1973.12 Kronika miasta Świdnicy ▪ Franciszek Jarzyna

Opublikowano: 2 kwietnia 2016, Odsłon: 2 125
 • 2 XII. Otwarcie wystawy „Żaglowce świata” w sali fresków Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego. Złożyło się na nią 25 modeli statków wykonanych przez Jurgena Graetschela, pracownika Oddziału PKS w Legnicy. Stronę plastyczną wystawy opracował Andrzej Andrzejewski.

  2 XII. Igrzyska szkół średnich w pływaniu na krytej pływalni. W ogólnej punktacji zwyciężyły dziewczęta z II LO oraz chłopcy z ZSZ przy ZEM.

  4 XII. Występ Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej („Nagle w domu” Francis Durbridge’a).

  7 XII. Występ zespołu wokalnego „Tercet Egzotyczny” w ŚOK.

  9 XII. Wybory do rad narodowych. Do Wojewódzkiej Rady Narodowej weszli z okręgu 22 (miasto Świdnica): Ludwik Drożdż, Danuta Knap, Marian Wierzyk i Maria Fila.

  Do Rady Narodowej Miasta i Powiatu wybrano 120 radnych. Z terenu miasta byli to:

  Będkowski Adam
  Bochaczyk Stanisława
  Borczon Stanisław
  Brańka Adam
  Bryndza Stefan
  Cariuk Olga
  Cieśla Jan
  Fiszer Edward
  Fitrzyk Bronisława
  Gleń Emilia
  Golak Zbigniew
  Gramburg Ryszard
  Hejne Ryszard
  Hibner Stanisław
  Horoszkiewicz Stefan
  Humeniuk Waldemar
  Kaiser Marian
  Koprowski Tadeusz
  Kosmala Zygmunt
  Krawczyk Władysław
  Kuc Zbigniew
  Łaba Lucjan
  Łopacki Tadeusz
  Łopat Bolesław
  Maciarz Anna
  Maciszonek Wanda
  Malinowska Lucyna
  Mazurek Stefan
  Michajłowicz Józef
  Mika Roman
  Norbert Roman
  Ogrodnik Kazimierz
  Orlik Edward
  Ostrowski Bronisław
  Pasterska Zofia
  Pawelski Leszek
  Piasecka Maria
  Pigul Henryk
  Rękas Jerzy
  Rymsza Stanisław
  Sikociński Mieczysław
  Słupianek Teresa
  Sołomin Jadwiga
  Szadujko Henryk
  Szymanowski Józef
  Szymczuk Teresa
  Twardowski Zbigniew
  Urczyński Józef
  Więckowski Stanisław
  Wiśniewski Alfons
  Wojciechowski Józef
  Zamajska Jadwiga
  Zyskowski Czesław
  Żaba Józef

  12 XII. Konferencja naukowa pt. „Medycyna dla przemysłu” w Fabryce Wagonów z udziałem rektora wrocławskiej Akademii Medycznej Stanisława Iwankiewicza. Dyrektor fabryki Jerzy Rudol został udekorowany złotą odznaką za zasługi dla Akademii Medycznej.

  13 XII. Sesja popularnonaukowa pt. „Ochrona środowiska i zdrowia człowieka w programie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu świdnickiego w latach1974-1990″ zorganizowana przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej przy współudziale Ligi Obrony Kraju.

  13 XII Rozpoczęcie budowy Osiedla Młodych II, obliczonego na 9.000 mieszkańców.

  16 XII. XI Powiatowa Konferencja ZMS. Obecne były miejscowe władze oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS Wł. Starzec. Wybrano nowy Powiatowy Zarząd, którego przewodniczącym został ponownie Bronisław Sobolak. Do kół ZMS w Świdnicy i powiecie należało 6.842 dziewcząt i chłopców. O tytuły Brygad Pracy Socjalistycznej walczyło 266 zespołów młodzieżowych. Młodzież wykonała w ostatnim roku czyny produkcyjne wartości 18,4 mln zł. Uniwersytet Robotniczy ZMS przygotował 400 osób do studiów na wyższych uczelniach.

  17 XII. Inauguracyjna sesja nowo wybranej Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej. Obradom przewodniczył Stanisław Stańczyk, obecny był wicewojewoda wrocławski Józef Florczak. Wybrane zostało prezydium w składzie: Zygmunt Kosmała (przewodniczący), Waldemar Humeniuk, Jan Niewiadomski i Mieczysław Sikociński (zastępcy przewodniczącego), Kazimierz Ogrodnik, Stanisław Witkowiak, Jan Wróbel, Józef Michajłowicz i Stanisław Stańczyk. Zatwierdzono też kandydaturę Zbigniewa Fedorowicza na naczelnika miasta i powiatu oraz Józefa Haska, Franciszka Łukasiewicza i Józefa Perlikowskiego na jego zastępców. Rada wybrała ponadto 5 komisji i ich przewodniczących, a mianowicie: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Terenowej (Kazimierz Ogrodnik), Komisja Produkcji Rolnej i Zaopatrzenia Ludności (Stanisław Witkowiak), Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych (Jan Wróbel), Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury (Józef Michajłowicz) i Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego (Stanisław Stańczyk).

  19 XII. Recital fortepianowy Piotra Palecznego w auli Państwowej Szkoły Muzycznej (poprzedni miał miejsce w dniu 18 grudnia 1971 roku).

  22 XII. Otwarcie piwiarni „Antałek” przy ulicy Wrocławskiej. Wystrój wnętrz wykonał Włodzimierz Piotrowski z Niedźwiedzicy. Według jego projektów zostały urządzone również inne piwiarnie i restauracje świdnickie.

  28 XII. ŚFUP wykonała toczny plan produkcji wartości 550 mln zł, z czego 53% wyniósł eksport maszyn i aparatury do Tunezji, Indii, Egiptu, Turcji, Grecji, Związku Radzieckiego, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Udział ŚFUP w „banku 30 miliardów” wyniósł 17 mln zł. W ramach produkcji ponadplanowej załoga wykonała 200 ton urządzeń dla Fabryki Domów, wartości 6 mln zł.

  29 XII. Oddanie do użytku Fabryki Domów. Jej budowa trwała zaledwie 7 miesięcy. Po dojściu do pełnej mocy produkcyjnej fabryka ma wytwarzać rocznie elementy dla 6.300 izb. Inwestorem i wykonawcą obiektu było WPB „Południe”.

  31 XII. PTTK posiadało 36 kół, w tym 21 zakładowych i 11 szkolnych. Największe z nich liczyły: koło nr 1 przy ZEM – 140 członków, koło nr 2 przy Fabryce Wagonów – 221, ZWAP – 75, Technikum Elektryczne – 70, Liceum Medyczne – 49, Powiatowe Biuro Geodezji – 81. Ogółem do PTTK należało 1.558 osób.

  31 XII. W Świdnicy mieszkało 49.360 osób.

  DZBR „Renifer” wyprodukowały w 1973 roku 2.757.300 par rękawiczek i 132.100 m kw. skór. W zakładach podległych DZBR pracowało ogółem 5.105 osób.

  Spółdzielnia „Nowe Życie” wyprodukowała 18S.442 okrycia i ubiory damskie, z tego jedną trzecią na eksport. Szczególnym popytem cieszyły się płaszcze damskie nabłyszczane, których uszyto 3.717 sztuk Spółdzielnia posiadała 134 maszyny stebnówki oraz 93 maszyny specjalne: pikówki, dziurkarki, obrzucarki, dwuigłówki itp.

  Sklepy WSS „Społem” sprzedały, w porównaniu z poprzednim rokiem, 155% więcej drobiu, 134% jaj, 125% serów i 120% ryb i przetworów rybnych. Spółdzielnia zrzeszała 6.115 członków w Świdnicy i Żarowie, zatrudniając 717 osób, w tym 532 na pełnych etatach, 26 na półetatach, 82 uczniów, 30 ajentów i 47 chałupników.

  Świdnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymał dotacje od następujących instytucji: Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego – 274.216 zł. Wydziału Oświaty – 605.261 zł, Zarządu Okręgu TPD Wrocław – 159.000 zł, Sądu Wojewódzkiego – 40.000 zł i od zakładów pracy – 54.426 zł. TPD zorganizowało w lecie 12 placówek kolonijnych, 9 dziecińców i 3 obozy, razem dla 1.620 dzieci. Zorganizowano również dwa zimowiska: w Lutomi Dolnej i Witoszowie Dolnym oraz dwa zimowiska wyjazdowe.

  W wyniku działalności PCK w mieście i powiecie uzyskano 420 litrów krwi, udzielono pomocy materialnej (odzież i paczki żywnościowe) 257 osobom, odwiedzono w domach i udzielono pomocy 429 chorym, przeszkolono 1.100 osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W szkołach i przedszkolach PCK prowadził 62 kluby „Wiewiórka”, popularyzujące higienę jamy ustnej.

  Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego zwiedziły 17.253 osoby, w tym 9.294 w dniach bezpłatnego wstępu.

  Międzyzakładowy Dom Kultury „Bolko” zorganizował kursy języków: angielskiego i niemieckiego, 82 odczyty i spotkania oraz 77 imprez rozrywkowych. Przy klubie działało 9 zespołów artystycznych oraz dziecięca sekcja modelarska. Biblioteka klubowa liczyła 9.065 tomów. W pomieszczeniach MDK mieściły się też: Klub Filatelistów, Koło Pionierów TRZŚ, Zarząd TKKF oraz Poradnia Prawno-Społeczna Ligi Kobiet.

  W mieście wybuchło 16 pożarów ponadto świdnicka Straż Pożarna była wzywana do 83 pożarów na terenie powiatu.

  Zarejestrowano 510 małżeństw, 766 urodzin i 297 zgonów.


  Kategoria: Świdnica 1945-1975

  Tagi: ,

 • Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz