1973.11 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 1 782
 • 2 XI. W Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej otwarto świetlicę z salą widowiskową, kawiarnią i zapleczem gospodarczym.

  3 XI. Zakładowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZMS przy ZWAP z udziałem 68 delegatów. Wybrano nowy Zarząd Zakładowy ZMS, na czele którego stanął E. Halemba (szlifierz). Organizacja ZMS przy ZWAP liczyła 556 członków, zrzeszonych w 18 kołach wydziałowych. Zetemesowcy w latach 1972 i 1973 przepracowali 4.000 godzin w czynie społecznym.

  4 XII. Zmarł ks. prałat Józef Rzeczkowski, długoletni proboszcz parafii św. Józefa, w wieku 72 lat.

  6 XI. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZMS przy Fabryce. Wagonów, Przewodniczącym wybranego Zarządu Zakładowego został Bogdan Chodziński. W Fabryce Wagonów działało 13 kół wydziałowych ZMS. 49 Brygad Pracy Socjalistycznej zrzeszało 618 pracowników, z których 80 proc. stanowiła młodzież. Z okazji V Zjazdu ZMS organizacja zrealizowała czyn produkcyjny wartości 1.411.956 zł w czasie 3.240 roboczogodzin. Organizacja zakładowa skupiała 547 członków.

  7 XI. Akademia z okazji 56 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej w ŚOK. Poprzedziło ją złożenie wieńców na cmentarzu wojennym.

  14 XI. Telewizja Wrocławska nagrała w sali restauracji „Piast” audycję, z cyklu „Postaw się, nie zastaw się” z udziałem artystów: Witolda Pyrkosza i Eliasza Kuziemskiego, który prezentował sposób przyrządzania pasztetu w sosie tatarskim. Wystąpił też zespół kabaretu „Elita”.

  16 XI. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze organizacji ZMS przy WSS „Społem” z udziałem 41 osób. Przewodniczącym nowego zarządu została Lidia Zawada. Koło przy WSS liczyło wówczas 68 członków, w tym 58 dziewcząt.

  18 XI. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Związku Harcerstwa Polskiego. Komendantem Hufca został wybrany F. Kaczmar.

  22 XI. Rozpoczęcie rozruchu technologicznego „Fabryki Domów”. Główne prace montażowe urządzeń zostały zakończone.

  24 XI. Siatkarki „Polonii” wygrały w Lipsku turniej międzynarodowy z udziałem drużyn NRD, Czechosłowacji i Węgier.

  28 XI. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła ZMS przy Dolnośląskich Zakładach Magnezytowych. Przewodniczącym zarządu wybrany został Bronisław Samek. Koło liczyło 30 członków, w tym 9 dziewcząt. W ciągu zakończonej kadencji przepracowali oni 200 roboczogodzin społecznie przy porządkowaniu ośrodka wypoczynkowego w Rzeczce i 50 roboczogodzin przy sadzeniu drzewek na terenie swych zakładów.

  30 XI. Powiatowa konferencja Szkolnego Związku Sportowego w świetlicy Technikum Mechanicznego. Przewodniczącym nowego zarządu SZS został Józef Michajłowicz, dyrektor tego technikum.

  W listopadzie MKS „Polonia” przystąpił do nowo powstałej Wojewódzkiej Federacji Sportu we Wrocławiu.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz