1971.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 115
 • 1 X. Nastąpiło uruchomienie studiów na wydziale elektrycznym i mechanicznym filii Politechniki Wrocławskiej w budynku przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Studia rozpoczęło 171 osób.

  1 X. Koło ZMS przy WSS „Społem” wybrało nowy zarząd, którego przewodniczącą została Raisa Seweryńczyk. Koło liczyło 37 członków.

  2 X. Prezydia MRN i PRN odbyły wspólne posiedzenie, na którym omówiono sprawy zdrowia i opieki społecznej. Prezydium PRN stanowili wówczas: Leszek Wallis (przewodniczący), Józef Hasek (zastępca przewodniczącego), Franciszek Łukasiewicz (sekretarz), Paulin Spyra, Mieczysław Bober i Bronisław Małko.

  7 X. Wyjazdowe posiedzenie Prezydium MRN w sali klubu przy ulicy Księcia Bolka [Świdnickiego], poświęcone omówieniu warunków socjalno-bytowych załogi Świdnickiego Ośrodka Przemysłu Meblarskiego, współpracy ŚOPM z MRN i jej organami. Na tymże posiedzeniu zatwierdzono też listy kandydatów na ławników i członków kolegium do spraw wykroczeń. ŚOPM reprezentowali na posiedzeniu m.in.: dyrektor Koźbiał, przewodnicząca Rady Robotniczej Barbara Szeleźnik, zastępca dyrektora Norbert Seegardel, sekretarz Rady Zakładowej Roman Zawadzki, przewodniczący ZZ ZMS Mikołaj Gniotek i kierownik Klubu Elżbieta Wajda.

  8 X. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego odwiedziła delegacja władz miejskich Drezna, przebywająca z wizytą w Świdnicy.

  9 X. Plenum KP PZPR poświęcone ocenie przebiegu dyskusji przed VI Zjazdem Partii. Ze składu sekretariatu KP odwołano Mariana Michalskiego (przeszedł na stanowisko I sekretarza KP w Sycowie) i Władysława Ilnickiego, a powołano Jerzego Ptaka, dotychczasowego I sekretarza KM w Strzegomiu.

  9 X. Ze stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ustąpił Henryk Orliński. USC objęła nieco później Aldona Lis.

  10 X. Chór parafialny kościoła św. Stanisława i Wacława wystąpił z koncertem w kościele św. Anny w Ząbkowicach.

  10 X. W DZBR „Renifer” rozpoczęto 5-miesięczny kurs dla 23 kobiet w zawodzie rękawicznik-krojczy. Chodziło o zatrudnienie kobiet szukających pracy. Podobny kurs dla kobiet w zawodzie dziewiarza zorganizowała też Spółdzielnia Pracy im. Marcelego Nowotki.

  10 X. Uruchomienie przez „Ruch” sklepu-salonu pocztówkowego przy ulicy Bohaterów Getta 14. Sprzedawano w nim również atlasy, albumy, kalendarze i reprodukcje dzieł sztuki.

  13 X. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha w ŚOK („Zakładnicy”).

  14 X. Spotkanie partyjnego aktywu robotniczego miasta i powiatu celem omówienia spraw poruszonych w dyskusji przed VI Zjazdem Partii na zebraniach OOP i POP. W spotkaniu wziął udział I sekretarz KW PZPR Ludwik Drożdż.

  15 X. Spotkanie przedstawicieli władz i społeczeństwa z synem pułku, płk. Kazimierzem Zawadzkim.

  23 X. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza organizacji ZMS w Fabryce Wagonów. Wybrano nowy Zarząd Zakładowy, z przewodniczącym Janem Kukłą na czele. Później, w toku kadencji funkcję tę pełnili kolejno: Tadeusz Smarzyński i Bogdan Chodziński.

  24 X. XI Zjazd Powiatowy delegatów ZBoWiD w Klubie „Bolko”. Wybrano nowy Zarząd Oddziału, którego prezydium ukonstytuowało się następująco: Stefan Słomski – prezes, Paweł Drapacz, Karol Dyczko, Michał Bicz i Sergiusz Seroiczkowski – wiceprezesi, Roman Tokarz – sekretarz (jego poprzednikiem był zmarły w 1970 roku Franciszek Frankowski) i Eugeniusz Kur – skarbnik.
  Z okazji Zjazdu ogłoszono konkurs okolicznościowych szkolnych gazetek ściennych. Pierwsze trzy miejsca zajęły gazetki opracowane w szkołach podstawowych nr 13, 5 i 8. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 grudnia 1971 roku w Szkole Podstawowej nr 5.

  25 X. Powiatowa konferencja partyjna. Wybrano 22 delegatów na konferencję wojewódzką. W obradach uczestniczył I sekretarz KW PZPR Ludwik Drożdż.

  27 X. Sesja Miejskiej Rady Narodowej w siedzibie PMRN przy placu Grunwaldzkim. Sprawozdanie z działalności ławników złożył Romuald Korzeniowski. Wybrano nowych ławników.

  29 X. Występ pianistki Lidii Grychtołówny w auli II LO. Fragmenty listów Chopina recytowała Danuta Kaucka.

  30 X. Straż pożarna gasiła w godzinach popołudniowych „widowiskowy” dla przechodniów pożar markizy nad sklepem „Modny Pan” w Rynku 5. Przyczyną było wyrzucenie z okna wyższego piętra niedopałka papierosa na markizę.

  30 X. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZMS przy ZWAP „Mera-Pafal”. Przewodniczącym nowowybranego 23-osobowego Zarządu Zakładowego został Stefan Róg (w toku kadencji zastąpił go później Eugeniusz Halemba).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz