000 zł. Uporządkowano plac [Włodzimierza] Lenina [świętej Małgorzaty], urządzono ogródek jordanowski przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki] 14, założono oświetlenie przy ulicy Gdyńskiej. ZWAP udzielał też pomocy podopiecznej Szkole Podstawowej nr 10 i wykonywał prace związane z dekoracją miasta.

  30 IX. Prezydium MRN rozpatrywało plany rozbudowy sieci łączności telefonicznej. Według informacji złożonej przez Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny w Wałbrzychu, Świdnica posiadała automatyczną stację miejscową na 2.000 numerów, a ilość przyłączonych do niej abonentów wynosiła 1.826, w tym 1.111 zakładów, przedsiębiorstw i urzędów państwowych, 684 mieszkania prywatne i 31 przedsiębiorstw prywatnych. 6 aparatów było zainstalowanych w kabinach ulicznych. Ponadto w mieście działało 15 stacji telegraficznych teleksowych.

  30 IX. Prezydium MRN powołało Miejski Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy (dotychczas działał Powiatowy Komendant PA). Jego przewodniczącym został Wacław Komorowski, zastępcą Stanisław Marciniak, a sekretarzem Leokadia Pieloch.

  30 IX. Jak podał „Głos Pracy” (nr 223), 8 pracowników Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych należało wówczas do tzw. „klubu milionerów”, którego członkiem mógł zostać racjonalizator, mogący się wykazać oszczędnościami dla zakładu przekraczającymi rocznie milion złotych. Byli to inżynierowie: Tadeusz Andrzejewski, Bronisław Bończak [Stanisław Bańczak], Jerzy Boryk, Zbigniew Kolata [Zbigniew Kalata], Zbigniew Obałka [Józef Obałka], Roman Podwórny, Piotr Świtalski i technik Edmund Skowron. Z racji osiągniętych efektów do „klubu” kandydowali też wówczas: inżynierowie Zdzisław Mieciak, [Zdzisław Nieciak], Adam Siuda [Andrzej Siuda], January Skórski i technik Włodzimierz Szkarłat.

  Świdnicka filia przedsiębiorstwa „Moda Dolnośląska” (Rynek 24) w ciągu trzech kwartałów roku uszyła klientom 1080 ubrań, 560 płaszczy, 210 kostiumów, 390 sukienek i 420 par spodni. Zatrudniała w tym czasie 65 osób.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz