1972.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 241
 • 8 V. Inauguracja obchodów Dni Oświaty, Książki i Prasy w Czytelni Naukowej, połączona z koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Wystąpiła m.in. Izabela Rasteńska, która w kwietniu na przesłuchaniach w Szczecinie zakwalifikowała się do grupy uczniów bardzo dobrych.

  8 V. Prezydium MRN i PRN powzięło uchwałę o ustanowieniu nagród miasta i powiatu świdnickiego. Miały one być przyznawane co 2 lata w okresie Dni Świdnicy, za zasługi położone w dziedzinach: rolnictwa, sportu i turystyki, zdrowia, gospodarki, kultury i sztuki oraz oświaty.

  8 V. Powołanie przez Prezydium MRN i PRN Powiatowego Sztabu Patronackiego, którego zadaniem było umożliwienie odpracowania części wkładu mieszkaniowego przy zbrojeniu terenów i wznoszeniu obiektów budowlanych. W skład sztabu weszli przedstawiciele rad narodowych, Spółdzielni Mieszkaniowej, przedsiębiorstw budowlanych, PRZZ i ZMS.

  8 V. Inauguracja obchodów Dni Ziemi Świdnickiej w ŚOK. Referat omawiający dorobek regionu wygłosił zastępca przew. Prezydium MRN i PRN Józef Hasek, W części artystycznej wystąpiły zespoły amatorskie. Tegoż dnia w mieście odbyło się otwarcie trzech wystaw: w Rynku (w witrynach sklepowych) – wystawy „Przemysł prezentuje”, na której według oceny jury najlepiej wypadł ZWAP, w Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego (w hallu I piętra Ratusza) – wystawy „Wojenne losy świdniczan”, zorganizowanej przy współudziale ZBoWiD, a w hallu teatru – wystawy z okazji 25-lecia bibliotek świdnickich oraz ex-librisów Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonanych przez młodzież szkolną.

  11 V. Muzeum świdnickie odwiedziła przedstawicielka muzeum w Zagrzebiu.

  11-12 V. Dwudniowe seminarium naukowo-techniczne w filii Politechniki Wrocławskiej z udziałem kierownictw świdnickich zakładów pracy, na temat systemów zarządzania i roli informatyki w procesie kierowania zakładem. Referentami byli pracownicy naukowi Instytutu Organizacji i Ekonomiki Politechniki.

  13 V. Obchód 25 rocznicy uruchomienia Świdnickich Zakładów Przemysłu Wełnianego. Na akademii w Klubie NOT referat okolicznościowy wygłosił dyrektor do spraw produkcyjnych ZPW Jan Habdas. Wielu członków załogi otrzymało odznaczenia państwowe.

  13 V. Spotkanie przedstawicieli zakładów pracy i szkół technicznych z władzami powiatu w ŚOK. Prelekcję pt. „Dzień dzisiejszy i jutro świdnickiego przemysłu” wygłosił Jan Salamon.

  14 V. Młodzież szkolna przeprowadziła uliczną zbiórkę pieniężną na Polski Czerwony Krzyż.

  15 V. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zorganizowało w Czytelni Naukowej sesję popularnonaukową na temat „Wczoraj, dziś i jutro regionu świdnickiego”.

  15 V. Walne Zgromadzenie przedstawicieli członków spółdzielni „Aparatura Pomiarowa” z udziałem 83 delegatów. Obradom przewodniczyła Maria Plizga. Sprawozdanie za rok 1971 złożył prezes zarządu Waldemar Gałczyński, a sprawozdanie Rady Spółdzielni jej przewodniczący Julian Latała. Z czystego zysku wynoszącego 1.199.080 zł, przeznaczono 80.000 zł na cele społeczne, w tym 10.000 zł na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

  15 V. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej wystąpili z koncertem w Bystrzycy Dolnej dla pracowników tamtejszej Fabryki Elementów Budowlanych.

  16 V. W ŚOK wyświetlono amerykański film dokumentalny „Apollo”, o lądowaniu na Księżycu.

  17 V. III Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich o Zabytkach w Klubie „Handlowiec” przy placu Grunwaldzkim, połączony z inauguracją Dni Ochrony Zabytków. Poczta wydała datownik okolicznościowy, którym w kiosku urządzonym w klubie ostemplowano ok. 3000 przesyłek. Do Urzędu Pocztowego wpłynęły ponadto z całego kraju 1562 przesyłki do ostemplowania tym datownikiem.

  17 V. W jednej z sal wykładowych filii Politechniki odbyło się spotkanie studentów z Karolem Dyczką, który mówił o swoich przeżyciach wojennych i Franciszkiem Jarzyną (o kulturze świdnickiej).

  17-19 V. Okręgowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w ŚOK.

  18 V. Na stadionie sportowym został rozegrany mecz piłki nożnej między drużynami „Nachod” CSRS i „Polonia” Świdnica. Wygrała go „Polonia” 1:0.

  19 V. Występ zespołu Polskiego Radia z Warszawy w ŚOK („Program z dywanikiem”).

  20 V. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni „Nowe Życie” w Klubie „Bolko” z udziałem 93 delegatów. Przewodniczył Feliks Matuszek. Zatwierdzono sprawozdania i bilans za rok 1971. Przewodniczącym Rady Spółdzielni był w tym czasie Henryk Bil, a jego poprzednik, Tadeusz Włodkowski pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  20-21 V. Festiwal amatorskich zespołów artystycznych Związku Uchodźców Politycznych z Grecji. Otwarcie odbyło się w ŚOK, występy zaś na estradzie w Rynku. Świdnicę reprezentował na festiwalu zespół „Aris”.

  21 V. W hali sportowej odbył się międzynarodowy turniej w skokach akrobatycznych z udziałem zespołów ZSRR, NRD i Bułgarii W skokach na batucie jedno z pierwszych miejsc zajęła Halina Wiącek.

  21 V. W Czytelni Naukowej podsumowano konkurs historyczny „Ja i moje miasto”. Obecna była Danuta Hanulanka, autorka książki o zabytkach Świdnicy.

  25 V. Obchód Dnia Działacza Kultury (ŚOK).

  25 V. Walne zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie PSS. Obradom przewodniczył Adam Czyż, a informację o planach budownictwa mieszkaniowego w mieście przedstawił dyrektor ODIM J. Wróblewski.

  25-26 V. Ogólnopolskie sympozjum naukowe, zorganizowane przez Fabrykę Wagonów i zakładowe koło Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich na temat: „Przetwórstwo pianek poliuretanowych, powłok epoksydowych i laminatów poliestrowo-szklanych”. W obradach uczestniczyli przedstawiciele francuskich firm: Secmer i Sodethane.

  26 V. Z okazji 25-lecia Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło się w Czytelni Naukowej spotkanie z prof. Ireną Lepalczyk (Łódź) i dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie doc. dr Józefem Korpałą.

  27 V. Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedziła wycieczka działaczy kulturalnych z Kuby.

  28 V. Świdnicki hufiec ZHP zorganizował zlot 2.300 zuchów i harcerzy w Strzegomiu. Wzięła w nim udział także delegacja radzieckich pionierów.

  30 V. Zmarł Piotr Waluk, były długoletni (pierwszy) kierownik Szkoły Podstawowej nr 1.

  30 V. W lokalu redakcji „Gazety Robotniczej” przy ulicy [Stefana] Żeromskiego odbyła się narada w sprawie rozwoju świdnickiej kultury, z udziałem przedstawicieli miejscowych władz oraz działaczy kultury.

  31 V. W pomieszczeniach pomocniczych ŚOK czynna była w okresie 9-31 maja wystawa Klubu Krótkofalowców. Pokazano na niej aparaty nadawczo-odbiorcze i karty potwierdzające nawiązanie łączności z różnymi krajami. Klub zrzeszał 15 członków, jego prezesem był Józef Cygan (posiadał łączność ze 196 krajami), a sekretarzem Seweryn Wojtusiak. Klub działał od 1967 roku bez dotacji finansowych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz