1973.01 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 793
 • 1 I. Utworzenie Powiatowego Zarządu Dróg i Mostów. Powstał on przez połączenie miejskich służb drogowych, działających dotąd odrębnie w Strzegomiu i Świdnicy. Dyrektorem PZDiM został mianowany Lesław Ryczan.

  1 I. Przekazanie Stacji Kontroli Pojazdów Samochodowych do Technicznej Obsługi Samochodów we Wrocławiu. Kierownikiem SKPS był w tym czasie Stanisław Musiał.

  5 I. Ogólnopolskie zawody pływackie na krytym basenie z udziałem 115 zawodników (w tym 44 kobiet), reprezentujących kluby: AZS, „Polonia”, „Lotnik”, „Spójnia”, „MKS Pałac Młodzieży” (Warszawa) i „Stilon” (Gorzów).

  8 I. Uruchomienie w Urzędzie Pocztowym punktu celnego przyjmowania paczek wysyłanych za granicę. Poprzednio sprawy te załatwiały Urzędy we Wrocławiu i Wałbrzychu.

  9 I. Ekipa telewizyjna z Warszawy filmowała zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego do niedzielnej audycji „Telewizyjny Ekran Młodych”.

  12 I. Występy zespołu „No to co” w sali ŚOK.

  15 I. Zmarł Włodzimierz Skoryk, dyrektor zespołu szkół zawodowych CBS (Technikum Ekonomiczne). Miał 45 lat.

  16 I. Posiedzenie Prezydium PK Frontu Jedności Narodu. Dokonano oceny 14-letniej akcji zbiórek na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów w związku z zakończeniem działalności Powiatowego Komitetu FBSil. W latach 1958-1972 społeczeństwo miasta zebrało na ten cel kwotę 26.851.943 zł, z czego 66% wyniosły świadczenia pracowników gospodarki uspołecznionej. Ze środków SFBSil zbudowano Szkołę Podstawową nr 6 przy ulicy Zofii Jaroszewicz [Wodna] (koszt budowy – 9.874.000 zł), modernizowano Szkołę Podstawową nr 10 (1.950.000 zł), Szkołę Podstawową nr 1 (1.705.000 zł) oraz internat Liceum Medycznego (2.126.000 zł), przeprowadzono adaptację budynku na salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 15 (1.500.000 zł), wydatkowano też 500.000 zł na wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich. Jednocześnie Prezydium Powiatowego Komitetu FJN powołało Powiatowy Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w 34-osobowym składzie. Prezydium ukonstytuowało się następująco: przewodniczący – Zbigniew Fedorowicz (przewodniczący Prezydium MRN i PRN), zastępcy przewodniczącego: Mirosław Ryniec (kierownik Wydziału Zdrowia) i Feliks Krawczyk (przewodniczący PRZZ), sekretarz – Tadeusz Garwoliński (zastępca kierownika Wydziału Zdrowia), członkowie: Mieczysław Sikociński (dyrektor Banku Spółdzielczego), Józef Urczyński (sekretarz PK ZSL) i Jan Wróbel (instruktor KP PZPR). Komitet wystosował apel do zakładów pracy o wpłacanie kwot na NFOZ.

  16-17 I. Występy Państwowego Teatru z Wałbrzycha („Pierwszy dzień wolności” Leona Kruczkowskiego).

  18 I. Do kadry narodowej w akrobatyce powołani zostali z Klubu „Polonia”: Dorota Zając, Henryk Krekora, Emil Szczęsny, Józef Jajuga, Andrzej Rudnicki i Emil Góralewski.

  19 I. Występ zespołu „Gdańska kapela podwórkowa” w ŚOK. Występ powtórzono 28 stycznia.

  19 I. Narada aktywu 12 największych zakładów produkcyjnych w KP PZPR w sprawie poprawy gospodarki materiałowej.

  20 I. Załoga ZWAP otrzymała dyplom uznania i podziękowanie od I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza za wykonanie w roku 1972 dodatkowej produkcji w ramach akcji „20 miliardów”.

  20 I. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Czerwone gitary” w ŚOK.

  21 I. W Świdnickich Zakładach Artykułów Technicznych uruchomiono produkcję plomb aluminiowych, dotąd w Polsce nie wyrabianych.

  24 I. Rozpoczęcie budowy Wytwórni Prefabrykowanych Elementów Wielkopłytowych (Fabryki Domów) przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Południe”.

  25 I. Reprezentacja Związku Nauczycielstwa Polskiego ze Świdnicy wygrała finał turnieju siatkówki kobiet o mistrzostwo Zarządu Okręgu ZNP we Wrocławiu.

  26 I. Występ Państwowego Teatru z Wałbrzycha („Sonata Patetyczna”).

  29 I. Mistrzostwa szkół średnich miasta i powiatu w siatkówce dziewcząt w sali gimnastycznej II LO. W finale drużyna II LO pokonała drużynę Technikum Ekonomicznego.

  29 I. Narada aktywu propagandowego i dyrektorów zakładów przemysłowych w ZWAP. Przewodniczył sekretarz KP PZPR Tadeusz Sajan, obecny był I sekretarz KP PZPR Zygmunt Kosmala. Z dorobkiem ZWAP na polu pracy ideowo-wychowawczej zapoznał zebranych sekretarz Komitetu Zakładowego do spraw propagandy Jan Berkowski. M.in. przesłuchano taśmy archiwalne z nagraniami audycji radiowęzła zakładowego.

  31 I. 30 zakładów w mieście i powiecie odpowiedziało na apel KC PZPR i Prezydium Rządu o podejmowanie dodatkowych zobowiązań produkcyjnych. Łącznie zadeklarowano zobowiązania wartości 160 mln zł, w tym Fabryka Wagonów – 38,4 mln zł, ŚFUP – 13 mln zł i ZWAP – 12 mln zł.

  W II LO uruchomiono nowoczesny gabinet do nauki języków obcych, wyposażony w aparaturę elektroniczną, 28 magnetofonów i kabiny dla uczniów. Koszt instalacji wyniósł 400.000 zł.

  Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 została mianowana Lucyna Malinowska.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz