1971.11 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 5 marca 2016, Odsłon: 2 059
 • 1 XI. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy [Ludwika] Zamenhofa 37-41 (45 mieszkań, 135 izb).

  W roku 1971 Spółdzielnia wybudowała 309 mieszkań (923 izby) oraz garaże przy ulicy [Władysława] Hibnera [Kardynała Stefana Wyszyńskiego] 6, 18 i Saperów 21a.

  4 XI. Posiedzenie Prezydium MRN na terenie Oddziału PKS przy ulicy Kolejowej 3. Tematem była ocena działalności przedsiębiorstwa oraz perspektyw dalszego rozwoju. Oddział PKS reprezentowali: dyrektor Adam Czyż, kierownik dworca Richter Friedeman, główny księgowy Henryk Gieza, przew. Rady Zakładowej Zygmunt Zając, sekretarz POP Tadeusz Jóźwicki i inni. Teren podmiejski obsługiwało 115 linii autobusowych, w tym 13 zamkniętych (przewozy pracowników). Autobusy wykonywały dziennie 500 kursów, w tym 13 szkolnych. Oddział zatrudniał ponad 700 osób, w tej liczbie 140 robotników zaplecza technicznego (mechaników, monterów itp.), 60 robotników przeładunkowych, 295 kierowców i 65 konduktorów.

  8 XI. Prezydium MRN na nadzwyczajnym posiedzeniu odwołało z zajmowanych stanowisk, jak poinformowano – z powodu różnego rodzaju zaniedbań następujące osoby: kierownika Wydziału Budownictwa PMRN Jana Wojtaczkę, dyrektora MPGK nr 2 Ryszarda Duniewskiego, kierownika Zakładu Zieleni Miejskiej Józefa Winiarskiego, kierowniczkę Zarządu Gospodarki Terenami Krystynę Janusz, dyrektora Szpitala Miejskiego Benona Łukaszewicza i kierownika Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Andrzeja Banasiaka. Kilka innych osób ukarano naganami, zawnioskowano też odwołanie kierownika Wydziału Zdrowia Mirosława Ryńca (służbowo podlegał on Prezydium PRN). „Czystka” ta, jak i forma, w jakiej została przeprowadzona, spotkały się z bardzo różnymi ocenami w prasie i w opinii publicznej.

  9 XI. Spotkanie mieszkańców miasta w auli Liceum Pedagogicznego z posłanką Reginą Pawlikowską oraz radnymi Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej.

  13 XI. Spotkanie pisarza Eugeniusza Paukszty z młodzieżą na temat: „Warsztat pisarski autora”, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  13 XI. Występ Teatru Współczesnego z Wrocławia w ŚOK („Mniszki”). Tenże teatr wystawił w Świdnicy 17 listopada sztukę „Leonce i Lena”, a 18 i 19 listopada „Chłopiec z gwiazd”, graną także 3 i 4 grudnia.

  14 XI. W ŚOK odbył się „Wieczór pamięci” zorganizowany przez Powiatowy Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, obchodzący swoje 10-lecie. W ramach obchodu odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Przewodniczącym Komitetu był wówczas Stefan Kołodziejski.

  17 XI. Uruchomienie piekarni mechanicznej WSS „Społem” przy ulicy Jodłowej. Rozwiązało to gnębiący miasto od lat problem niedostatecznego zaopatrzenia sklepów w pieczywo. Nowa piekarnia produkowała 9 ton pieczywa dziennie (w ciągu 16 godzin pracy).

  20 XI. Plenarne zebranie członków Polskiego Związku Niewidomych z udziałem 80 osób pod przewodnictwem prezesa Zarządu Koła Henryka Kozłowskiego. Omówiono wytyczne na VI Zjazd PZPR. Koło świdnickie PZN zrzeszało w tym czasie 130 członków z miasta i powiatu, posiadało własny zespół muzyczny, „koło książki mówionej” i bibliotekę Braille’a.

  20 XI. Stanowisko zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-handlowych w DZBR „Renifer” objął Zdzisław Nowak (jego poprzedniczką do dnia 30 lipca 1971 roku była Wanda Bujnicka).

  21 XI. Występ Państwowego Teatru z Jeleniej Góry w ŚOK („Królowa przedmieścia” [Konstantego] Krumłowskiego). Wodewil powtórzono 28 listopada.

  23 XI. Wspólna sesja Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej poświęcona sprawom szkolnictwa. Referat wygłosił inspektor szkolny Józef Galica.

  24 XI. Spotkanie z redaktorem „Gazety Robotniczej” Brunonem Brożyniakiem i lekarzem Wiesławem Pruskiem na temat ich wrażeń z podróży do Algierii, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

  26 XI. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha w ŚOK („Pigmalion” G.B. Shawa).

  28 XI. W dniu tym (niedziela) załoga ZWAP wykonywała Czyn Zjazdowy. Do pracy stanęło 1.449 osób, dając dodatkową produkcję wartości 738.500 zł. Wynagrodzenie za przepracowaną niedzielę w kwocie ok. 88.000 zł przeznaczono na poprawę warunków socjalno-bytowych załogi fabryki.

  W listopadzie wyszło z druku wydawnictwo pt. „XXV lat Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych 1945-1970”, 8°, stron 141, w nakładzie 900 egzemplarzy. Była to praca zbiorowa, jako redaktor całości figurował Zygmunt Paprotny. Na treść książki składały się opracowania: St. Kosarzewski: Sukcesy fabryki, A. Paliński: Pierwsze kroki, E. Kur: Wspomnienia pioniera, W. Pidanty: Produkcja, W. Płomiński: Zaplecze techniczne, R. Świrski: Eksport, J. Goc: Organizacja partyjna, K. Deptula: ZMS, Z. Oleszkiewicz: Związki zawodowe, J. Skórski: SIMP, M. Jasek: XXV wiosna (wiersz), J. Broda: Sprawy socjalno-bytowe oraz Calendarium wydarzeń.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz