1972.06 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 000
 • 1 VI. Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został Ryszard Nowiński (jego poprzednikiem na tym stanowisku był Władysław Bieniasz).

  3 VI. VII Igrzyska Sportowe Szkół Średnich i Zawodowych na stadionie miejskim, z udziałem 200 zawodników z 15 szkół. Pierwsze miejsca przypadły chłopcom z Technikum Mechanicznego i dziewczętom z Liceum Pedagogicznego.

  5 VI. Zawarcie umowy między Kliniką Okulistyczną we Wrocławiu i dyrekcją Szpitala Miejskiego w Świdnicy o zorganizowaniu przy oddziale okulistycznym szpitala placówki naukowej w zakresie schorzeń siatkówki ocznej.

  7 VI. Dyrekcja Teatru Polskiego we Wrocławiu przyznała dla II LO nagrodę w wysokości 2.000 zł, ufundowaną przez Wydział Kultury PWRN, za wyniki osiągnięte w konkursie „Młodzież poznaje teatr”. Ponadto nagrodę specjalną za najliczniejszą obecność na przedstawieniach teatralnych otrzymało Liceum Pedagogiczne. Organizatorami tej akcji w obu szkołach byli nauczyciele: Jerzy Tarnacki (II LO) i Idalia Jarzynowa (Liceum Pedagogiczne).

  8 VI. Prezydium MRN i PRN wystąpiło z inicjatywą powołania Rady Koordynacyjnej do Spraw Stowarzyszeń, której celem miało być koordynowanie ich działalności i ściślejsza współpraca z wydziałami prezydium. Powołana Rada w praktyce jednak nie przejawiła większej aktywności. W Świdnicy działało wówczas ogółem 49 różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Lokalizacja ich siedzib była następująca:

  1. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – plac Grunwaldzki 2
  2. Zjedn. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Rynek 26
  3. Związek Inwalidów Wojennych – [Marcelego] Nowotki [Długa] 1
  4. Związek Młodzieży Socjalistycznej – Aleja Niepodległości 11
  5. Zrzeszenie Studentów Polskich – Ofiar Oświęcimskich 33
  6. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Rynek 32
  7. Związek Młodzieży Wiejskiej – Aleja Niepodległości 11
  8. Polski Czerwony Krzyż – plac Grunwaldzki 9
  9. Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy – Rynek 30
  10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Rynek 37 (Ratusz)
  11. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – Frontu Narodowego [Franciszkańska] 5
  12. Związek Harcerstwa Polskiego – Bolesława Chrobrego 1
  13. Zrzeszenie Prawników Polskich – Różana 2
  14. Liga Obrony Kraju – Jagiellońska 7
  15. Liga Kobiet – Aleja Niepodległości 11
  16. Związek Uchodźców Politycznych z Grecji – [Karola] Marksa [Kotlarska] 18
  17. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej – 1 Maja 21
  18. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – Aleja Niepodległości 11
  19. Polski Związek Niewidomych – Aleja Niepodległości 4
  20. Stowarzyszenie „PAX” – [Władysława] Kniewskiego [Mieczysława Kozara-Słobódzkiego] 35
  21. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów – Bohaterów Getta 19
  22. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Hanki Sawickiej [Wałbrzyska] 37
  23. Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. – Rynek 43
  24. Polskie Towarzystwo Lekarskie – Westerplatte 24
  25. Związek Nauczycielstwa Polskiego – [Karola] Świerczewskiego [Grodzka] 12
  26. Polski Związek Filatelistyczny – Zofii Jaroszewicz [Wodna] 1
  27. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – plac Grunwaldzki 3
  28. Społeczny Komitet Walki z Gruźlicą – plac [Włodzimierza] Lenina [świętej Małgorzaty] 2
  29. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Rynek 15
  30. Naczelna Organizacja Techniczna – [Waleriana] Łukasińskiego 26
  31. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Rynek 44
  32. MKS „Polonia” – Rynek 25
  33. Powiatowe Zrzeszenie LZS – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  34. Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – Pionierów [Pionierów Ziemi Świdnickiej] 37
  35. Ludowy Klub Sportowy „Świdnica” – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  36. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” – Aleja Niepodległości 11
  37. Zarząd Powiatowy TKKF – Pionierów [Pionierów Ziemi Świdnickiej] 37
  38. Szkolny Związek Sportowy – 1 Maja 21
  39. Polski Związek Motorowy – Rynek 24
  40. Automobilklub Dolnośląski – Rynek 34
  41. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  42. Dolnośląski Związek Hodowców i Producentów Drobiu – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  43. Polskie Zrzeszenie Plantatorów Roślin Włóknistych – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  44. Rejonowy Związek Plantatorów Roślin Oleistych – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  45. Związek Plantatorów Roślin Okopowych – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  46. Dolnośląski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza – [gen. Władysława] Sikorskiego 1
  47. Polski Związek Wędkarski – Teatralna 4
  48. Zarząd Powiatowy Pracowniczych Ogródków Działkowych – [Kazimierza] Pułaskiego
  49. Koło Powiatowe Hodowców Koni – Łukowa 2.

  8 VI. Walne Zgromadzenie członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Klubie NOT, z udziałem 83 osób. Obradom przewodniczył Zbigniew Olesiński. Zatwierdzono bilans za 1971 rok (obrót – 12.260.990 zł, zysk – 586.259 zł). Z czystej nadwyżki postanowiono przekazać m.in. 1.466 zł na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Członkowie spółdzielni opodatkowali się też w wysokości 15% od każdego rachunku na fundusz budowy pawilonu handlowego rzemiosła.

  10 VI. Oddanie do użytku bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Bohaterów Getta 2-6 (36 mieszkań, 108 izb).

  24 VI. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej obchodziły 25-lecie swego istnienia. W teatrze odbyła się akademia okolicznościowa i występ zespołu „Program z dywanikiem” Polskiego Radia. Z okazji jubileuszu ustanowiono też odznakę „Zasłużony pracownik ZEM”. W ciągu następnych 5 lat otrzymało ją 112 osób.

  24 VI. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Inwalidów w Klubie WSS „Społem”, z udziałem 209 osób, w tym 164 członków. Obradom przewodniczył Sylwester Rzepka. Uchwalono zmianę nazwy na „Spółdzielnia Inwalidów „INTROKART” w Świdnicy”. Spółdzielnia zatrudniała 319 osób, w tym 248 inwalidów. W dziale papierniczym uruchomiono zakład pracy chronionej, w którym zatrudniono 63 osoby umysłowo upośledzone. W I półroczu 1972 roku uruchomiono klub zakładowy przy ulicy Bohaterów Getta oraz koło sportowe „Start”. W sanatoriach przebywało w 1971 roku 27 osób, na obozach rehabilitacyjnych 2 osoby.

  27 VI. Sesja MRN i PRN. Zatwierdzono plan rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i powiatu do roku 1975 oraz program rozwoju kultury w tym okresie. Pożegnano też dotychczasowego wiceprzewodniczącego prezydium Zenona Burskiego, przechodzącego na stanowisko naczelnego dyrektora Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich (ODIM).

  W czerwcu odbył się przegląd zuchowych i harcerskich zespołów artystycznych. W grupie szkół średnich I miejsce zajął szczep przy Technikum Mechanicznym (zespół muzyczny) i szczep „Ślężan” przy Liceum Pedagogicznym (zespół wokalny). W grupie zuchów triumfowały zespoły ze Strzegomia i Jaworzyny, III miejsce zajęła Szkoła nr 11 w Świdnicy.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz