1973.05 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 303
 • 3 V. Uroczystość 25-lecia istnienia Technikum Mechanicznego. Wzięli w niej udział: wiceminister Aleksander Kopeć, przedstawiciel Ministerstwa Oświaty i Wychowania Zbigniew Chmieliński, kurator wrocławskiego okręgu szkolnego Jerzy Jakubowski, dyrektorzy szkół i zakładów pracy. Technikum otrzymało imię Mikołaja Kopernika i sztandar ufundowany przez załogę ZWAP. O historii szkoły mówił dyrektor Józef Michajłowicz. Technikum powstało początkowo jako Szkoła Przemysłowa przy ZWAP, przekształcona następnie w Gimnazjum Elektryczne. Jej pierwszym dyrektorem był Kazimierz Rosłanowski. W roku 1958 powołano Społeczny Komitet Budowy Technikum, którego gmach wzniesiono przy ulicy [gen. Władysława] Sikorskiego. Uczęszczało doń 2.200 uczniów i słuchaczy dorosłych.

  3, 5 V. Występy duetu wokalnego – Zofia i Zbigniew Framerowie w ŚOK z programem „Piosenka dla ciebie”.

  4 V. Na terenie kąpieliska miejskiego oddano do użytku dom wycieczkowy o 33 miejscach noclegowych z kawiarnią i polem namiotowym na 20 stanowisk. Nowy camping otrzymał numer 131.

  9 V. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Breakout” w ŚOK.

  10 V. Przejęcie przez „Ruch” magazynów przy ulicy Jodłowej o powierzchni 360 m kw. Zmodernizowano też w tym czasie rozdzielnię czasopism przy ulicy Jagiellońskiej 28.

  13 V. Wojewódzkie eliminacje szkolnych zespołów artystycznych w ŚOK. Świdnicę reprezentował zespół Szkoły Podstawowej nr 12 z programem „Dziwny sen”, przygotowanym przez nauczycielkę Joannę Jarzynę.

  15 V. Otwarcie wystawy plastycznych prac dziecięcych, stanowiących plon konkursu zorganizowanego przez Świdnicką Bibliotekę Publiczną na temat: „Jak sobie wyobrażam moją miejscowość w przyszłości”. Wystawa czynna była do 8 czerwca.

  18 V. Walne zebranie przedstawicieli Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie PSS. Obradom przewodniczył Adam Czyż. Tematem dyskusji były perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w związku z budową w mieście Wytwórni Wielkiej Płyty. Zebrani zatwierdzili też bilans spółdzielni za 1972 rok w kwocie 244.935.000 zł.

  19 V. Inauguracja obchodów Dni Ziemi Świdnickiej w sali teatru. Referat okolicznościowy wygłosił zastępca przewodniczącego PMRN Józef Hasek. Na akademii wręczono również nagrody miasta, otrzymali je: Stanisław Kosarzewski (dyrektor ŚFUP), Roman Łysakowski (artysta-plastyk), Józef Michajłowicz (dyrektor Technikum Mechanicznego) i Maria Przyborowska (działaczka sportowa). Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dni Ziemi Świdnickiej był Zygmunt Kosmala (I sekretarz KP PZPR), a jego zastępcą Zbigniew Fedorowicz (przewodniczący Prezydium MRN i PRN). Sekretariat Komitetu Organizacyjnego stanowili: Tadeusz Sajan i Józef Hasek. Sekcją propagandy kierował Stanisław Marciniak, techniczną – Zbigniew Salamon, młodzieżową – Edward Fiszer, imprez kulturalnych – Marian Cichoń, imprez sportowych – Daniel Perski, estetyki i dekoracji – Zygfryd Sikorski, czynów społecznych – Ryszard Nowiński.

  19 V. W Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego w sali fresków otwarto wystawy: „Exlibrisy świdnickie” i „Zabytki ziemi świdnickiej”. Autorami eksponowanych exlibrisów byli: Andrzej Andrzejewski i Jerzy Marciniak, zaś wykonawcą zdjęć obiektów zabytkowych – Zbigniew Kołcz. Tegoż dnia w MDK „Bolko” odbyło się otwarcie wystawy znaczków pocztowych o tematyce naukowej, a w kinach „Gdynia” i „Przyjaźń” – wystaw fotogramów pt. „Dorobek kinematografii polskiej”.

  20 V. „Turniej Przemysłowy” na stadionie sportowym z udziałem 4 największych zakładów pracy. I miejsce zajął ZEM, II – Fabryka Wagonów, III -ZWAP, IV – ŚFUP.

  20 V. Na skarpie przy ulicy Wrocławskiej otwarto plenerową wystawę 39 prac plastyków-amatorów świdnickich.

  20 V. W oknie wystawowym Domu Odzieżowego WPTO w Rynku eksponowano od tego dnia fotogazetę, dającą przegląd wydarzeń związanych z obchodami Dni Ziemi Świdnickiej, jakie miały miejsce w dniu poprzednim.

  20 V. W godzinach popołudniowych studenci filii Politechniki Wrocławskiej zorganizowali w Rynku „Żakinadę”.

  21 V. I Powiatowy Sejmik Młodych Racjonalizatorów w Klubie ZWAP przy ulicy [Juliana] Marchlewskiego [Księżnej Agnieszki]. Tegoż dnia w technikach: Mechanicznym, Budowlanym i Elektrycznym odbyły się sesje popularno-naukowe na temat „Racjonalizacja i postęp techniczny”.

  21 V. W foyer teatru otwarto wystawę malarstwa i metaloplastyki Mariana Ruszkiewicza oraz rzeźby w drzewie artysty ludowego Józefa Lurki.

  23 V. Konferencja Samorządu Robotniczego w ZWAP, poświęcona sprawom udziału młodzieży w życiu i działalności przedsiębiorstwa. Uchwalono program działania w tym względzie oraz wyasygnowano dodatkowo kwotę 700.000 zł na pożyczki mieszkaniowe na wkłady do Świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i na budowę domków jednorodzinnych.

  24 V. Mecz piłkarski na stadionie sportowym. „Polonia” zwyciężyła drużynę „Vasas” z Budapesztu w stosunku 5:2.

  25 V. Sesja popularno-naukowa w filii Politechniki Wrocławskiej poświęcona Mikołajowi Kopernikowi zorganizowana przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Profesor Jan Trzynadlowski z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił prelekcją pt. „Mikołaj Kopernik jako humanista”, a docent Tadeusz Jarzębowski mówił o Koperniku jako astronomie.

  26 V. Powiatowy Zjazd Czytelniczy zorganizowany przez Świdnicką Bibliotekę Publiczną w ŚOK. W części artystycznej wystąpiły zespoły: Domu Kultury Dzieci i Młodzieży oraz „Świetliki” z Żarowa.

  26 V. Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w ŚOK poprzedzony prelekcją „Działalność i osiągnięcia muzyczne na Dolnym Śląsku”.

  27 V. Koncert amatorskich zespołów artystycznych greckich na estradzie w Rynku.

  27 V. II Rajd Świdnicki, zorganizowany przez delegaturę Automobilklubu Dolnośląskiego. II miejsce zajął Kazimierz Olszycki (ZEM) na Fiacie 126p.

  30 V. Obchód Dnia Działacza Kultury w ŚOK. Obecny był kierownik Wydziału Kultury PWRN Edward Paliński. Referat okolicznościowy wygłosił kierownik Wydziału Kultury Prezydium MRN i PRN Marian Cichoń. Kierowniczka biblioteki zakładowej ZWAP Joanna Doszla otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Uroczystość zakończył spektakl Państwowego Teatru z Jeleniej Góry: „Rachunek nieprawdopodobieństwa” [Jerzego] Jurandota.

  W połowie maja wyszedł z druku wydany przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej „Rocznik Świdnicki 1973″, objętości 180 stron, w nakładzie 1.000 egzemplarzy. Treść: Słowo wstępne. Mieczysław Przenzak – Dlaczego gryf? (dzieje herbu Świdnicy). Józef Hasek – Wybrane zagadnienia z problemów rolnictwa w powiecie świdnickim. Adam Trzybiński – Dzieje Dolnośląskich Zakładów Chemicznych w Żarowie w latach 1854-1962. Stanisław Kotełko – Pionierskie lata I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Franciszek Jarzyna – Materiały do dziejów teatru świdnickiego (Repertuar). Ryszard Łukasik – Drzewa i krzewy Świdnicy. Władysław Grubiak – Wspomnienia z budowy cukrowni w Pakistanie. Danuta Sajdak – Kronika roku 1972. Witold Malinowski – Miasto i powiat w liczbach.
  Zdjęcia – Zbigniew Kołcz i archiwum. Projekt okładki – Andrzejewski. Redakcja całości – Zdzisław Grontkowski.

  Z okazji Dni Ziemi Świdnickiej wydana została przez Wydział Kultury PMiPRN jednodniówka pt. „Konkrety” (8 stron, nakład 1.300 egzemplarzy). Projekt, opracowanie stylistyczne i techniczne – Zdzisław Grontkowski. Treść: Marian Cichoń – Świdnicki Maj. Program działania. Najpilniejsze zadania dla przemysłu. Obniżka kosztów materiałowych. A może kombinat? Wielka płyta. W walce o ład. M.in. zawierała sylwetki pionierów – (Karol Dyczko, Erazm Szczęsny, Leon Bober), Do banku 30 miliardów. Nowa rola szkoły. Nowe kierunki, ludzi dobrej roboty – (Jerzy Lankiewicz, Stanisław Pawlak, Stanisław Prymus, Władysław Kubin, Piotr Siemieniako, Emilia Piątek), Mistrzowski tytuł po raz ósmy (siatkarek-juniorek KS „Polonia” – Jadwiga Aszkiełowicz, Iwona Szczurek, Elżbieta Krekora, Elżbieta Garwolińska, Helena Micuda, Grażyna Zabielska, Krystyna Wiśniewska, Róża Bilicka, Ewa Strugała, Maria Furtak).

  WSS „Społem” uruchomiła pawilon handlowy w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz