1973.10 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 184
 • 1 X. Utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej, zespalający lecznictwo zamknięte, otwarte i pomoc doraźną. Zasięgiem działania obejmował on miasto Świdnicę oraz gminy: Świdnica, Lutomia i Marcinowice. Ośrodek rehabilitacji poszpitalnej w Bystrzycy Górnej podporządkowano ZOZ-owi w Świebodzicach. Dyrektorem ZOZ w Świdnicy został mianowany Janusz Dytewski.

  1 X. Ogólnopolskie Forum Młodych Twórców Nauki i Techniki. Laureatem nagrody im. Kopernika został inż. Wiesław Borgosz, przewodniczący koła SIMP w Fabryce Wagonów.

  4 X. Sesja popularnonaukowa z okazji 200-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej, zorganizowana przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Przewodniczył Mieczysław Winiarz.

  5 X. Powołanie przez Prezydium MRN i PRN 30-osobowej Powiatowej Rady Rozwoju Kultury. Zadaniem jej było programowanie i koordynowanie działalności kulturalno-artystycznej. Przewodniczącym rady został Ireneusz Kmiecik, dyrektor Zakładów Wyposażenia Elementów Budownictwa w Bystrzycy Górnej, jego zastępcą dyrektor Z. Gidziński. a sekretarzem – Marian Cichoń.

  7 X. Na stadionie sportowym odbyły się wojewódzkie eliminacje drużyn żeńskich medyczno-sanitarnych.

  7 X. Występ Bolesława Gromnickiego i Kwartetu Warszawskiego w ŚOK.

  8 X. W bloku Ratusza (Rynek 44) otwarta została czytelnia społeczno-polityczna.

  9 X. Sesja MRN i PRN (ostatnia w kadencji) poświęcona omówieniu realizacji programu wyborczego oraz wnioskom i postulatom wyborców.

  9 X. Spotkanie nauczycieli-emerytów z okazji Dnia Nauczyciela w ŚOK. Przemawiali: prezes ZNP Harańczyk i kierownik Wydziału Oświaty Galica. W części artystycznej wystąpił Państwowy Teatr z Wałbrzycha z komedią „Pepsi”.

  9 X. Zmarł Ignacy Leśniak, długoletni nauczyciel Liceum Pedagogicznego i działacz sportowy. Pogrzeb odbył się w dniu 11 października.

  10 X. Ukonstytuował się nowy zarząd Koła Pionierów przy Towarzystwie Regionalnym Ziemi Świdnickiej. Przewodniczącym został dr Edmund Zaporowski, zastępcami przewodniczącego – dr Beneszkowa i Czesław Czwartos, sekretarzem – Eugenia Wolfram.

  12 X. Obchód 30-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego w ŚOK.

  12 X. Siatkarki „Polonii”: Celina Aszkiełowicz i Alina Nowak-Pluskota wzięły udział w tournée reprezentacji Polski po Meksyku i Kubie.

  13 X. Akademia z okazji Dnia Nauczyciela w ŚOK. Najbardziej zasłużonym pedagogom wręczono nagrody i odznaczenia państwowe. M.in. odznakę „Zasłużony Nauczyciel PRL” otrzymał Józef Wilczak. W tym samym dniu w Warszawie, w Belwederze, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została przewodnicząca sekcji nauczycieli-emerytów ZNP Zofia Burger.

  14 X. Występ piosenkarski Maryli Rodowicz z zespołem „Homo-Homini”.

  16 X. W ZWAP uruchomiono pierwszą w kraju zmechanizowaną linię malowania elektroforetycznego. Koszt jej budowy wyniósł 19 mln zł. Wszystkie urządzenia wykonały Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych „Zugil” w Wieluniu.

  20 X. Odsłonięcie ufundowanej przez ZWAP tablicy pamiątkowej Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej, który otrzymał nazwę „Synów Pułku”. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 30-lecia LWP.

  20 X. Na Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie, zorganizowanej z okazji 30-lecia LWP wystawił trzy prace świdnicki artysta-plastyk Marian Ruszkiewicz. Jeden z jego obrazów zakwalifikowano na wystawę w Pradze, a drugi eksponowano w warszawskiej Zachęcie.

  24 X. Zmarł Jerzy Ptak, były sekretarz KM PZPR w Świdnicy, a następnie przewodniczący PMRN w Strzegomiu. Miał lat 40.

  26 X. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. Wybrano nowy zarząd w składzie: Franciszek Jarzyna – przewodniczący, M. Wojciechowski – zastępca przewodniczącego, L. Kołcz – sekretarz, O. Toczyłowska – skarbnik, A. Andrzejewski, J. Berkowski, S. Kotełko, S. Marciniak, S. Nowak, J. Skała, T. Słupianek, S. Stelmach, J. Kocemba oraz „z urzędu” prezes Koła Pionierów E. Zaporowski i sekretarz koła Eugenia Wolfram. Do Komisji Rewizyjnej weszli: E. Ogiński, J. Kuligowski i W. Lange.

  28 X. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów ZBoWiD w klubie „Bolko” przy placu Grunwaldzkim 11. Wybrano nowy zarząd Oddziału Powiatowego: prezesem został Władysław Ilnicki, wiceprezesem Karol Dyczko, sekretarzem Stefan Słomski, skarbnikiem Eugeniusz Kur. Przewodniczącymi komisji problemowych ZBoWiD byli w tym czasie: Roman Szulc (Komisja Propagandy i Współpracy z Młodzieżą), Mieczysław Miśta (Komisja Historyczna), Kazimierz Derwich (Komisja Odznaczeniowa), Feliks Chmielewski (Komisja Socjalna i Zdrowia) i Eugeniusz Kur (Komisja Gospodarczo-Finiansowa).

  30 X. Prezydium MRN i PRN przeznaczyło lokal przy placu Grunwaldzkim 3a, składający się z 5 pokoi i 2 kuchni na tymczasowe zakwaterowanie nauczycieli oczekujących na mieszkania spółdzielcze. Administrację lokalu przejął Wydział Wychowania, Oświaty i Kultury.

  30 X. Prezydium MRN i PRN powołało Powiatową Komisję Lokalową (poprzednio działały odrębne komisje dla miasta i powiatu). Jej przewodniczącym został Eugeniusz Ogiński, a jego zastępcą Tadeusz Żurek.

  Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej wykonały w październiku pierwszą próbną serię 100 prądnic do Fiata 126p.

  W październiku kontynuowana była akcja wyborcza w kołach ZMS. W ŚFUP przewodniczącym koła został Kazimierz Rutkowski, w WPTO Andrzej Gulawski, w ZEM – Aleksander Gruedl, w PKS – Bogdan Fryc, w Św. Fabrykach Mebli – Krystyna Hanem.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz