1972.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 950
 • 1 IV. Podzielenie miasta na 9 rejonów administracyjnych (ADM-ów). Poprzednio było ich 10.

  1 IV. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 38-42, (45 mieszkań, 135 izb).

  5 IV. Świdnicę odwiedzili: wiceminister zdrowia Stanisław Grenda i kierownik Wydziału Zdrowia WRN z Wrocławia Stanisław Penar. Goście zapoznali się ze stanem lecznictwa zamkniętego, badali też sprawę tzw. „Latawca” – poniemieckiego niedokończonego szpitala.

  9 IV. VIII Walny Zjazd delegatów Oddziału PTTK. Obradom przewodniczył Romuald Nowicki. Wybrano nowy zarząd oddziału z prezydium w składzie: Jerzy Krynicki (przewodniczący), Stanisław Kotełko (wiceprzewodniczący), Maria Adamczak (sekretarz), Zdzisław Chlebicki (skarbnik), Tadeusz Reczuch i Jerzy Łopacki.

  10 IV. Sesja MRN i PRN. Oceniono wyniki realizacji planu i budżetu za rok 1971. Zatwierdzono też program budowy ośrodka wypoczynkowego w Złotym Lesie w ramach czynów społecznych i przy pomocy finansowej dużych zakładów pracy.

  10 IV. Prezydium MRN i PRN powołało społeczną komisję do spraw młodzieży studiującej, w 15-osobowym składzie, pod przewodnictwem Józefa Haska. Zadaniem komisji było stworzenie warunków do zacieśniania więzi studentów ze środowiskiem, z którego pochodzą.

  12 IV. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Czytelni Naukowej z udziałem 40 członków. Wybrano nowy Zarząd Powiatowy w składzie: prezes – Bogdan Machoń, wiceprezesi – Mieczysław Winiarz i Julian Permus, sekretarz – Czesław Ulatowski oraz członkowie: Zenon Burski, Helena Cyrbes, Horst Dura (sekretarz KP ZMW), Wanda Gaiska, Stefan Hulecki (wiceprzewodniczący PTE), Janusz Musiej, Jan Wróbel (instruktor KP PZPR). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pozostał nadal Stanisław Kotełko. TWP zrzeszało w tym czasie 139 członków, w tym 54 nauczycieli, 20 prawników, 11 lekarzy, 4 ekonomistów, 18 inżynierów i techników. TWP prowadziło na terenie miasta i powiatu 8 uniwersytetów powszechnych, Klub Wiedzy i Myśli oraz 16 punktów „Akcji Młodzież”.

  12 IV. W Klubie NOT odbył się koncert dla emerytów w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.

  12-13 IV. Przegląd powiatowy zespołów artystycznych szkół podstawowych w ŚOK.

  15 IV. Zebranie przedstawicieli WSS „Społem” w MDK „Bolko” z udziałem 194 osób pod przewodnictwem Aleksandra Olejnika, prezesa Rady Oddziału. Zatwierdzono sprawozdania i bilans za rok 1971 w wysokości 78.161.300 zł. W czasie obrad życzenia uczestnikom złożyła delegacja młodzieży z I LO, jako szkoły podopiecznej.

  15 IV. Obchód Dnia Byłych Kombatantów i Ofiar Wojny. Pod pomnikiem na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej złożono wieńce i kwiaty, w sali teatru odbyła się okolicznościowa akademia.

  16 IV. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację objął patronat nad drużyną harcerską przy Szkole Podstawowej nr 11. Drużyna otrzymała imię „Bohaterów znad Nysy”.

  21 IV. Sesja MRN i PRN w sali przy ulicy 1 Maja 21. Zatwierdzono sprawozdania i wykonanie budżetu za rok 1971 oraz sprawozdania z realizacji programu wyborczego, postulatów i wniosków wyborców.

  22 IV. Obchód Dnia Włókniarza. Na uroczystej akademii załoga DZBR „Renifer” otrzymała sztandar związkowy.

  23 IV. Rozpoczęto wykopy pod budowę nowej centrali telefonicznej międzymiastowej i centrali automatycznej przy ulicy [Joachima] Lelewela, na zapleczu Urzędu Pocztowego.

  23 IV. W świetlicy TSKŻ odbyła się akademia z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim.

  23 IV. W III manewrach techniczno-obronnych Hufca ZHP najwięcej punktów zdobyło Technikum Mechaniczne przed Klubem Łączności „Lambda” przy Komendzie Hufca oraz I Liceum Ogólnokształcącym.

  25 IV. Zmarł Bolesław Dudziak, założyciel i długoletni prezes Spółdzielni Inwalidów.

  26 IV. Recital piosenkarki Ewy Demarczyk.

  27 IV. XI Powiatowy Zjazd Delegatów ZNP. Do nowego zarządu oddziału weszli m.in.: Tadeusz Harańczyk (prezes), Zenon Michalczyk i Jan Ślusarz (wiceprezesi) oraz Stanisława Kurowska (sekretarz). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Szymański.

  27 IV. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha („Gwałtu, co się dzieje” [Aleksandra] Fredry).

  28 IV. Recital Bolesława Gromnickiego. Artysta wystąpił po raz drugi 25 czerwca 1972 roku.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz