1973.09 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 713
 • 1 IX. Objęcie stanowiska dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury przez Stanisława Bańdziaka, dotyczące nauczyciela Liceum Pedagogicznego. Pozostawał nim do 28 stycznia 1974 roku.

  1 IX. Kierownikiem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Prezydium MRN i PRN został Zenon Pawelec, a kierownikiem Zarządu Gospodarki Terenami – Sławomir Leszczyński.

  1 IX. Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli przekształcone zostało w Studium Wychowania Przedszkolnego. W skład grona nauczycielskiego wchodzili: Janusz Musiej (dyrektor), Janina Kocemba (zastępca dyrektora), Edward Bienias, Barbara Bortkiewicz, Celina Chlebicka (z domu Moczek), Zdzisław Christ, Marian Dobrzyński, Bronisława Dor, Marian Dudek, Elżbieta Fedyszyn, Maria Grabas, Małgorzata Greń, Idalia Jarzynowa, Joanna Jarzynówna, Danuta Kotełko, Anna Kudła, Władysław Lechota, Teresa Łyczkowska, Edmund Nawrocki, Adam Podhorodecki, Maria Przyborowska, Janina Szczerbak, Zofia Witkowska, Aniela Zającowa, Marian Zaleski, Kazimiera Żelazna i Jan Dembowski (bibliotekarz).

  1 IX. Grono pedagogiczne I LO im. Jana Kasprowicza na początku roku szkolnego 1973/1974 tworzyli: Cz. Bednarska (dyrektor), M. Ossowski, J. Sęsoła, K. Rozumowska, G. Skoczek, M. Skowronek, W. Smętek, J. Sysło, A. Szeremeta, J. Dolata, J. Jaworska, M. Kochan, H. Stróżyńska, A. Steinberg, W. Włodarczyk, J. Wołczko, H. Zawada, A. Kosmowski, M. Kostecka, Kulińska, E. Łuczyńska i E. Paluszczak.

  1 IX. W skład grona Liceum dla Pracujących wchodzili: H. Horodyska (dyrektor), D. Kuklińska, D. Stolarska, I. Frydrychowicz, K. Bełz, T. Gawrońska, W. Janek, D. Ligocka i E. Tabor.

  1 IX. Grono pedagogiczne Państwowej Szkoły Muzycznej u progu nowego roku szkolnego stanowili: Eugeniusz Mirecki (dyrektor), Krystyna Białorucka, Łucja Dubin, Alfred Dudziak, Kazimiera Germak, Edward Greszta, Anna Horodyska, Bolesław Janczarski, Ewa Strumińska, Barbara Lipińska, Mieczysław Moczarski, Zygmunt Gefert, Urszula Perwejnis, Elżbieta Rosińska, Bogumiła Szałaj, Piotr Wąsik, Jacek Graca i Zdzisław Natanek.

  2 IX. Uroczystość wręczenia sztandaru Miejskiemu Kołu ZBoWiD. Koło powstało na początku 1973 roku.

  14-15 IX. Występy Teatru Współczesnego z Wrocławia („120 przygód Koziołka-Matołka” według Kornela Makuszyńskiego).

  15 IX. W pierwszej połowie września 20 studentów Akademii Medycznej z Wrocławia przeprowadziło wszechstronne badania 220 spawaczy zatrudnionych w Fabryce Wagonów.

  15 IX. Wizyta w Świdnicy wiceministra handlu wewnętrznego i usług Teresy Andrzejewskiej, połączona z kontrolą lokalizacji i zaopatrzenia sklepów. Ocena wypadła pozytywnie.

  16 IX. Mistrzostwa szkół podstawowych w pływaniu na krytym basenie. Najwięcej punktów zdobyła szkoła nr 6.

  21 IX. PK FJN powołał 12-osobowy zespół do spraw obrzędowości świeckiej. Jego przewodniczącym został prokurator Władysław Gawroński, zastępcą przewodniczącego – Ryszard Ślusarczyk, sekretarzem – Regina Hałas.

  21 IX. Przewodniczącą koła ZMS w Prezydium MRN i PRN została wybrana Krystyna Hauda, koła przy ODIM – Zdzisław Pasternak, a koła przy MZBM – Teresa Szostak.

  22-29 IX. Siedmiodniowa wycieczka do Budapesztu, organizowana przez ZMS przy ŚFUP. Wzięło w niej udział 47 osób.

  24 IX. Występ zespołu muzyczno-wokalnego „Czerwone Gitary”.

  27 IX. Plenum KP PZPR zatwierdziło program kierunków rozwoju społeczno-gospodarczago miasta i powiatu do roku 1990. W obradach uczestniczył przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Antoni Trembulak. Na tymże posiedzeniu powołany został na stanowisko sekretarza propagandy KP Zenon Szymonowicz. Jego poprzednik, Tadeusz Sajan przeszedł do służby dyplomatycznej.

  27 IX. Przewodniczącym koła ZMS przy Świdnickich Zakładach Artykułów Technicznych został wybrany Tadeusz Kaczmarczyk.

  29 IX. Zakończyła się rozpoczęta 1 września kampania wyborcza samorządu mieszkańców. Do 74 komitetów domowych wybrano 374 osoby. W zebraniach wyborczych uczestniczyło ogółem 1.750 mieszkańców. Z kolei w okresie od 25 września do 8 października wybrano 9 komitetów osiedlowych (w tym 1 spółdzielczy), do których weszło 237 osób.

  29 IX. Rajd górski, zorganizowany przez Oddział PTTK z udziałem 260 osób. Zakończenie rajdu nastąpiło w schronisku „Andrzejówka”.

  30 IX. „Niedziela czynu partyjnego” dla pracowników ZEM. Wzięło w niej udział 386 osób. Uporządkowano świetlicę po przebudowie i jej otoczenie oraz przeprowadzono szereg prac porządkowych na terenie zakładu. Ogólna wartość czynu wyniosła 39.528 zł.

  40 nauczycieli świdnickich otrzymało odznaki „Zasłużonego opiekuna”, m.in.: Wanda Rosłanowska (Szkoła [Podstawowa] nr 10), Katarzyna Orzech (Szkoła [Podstawowa] nr 12), Janina Nakonieczna (Szkoła [Podstawowa] nr 3), Genowefa Szymonowicz (Szkoła [Podstawowa] nr 16) i Leon Bylica (Technikum Budowlane).


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz