1972.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 675
 • 1 X. Przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium MRN i PRN utworzono Terenowy Zespół Usług Projektowych, którego zadaniem było zaspokajanie potrzeb budownictwa indywidualnego i drobnych inwestycji państwowych, spółdzielczych i społecznych na terenie miasta i powiatu. Na kierownika TZUP został powołany Andrzej Banasiak.

  6-8 X. Występy-recitale piosenkarki Ireny Santor. Artystka wystąpiła w Świdnicy ponownie w dniu 26 października.

  9 X. Przekazanie przez Prezydium MRN w trwały zarząd i użytkowanie posesji przy ulicy Wrocławskiej 3 Powiatowemu Zarządowi Weterynarii.

  10 X. Narada poświęcona akcji „Porządek” w Prezydium MRN i PRN. Powołano na niej sztab do spraw porządkowych w składzie 23 osób pod przewodnictwem Franciszka Łukasiewicza.

  10 X. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolenia partyjnego w Klubie „Renifera”. Wykład inauguracyjny wygłosił sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan.

  12 X. Akademia z okazji 29 rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego, w auli II LO, z udziałem przedstawicieli władz. Świdnickim oficerom rezerwy wręczono odznaczenia i nominacje.

  12 X. Połączenie Powiatowego i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w ramach integracji administracji terenowej. Przewodniczącym wybrany został Adam Czyż, dyrektor PKS.

  12 X. Wizyta konsula generalnego NRD Ernsta Dutke w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Na spotkaniu z dyrekcją i aktywem pracowniczym fabryki wymieniono informacje odnośnie współpracy technicznej ŚFUP z bratnimi zakładami produkującymi pompy w Halle.

  14 X. Obchód Dnia Nauczyciela. Obecni byli: I sekretarz KP PZPR Zbigniew Gidziński, sekretarz PK ZSL Józef Urczyński, przewodniczący MRN Zbigniew Fedorowicz i prezes Zarządu Okręgu ZNP z Wrocławia Fr. Śmiałek. Okolicznościowy referat wygłosił inspektor szkolny Józef Galica. 34 nauczycieli otrzymało odznaczenia państwowe, związkowe i regionalne. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Podwórkowa z Gdańska oraz zespół Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.

  16 X. W Państwowej Szkole Muzycznej w ramach obchodów Dnia Nauczyciela odbył się jubileusz 25-lecia pracy w PSM Bolesława Janczarskiego oraz 15-lecia pracy Krystyny Białoruckiej i Eugeniusza Mireckiego.

  19 X. Spotkanie dyrekcji „Ruchu” z aktywem nauczycielskim, najbardziej zaangażowanym w pozyskiwaniu nowych prenumeratorów prasy radzieckiej.

  19-20 X. III ogólnokrajowe sympozjum w Fabryce Wagonów na temat: „Systemy i elementy hydrauliki sterowniczej i siłowej”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele firmy amerykańsko-duńskiej „Racine-Rex”.

  21 X. W sali fresków Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego otwarto wystawę „Dzieci oskarżają” zorganizowaną przy współudziale Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu. Zebrano na niej dokumenty i zdjęcia ilustrujące gehennę dzieci polskich w obozach hitlerowskich. W otwarciu wystawy uczestniczyła delegacja byłych więźniów obozów koncentracyjnych z Francji.

  21-22 X. Występy Państwowego Teatru z Jeleniej Góry („Babie lato” Arbuzowa).

  22 X. Rajd samochodowy zorganizowany przez świdnicką delegaturę Automobilklubu pod patronatem „Elmot”. Pierwszą nagrodę stanowił puchar ufundowany przez Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz