1972.03 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 651
 • 1 III. Kierownikiem Wydziału Finansowego Prezydium MRN i PRN został Stefan Mizik. Pozostałą obsadę kierowniczą innych wydziałów tworzyli: Zygfryd Sikorski (Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury), Anna Balant (Wydział Budżetowo-Gospodarczy), Józef Perlikowski (Wydział Handlu, Przemysłu i Usług), Sławomir Leszczyński (Wydział Komunikacji), Stanisław Marciniak (Wydział Kultury), Józef Rosiński (Wydział Organizacyjno-Prawny), Stanisław Krzysztofik (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa), Ryszard Ślusarczyk (Wydział Spraw Wewnętrznych), Irena Kościołowska (Wydział Zatrudnienia), Mirosław Ryniec (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej). Przewodniczącym Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego był Jerzy Zdziechowski, przewodniczącym Powiatowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki – Daniel Perski, a kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – Wanda Ciucias.

  1 III. Utworzenie w Świdnicy stanowiska powiatowego konserwatora zabytków. Objęła je Małgorzata Jakacka.

  1 III. Kierownikiem Powiatowego Zarządu Gospodarki Terenami został mianowany Michał Kłoczko.

  1 III. Recital piosenkarki Sławy Przybylskiej w ŚOK. Artystka wystąpiła powtórnie 24 marca.

  4-5 III. Występy Teatru Współczesnego z Wrocławia („Hyde-Park”).

  5 III. Zakończenie trwających 3 dni eliminacji powiatowych XVIII Konkursu Recytatorskiego z udziałem 55 uczestników. Odbywały się one kolejno w klubach: ZWAP, „Bolko” i Fabryki Mebli. Na eliminacje wojewódzkie zostali wytypowani: Anna Mika (Liceum Pedagogiczne), Krystyna Sienkiewicz (II LO), Zbigniew Gawłowski (Liceum Ekonomiczne) i Wiesław Śliski (Technikum Mechaniczne).

  5 III. W ŚOK odbyły się rejonowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z udziałem 16 zespołów szkół średnich i 15 szkół zawodowych. Jury przewodniczył sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan. Zwyciężyły: Liceum Pedagogiczne i Zasadnicza Szkoła Budowlana. Podczas eliminacji wystąpił zespół muzyczny Technikum Rolniczego w Mokrzeszowie.

  7 III. Walne zebranie MKS „Polonia” wybrało nowy zarząd klubu, który ukonstytuował się następująco: Ferdynand Kaczyński – prezes, Stanisław Surmacz – wiceprezes do spraw sportowych, Wiesław Borgosz – wiceprezes do spraw organizacyjnych, Maria Przyborowska – wiceprezes do spraw wychowawczych, Michał Firosz – wiceprezes do spraw finansowych, Stanisław Daraż – kierownik sekcji akrobatycznej, Michał Gniotek – kierownik sekcji boksu, Bronisław Sobolak – kierownik sekcji lekkiej atletyki, Stanisław Latosiński – kierownik sekcji piłki nożnej, Józef Kołaczyk – kierownik sekcji siatkówki kobiet, Ryszard Wróbel – kierownik sekcji koszykówki oraz Władysław Polak i Władysław Refcio. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Ryszard Łopatowski. Na zebraniu wręczono złote odznaki zasłużonych działaczy sportowych przewodniczącemu PKKFiT Danielowi Perskiemu i trenerowi sekcji siatkówki dziewcząt Tadeuszowi Ząbkowi.

  8 III. Spotkanie wyborców z kandydatem na posła, aktorem Mariuszem Dmochowskim. Prowadził je przewodniczący Powiatowej Komisji FJN Adam Czyż, zaś referat wprowadzający wygłosił przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMS Edward Fiszer. Aktyw młodzieżowy miasta spotkał się z Mariuszem Dmochowskim 10 marca.

  9-10 III. Dwudniowe sympozjum naukowe na temat: „Nowoczesne urządzenia i technologia nakładania powłok malarskich”, zorganizowane przez dyrekcję Fabryki Wagonów. W obradach uczestniczyli przedstawiciele angielskiej firmy De Vielbis.

  11 III. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej wystąpili w Klubie NOT z koncertem z okazji Dnia Kobiet.

  13 III. Powołanie przez Prezydium MRN i PRN zespołu społecznego w składzie 7 osób dla zbadania warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział mieszkań i opiniowania wniosków przedkładanych przez Wydział Spraw Lokalowych. Przewodniczącym zespołu został Tadeusz Błachut, przedstawiciel ZEM, w zespole reprezentowane też były: Fabryka Wagonów, KP PZPR, ZMS, Liga Kobiet, PRZZ i ZBoWiD.

  13 III. Prezydium MRN i PRN powołało także zespół do spraw koordynacji inwestycji jako organ doradczy. Jego przewodniczącym został Jerzy Zdziechowski, zastępcą przewodniczącego – Danuta Sajdak, a członkami: Zygfryd Sikorski, Józef Perlikowski, Jerzy Gzela, Bronisław Turkowid, Władysław Bieniasz, Edmund Stiepanow, Irena Kościołowska i Marian Ziarkiewicz.

  13 III. Zatwierdzone zostały przez Prezydium MRN i PRN nowe stawki opłat za noclegi w hotelu „Piast” dla cudzoziemców, przybywających ze strefy pozarublowej. Nocleg w pokoju 1-osobowym kosztował odtąd 241 zł, w 2-osobowym 407 zł, w wieloosobowym 100 zł.

  19 III. Wybory do Sejmu. Z okręgu nr 76 obejmującego Świdnicę wybrana została na posła m.in. Janina Kocemba, zastępca dyrektora Liceum Pedagogicznego.

  20 III. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Breakout”.

  21-23 III. Cykl spotkań pracowników naukowych filii Politechniki Wrocławskiej z uczniami ostatnich klas szkół średnich na temat warunków studiów wyższych.

  22 III. W Szkole Podstawowej nr 6 otwarto wystawę poświęconą 25 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego.

  22-25 III. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Kartoteka” Tadeusza Różewicza).

  22 III-12 IV. Doroczny pobór wojskowy. Komisja miejska urzędowała w lokalu przy Alei Niepodległości 3. Przewodniczył jej zastępca przew. PMRN Zenon Burski, a w skład komisji wchodzili m.in. lekarze: Stanisław Szański i Franciszek Pfanhauser. Jednocześnie w lokalu przy ulicy [Karola] Świerczewskiego [Grodzka] 5 urzędowała w okresie 21 marca-15 kwietnia Powiatowa Komisja Poborowa.

  23 III. Uroczyste przekazanie Szkole Podstawowej nr 15 sali gimnastycznej, urządzonej w adaptowanym do tego celu budynku przy ulicy Pionierów [Pionierów Ziemi Świdnickiej].

  27 III. Zjazd opiekunów zabytków z miasta i powiatu. Obecny był wojewódzki konserwator zabytków Mirosław Przyłęcki. Wybrano nowy zarząd Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK w składzie: Jerzy Kuligowski (przewodniczący), Jerzy Łopacki, Jadwiga Słomska, Stanisław Kotełko, Jerzy Horodyski, Jerzy Naskręt i Zbigniew Danielski oraz 2 przedstawicieli powiatu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz