1973.04 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 324
 • 1 IV. Dyrektorem budującej się „Fabryki Domów” został mianowany Antoni Bagiński, dotychczasowy pracownik ODIM.

  1 IV. Po przegranym w tym dniu meczu piłki nożnej z „Polarem” Zakrzów 0:2 świdnicka „Polonia” znajdowała się na 2 miejscu (po „Lotniku” Wrocław) w rozgrywkach I grupy Ligi Okręgowej.

  1 IV. 971 uczestników, w tym 564 kobiety, wzięło udział w powiatowych biegach przełajowych. I miejsce zdobyło Liceum Medyczne, II – ZSZ przy ZEM.

  2 IV. Nadanie przez Zarząd Główny TPPR Bibliotece Publicznej „Złotej Odznaki Honorowej” za zasługi w krzewieniu idei przyjaźni i braterstwa między narodami Polski i Związku Radzieckiego.

  8 IV. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Pro Contra” w ŚOK.

  8 IV. Dzień Czynu Społecznego Spółdzielcy (niedziela). Pracownicy i członkowie WSS „Społem” porządkowali i remontowali sklepy, piekarnie i inne placówki spółdzielcze.

  10 IV. Dyrektorem Świdnickiego Ośrodka Kultury został dotychczasowy kierownik Klubu ZWAP, Wróblewski. Pełnił tę funkcję do 21 maja 1973 roku.

  10 IV. Stanowisko I zastępcy dyrektora ZWAP objął inż. Jan Zbigniew Salamon, poprzednio zastępca dyrektora do spraw technicznych.

  12 IV. VIII powiatowy zjazd delegatów PCK wybrał nowe władze. Prezesem Powiatowego Zarządu Oddziału został Władysław Refcio. Na zjeździe obecny był prezes Wojewódzkiego Zarządu PCK Stefan Nowotnik. Świdnicka organizacja PCK liczyła 9.880 członków należących do 98 kół terenowych oraz ponad 7.000 członków zrzeszonych w 108 kołach szkolnych.

  13 IV. Występ Teatru Współczesnego z Wrocławia („Lizystrata” Arystofanesa).

  14 IV. Rozszerzone plenarne zebranie Zarządu Oddziału ZBoWiD z udziałem aktywu kół terenowych, połączone z obchodem Dnia Kombatanta. Referat wygłosił szef Powiatowego Sztabu Wojskowego płk. Czesław Bartkiewicz. Podsumowano też przebieg zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach.

  14 IV. Tytuł „najlepszego nauczyciela i wychowawcy młodzieży” w ŚFUP został drogą plebiscytu przyznany Bronisławowi Czaji.

  25 IV. Plenum KP PZPR dokonało analizy kwalifikacji kadry kierowniczej w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i handlu.

  26 IV. Zmarł Stefan Sienkiewicz, były dyrektor Technikum Elektrycznego. Miał lat 42.

  27 IV. Sesja popularno-naukowa na temat ochrony środowiska, zorganizowana przez TWP i Ligę Ochrony Przyrody w sali posiedzeń PMRN przy ulicy 1 Maja 21. Przewodniczył Zenon Burski, referentami zaś byli: docent dr Marciniak z Wrocławia i inż. Ryszard Nowiński. Obecnych było ok. 100 osób.

  27 IV. Wspólne posiedzenie zarządów ZMS, ZMW i ZHP. Powołano Powiatową Radę Federacji Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Jej przewodniczącym został wybrany Edward Fiszer.

  29 IV. Dzień Czynu Społecznego (niedziela). Pracownicy zakładów i mieszkańcy miasta wykonali szereg prac na rzecz miasta, głównie przy porządkowaniu parków i innych terenów zielonych.

  29 IV. Uroczystość 15-lecia działalności Koła polonistów, nauczycieli szkół świdnickich w Klubie Liceum Pedagogicznego. Otwarcia dokonała Janina Tołłoczkowa, sprawozdanie z prac Koła złożyła Idalia Jarzynowa. Z Wrocławia przybyli dawni członkowie: Wiktoria Słowik i Tadeusz Pajdała. Od roku 1958 odbyło się ogółem 346 zebrań Koła, na których omawiano zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego oraz nowe wydawnictwa, premiery teatralne i filmowe itd.

  30 IV. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Wytwórni Prefabrykowanych Elementów Wielkopłytowych (Fabryki Domów). Akt głosił m.in.: „W wyniku inicjatywy KP PZPR w Świdnicy oraz Prezydium MRN i PRN w Świdnicy i Prezydium PRN w Dzierżoniowie, wyrażająca żywotne interesy społeczeństwa regionu świdnicko-dzierżoniowskiego rozpoczęto w dniu 24 stycznia 1973 roku budowę WPEW w Świdnicy. Podstawowym zadaniem tego Zakładu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej dynamicznie rozwijającego się regionu świdnicko-dzierżoniowskiego. Budowa realizowana jest przy wydatnej pomocy finansowej i rzeczowej zakładów przemysłowych”. Zakłady przekazały ogółem 85 mln zł. Największe udziały. wniosły: ZEM, ŚFUP, ZWAP i Fabryka Wagonów.

  30 IV. W Fabryce Wagonów oddano do użytku budynek głównej hali montażowej. Mieszczą się w nim też: jadalnia, szatnia, umywalnie i punkt felczerski.

  W dorocznym konkursie „Młodzież poznaje teatr” organizowanym przez wrocławski Teatr Polski i Kuratorium jedną z trzech nagród uzyskało II LO (opiekun Jerzy Tarnacki).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz